ПЛЕВЕН

Напредва изпълнението на важни инфраструктурни обекти в Плевен

Напредва изпълнението на дейностите по важни инфраструктурни обекти, финансирани по проекти на Община Плевен. Основният ремонт на пътния надлез към жк „Сторгозия” и реконструкцията на ул. „Северна“ в Индустриалната зона, които стартираха през месец май, се изпълняват по проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2“ на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

По отношение на надлеза е почистена стоманобетонната конструкция от конзолните ригели, надлъжните греди и плоча в зоните на отпаднало бетонно покритие и корозирала армировка, като повърхностите са възстановени; положен е изравнителен пласт бетон, армиран с мрежа; изградени са нови тротоарни блокове от бетон; частично е монтиран нов стоманен парапет; положена е нова битумна хидроизолация в зоната на пътното платно, като за защита на новите тротоарни блокове се използва защитно импрегниращо покритие. Положена е и защитна система срещу карбонизация по долната повърхност на връхната конструкция и ригелните конзоли, подменен е и детайлът на всички деформационни фуги и на тези за водоотвеждане.

На ул. „Северна“, която е с дължина 390.05 метра, се полага скален материал преди полагането на асфалтовата смес; изпълнява се предвиденото изграждане на нова пътна конструкция в платното за движение; монтирани са нови бордюри; изградени са част от новите тротоари с наклон към пътното движение.

Сумата за ремонта и на двата обекта се осигурява от спестените европейски средства след проведени от Община Плевен процедури по обществени поръчки в рамките на Програмния период 2014 – 2020 г.

Продължават дейностите и по изпълнението на проекта за основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен. По проекта до момента са изпълнени следните дейности: по енергийна ефективност се изолират външните стени и покрива; извършва се подмяна на външната дограма с нова такава с петкамерен PVC профил; възстановяват се дефектирали участъци на стоманобетонната конструкция на сградата на Автогарата и се укрепват отделни конструктивни елементи. Интензивно се работи и на площадката за пристигащи и заминаващи автобуси – заради силно компрометирания земен пласт се извършват дейности по осигуряване на ефективно отводняване, изграждат се и нови дъждоприемни шахти. Изготвен след геоложко проучване доклад е установил, че пластът под бетоновата настилка е глинест прах, на места силно преовлажнен, затова на определена дълбочина той се иззема и заменя с подходящ материал, за да се постигне модул на еластичност на повърхността на земната основа. Ремонтът на Автогарата е на стойност 2 683 173.86 лв. /с ДДС/. Собственият принос на Община Плевен е 115 912,87 лв., останалата част от средствата са от поемането на дългосрочен дълг под формата на заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД и Банка ДСК АД – съфинансираща институция, след решение на Общинския съвет – Плевен.

Благотворителен турнир по тенис на корт в Плевен

Ротаракт клуб Плевен Центрум организира благотворителен турнир по тенис на корт. Каузата на младежите е да помогнат на отделенията по коремна хирургия и пулмология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен, които имат нужда от спално бельо, телевизори и хладилници за стаите. Събитието ще се състои на 17.07 /събота/ от 8.30 ч. на кортовете на тенис клуб Плевен-ПСК на ул. „Цар Самуил“ 72. Турнирът е във формат двойки /може и смесени двойки/. Ще има групова фаза и след това директни елиминации. Таксата за участие е 30 лева на човек.
https://www.facebook.com/events/4547020741997342/?ref=newsfeed

„Топлофикация – Плевен“ АД с нова цена на топлинната енергия от 1 юли

Съгласно чл.36 от Наредба №5 от 23.01.2014г. за регулиране на цените на топлинната енергия „Топлофикация – Плевен“ АД уведомява своите клиенти, че  КЕВР с Решение № Ц-26/ 01.07.2021г.  определи цени на топлинна и електрическа енергия, произвеждани от дружеството  по комбиниран способ, в сила от 01.07.2021г., както следва:

  • Цена за топлинна енергия с водна пара –  92,08 лв./МВтч без ДДС;
  • Цена за топлинна енергия с гореща вода – 87,24 лв./МВтч без ДДС;
  • Цена за изкупуване на електрическа енергия от комбинирано производство – 252,58 лв./МВтч без ДДС.

Общински съвет – Плевен удължи договори за безвъзмездно ползване на общински имоти

Недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост, да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на Регионалното управление на образованието /РУО/ и на Агенцията по вписванията, реши на последното си заседание Общинският съвет на Плевен по предложения на общинската администрация.

В Община Плевен е постъпило писмо от началника на РУО – Плевен, за удължаване срока на договора за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ офис от 15.00 кв.м в административната сграда на ул. „Д. Константинов” №23 в Плевен. Посоченият имот е бил предоставен за нуждите на Инспектората с договор от 30.05.2016 г. за срок от 5 години. Постъпилото писмо е с молба този договор да бъде продължен с 10 години.

Относно вторият имот, с писмо до администрацията Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията е поискал удължаване срока на договор от 19.07.2016 г., с който за 5 години на Агенцията е предоставен безвъзмездно за управление недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, офис от 14.72 кв.м в сградата на ул. „Д. Константинов” №23 в Плевен. Помещението се ползва за нуждите на Службата по вписвания и Службата по регистрация в Плевен към Регионална дирекция – Велико Търново. От Агенцията по вписванията уточняват, че въпросният имот се ползва като архивно помещение и те не разполага с друго такова, подходящо за целта.

С решения на Общински съвет – Плевен, договорите за безвъзмездно управление и за двата имота бяха удължени съответно с 10 години за РУО – Плевен, и с 5 години за Агенцията по вписванията. Консумативните разходи за текущото обслужване и поддръжка на имотите, както и данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за посочения период ще са за сметка на ползващите ги институции.

ОбС – Плевен

Пробно гласуване в Областна администрация-Плевен

Демонстрационно пробно гласуване ще се провежда от утре 30.06 до 09.07.2021г. на партерния етаж (централно фоайе) в сградата на областната администрация.

Централна избирателна комисия достави днес на всички районни избирателни комисии по три специализирани устройства за машинно гласуване с инсталирана демо версия за изборите за народни представители .

Инициативата ще е от 09:30ч. до 12:00ч. и от 13:30ч. до 17:00ч. и всеки желаещ гражданин е приветстван да гласува пробно, включително през уикенда, като ще може да получи съдействие от представител на РИК и на Областната администрация- Плевен.

Предстои и обучение на членовете на СИК за работа с устройствата за гласуване.

Мобилен кабинет за имунизация в Плевен

На 03.07.2021г. (събота) и 04.07.2021г. (неделя) в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19.

Кабинетът ще работи на 03.07.2021г. (събота) от 08,00 ч. до 12,00 ч. и

04.07.2021г. (неделя) от 16,00 ч. до 20,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19.

Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.

Дирекция на ПП „Персина“ ще гостува на РИМ – Плевен

Дирекция на ПП „Персина“ ще гостува на Регионален исторически музей – Плевен на 29 юни от 10:00 до 14:00 часа. Ще представим красотата на дунавската природа и ще покажем интерактивна лодка „Природен парк Персина“. Лодката е отворена инсталация, с гейминг зона и информационен модул.

Желаещите да я посетят могат да го направят в посоченото време с предварително записване на тел. 0879 822 194 – Елвира Конова, ръководител отдел „Връзки с обществеността и медиите”, РИМ-Плевен

За повече информация може да се обърнете към Румянка Балева – ръководител отдел „Природа” в РИМ – Плевен.

Телефон за връзка: 0879 822 161

Смесени групи в ясли и детски градини в Плевен през летния сезон

Към настоящия момент се отчита спад в основните епидемиологични показатели, характеризиращи развитието на епидемичния процес в страната и в частност в област Плевен като регистрираната 14 дневна заболеваемост е 11,57 %00  на 100 000 население.

Предвид това считаме, че за летния сезон до началото на новата учебна 2021/2022 година е допустимо смесването на деца от различни групи на една и съща детска градина/ясла, като и в случай на неотложност (например извършване на ремонтни дейности), могат да бъдат смесени деца и от различни групи на две детски градини/ясли. Необходимо е стриктно да се спазват изискванията за дезинфекция, проветряване и прием на децата, съгласно Насоки за работа на детските градини в условията на COVID-19, Наредба №3/2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №26/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

До промяна в обстоятелствата смесването на групи в детските заведения следва да се съгласува само с кмета на общината без допълнително разрешение от областния щаб за борба с  COVID-19 и РЗИ – Плевен.

Преди пристъпването към фактическо смесване на групите, родителите следва да бъдат уведомени и да са дали своето съгласие. При евентуална промяна на епидемичната обстановка и повишаване на заболеваемостта на територията на област Плевен би следвало да се извърши промяна на подхода.

Приключи възстановяването на паметника на Свободата

Първото по рода си основно почистване на паметника на Свободата в Градската градина в Плевен приключи, възстановяването на повърхностния слой на мрамора извърши реставраторът Вътко Христов.

Паметникът беше почистен със специални разтворители на водна основа с различно pH, извършена беше и хидрофобизация, която да предотвратява деструктивните процеси по целостта на паметника, причинени от киселинни дъждове и неблагоприятни атмосферни условия.

Работата на Вътко Христов наблюдаваха реставратори от София, за да почерпят опит от богатата му практика с процедурите по почистване на камък.

Предстои да бъде почистен основно и паметникът на Васил Левски в Плевен. Процедурата ще се осъществи при подходящи метеорологични условия поради спецификата на веществата, с които се работи, и на извършваните дейности.  

Ивет Горанова ще бъде подпомогната за подготовката си със средства от общинския бюджет

Общинският съвет на Плевен гласува да бъдат отпуснати 15 000 лв. за финансово подпомагане на подготовката на плевенчанката Ивет Горанова, която спечели първата българска квота за Олимпийските игри в Токио в спорта карате. Средствата ще бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта „Местни дейности“ от бюджета на Община Плевен.

Предложението беше внесено от сенсей Русалин Русалинов – президент на Клуба по бойни изкуства „Петромакс“ и вицепрезидент на Българската национална федерация по карате и беше одобрено единодушно от общинските съветници.

Състезателката и спортният клуб, в който е картотекирана, отговарят на изискванията на Глава Пета от общинската Наредба № 33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен и имат право на подпомагане в размер до 15 000 лв. годишно за разходи за подготовка, пътни, нощувка и храна, включително физикално и медикаментозно възстановяване и материално-техническо оборудване.

Ивет Горанова ще се бори за медал на 05 август 2021 г. в Летните олимпийски игри в Токио.

Промени в Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата година

Общинският съвет в Плевен прие промени в Инвестиционната програма на Общината за текущата година.

Програмата, разпределена по обекти и източници на финансиране, е утвърдена с Решение №461 от 25.02.2021 г. в рамките на общинския сборен бюджет. Нейният обем е в размер на 9 780 700 лв., от които преходен остатък от целеви трансфери и субсидии – 2 861 071 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 1 620 150 лв. и собствени бюджетни средства  – 5 299 479 лв. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 156 550 лв. е предвиден основен ремонт на ДГ „Кокиче“ – 67 150 лв., и ДГ „Звънче“ – 89 400 лв. Процедурата по Закона за обществени поръчки, която Общината следва да проведе, е „открита“. Тази процедура е продължителна и обжалваема, а това от своя страна би довело до отлагане на строителните дейности и ненавременното им извършване и приключване.

Освен това в третия раздел на Програмата са разчетени плащания за „Реконструкция на системата за улично осветление“ за 485 500 лв.. Разплащанията на извършената реконструкция ще започнат през тази година, което ще позволи навременното усвояване на средства, каквито са утвърдената със Закона за държавния бюджет на Република България целева субсидия за капиталови разходи.

Във връзка с гореизложеното Общинският съвет прие следните промени по Инвестиционната програма:

– Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Кокиче“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 67 150 лв., става 0 лв.

– Създава обект „Основен ремонт на ДГ „Кокиче“ финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 0 лв., става 67 150 лв.

– Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Звънче“ финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 89 400 лв., става 0 лв.

– Създава обект „Основен ремонт на ДГ „Звънче“, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 0 лв., става 89 400 лв.

– Изменя обект „Реконструкция на система за улично осветление“, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 485 800 лв., става 329 250 лв.

– Създава обект „Реконструкция на система за улично осветление“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 0 лв., става 156 550 лв.

Нов проект за патронажна грижа в община Плевен

С 38 гласа „за“, Общински съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ по процедура за директно предоставяне па безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажи и грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. По проекта ще може да бъде продължена подкрепата и предоставянето на почасови социално-здравни услуги в домашна среда за хората, най-застрашени от коронавируса.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за страната по процедурата е в размер на 85 000 000 лв. Съгласно условията за кандидатстване за Община Плевен зададеният индикативен брой на потребителите е 334 лица от целевата група, като максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги за едно лице е до 2 016 лв. Крайният срок за внасяне на проектното предложение е 30 юли тази година.

Кметът на Плевен се срещна Ивет Горанова

Олимпийска титла и здраве пожела на Ивет Горанова и треньора й Ангел Ленков кметът Спартански

Да се върне с медал от  Олимпийските игри в Токио пожела кметът на Община Плевен Георг Спартански на плевенчанката Ивет Горанова, която спечели правото да представлява страната ни на Олимпиадата и победи в квалификационния турнир по олимпийско карате в Париж в категория до 55 кг. На срещата днес присъстваха и личният треньор на Ивет, Ангел Ленков, Русалин Русалинов, председател на КБИ „Петромакс“ и вицепрезидент на Българската национална федерация по карате, кондиционният треньор на плевенчанката Светослав Топузов. Младата спортистка сподели за трудностите, с които се е преборила и дългия път до завоюване на квотата, а треньорът й подчерта, че тя е една от десетте най-добри в света в категорията си и изрази убеденост, че ще се върнат с олимпийски медал. Г-н Русалин Русалинов благодари на кмета на Общината за разбирането и подкрепата, която намират в негово лице и готовността за съдействие.

Г-н Спартански благодари на Ивет Горанова за радостта и гордостта, която донесе на съгражданите си и подчерта, че тя неслучайно е трикратен носител на званието „Спортист на Плевен“. Той напомни за възможността по Наредба 33 за финансово подпомагане на спортните клубове, глава Пета, чл. 22 и 23, състезатели, завоювали квота за предстоящи Олимпийски игри, да бъдат подпомогнати с до 15 000 лв. годишно от общинския бюджет. Кметът връчи на Ивет и на треньора й Ангел Ленков комплект изображения на знакови за Плевен места с пожелание за късмет и успех.

Стискаме палци на Ивет Горанова, която ще се бори за медал на 05 август 2021 г. в Летните олимпийски игри в Токио! 

Временна организация на движението в Плевен заради подмяна на уличното осветление

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по ул. „Воден“ в Плевен /до Панорама Мол/ в участъка между ул. „Кичево“ до пл. „Иван Миндиликов“. Забраната се отнася за 24.06.2021 г., четвъртък, от 08.30 до 11.30 ч. Причината е извършване на подмяна на уличното осветление на ул. „Воден“.

Забраната не се отнася за автомобили СНМП, ПБЗН, МВР и моторни превозни средства на фирма „ЕЛКО” ООД. 

Работна среща по подготовка на изборите на 11 юли в Плевен

В Областна администрация – Плевен, по инициатива на Областния управител Марио Тодоров и гл. секретар Ирена Христова, беше проведена среща между ключовите институции, които представиха план за организационно-техническата подготовка за протичането на изборите за народни представители на 11.07.2021г.

Председателя на РИК – Плевен призова за взимане на вече работещите моменти в досегашното провеждане на изборите, като само да се надгражда и работата на отговорните институции да продължава да работи в същия безпроблемен синхрон. Основна част на днешните разговори между ответствените институции беше конкретизиран в обезпечаването на членовете на секционните комисии с лични предпазни средства, безопасни и здравословни условия в избирателните помещения, охраната на секциите и транспортирането на материалите. От ПБЗН потвърдиха, че електрическата инсталация е изградена още при предходните избори и към днешна дата се очаква поддръжка и успокоиха, че при машинното гласуване се следва тенденцията за по-малка вероятност от грешки. От страна на ОД на МВР- Плевен бе потвърдена готовността за временна организация на движението в района на сградите, където ще се приемат членовете на секционните избирателни комисии от общините в област Плевен. От РДПБЗН- ПЛЕВЕН и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, беше обсъдена необходимостта и възможността за осигуряване на алтернативно захранване, аварийно осветление в сградите, в които се приемат секционни протоколи и се въвеждат цифрови данни от протеклия вече в нощта на изборите, вот. От Центъра за спешна медицинска помощ- Плевен ще се погрижат да създадат организация за безпроблемно преминаване на изборната нощ, като разликата от предходните избори ще бъде липсата на подвижна секция за болни от Covid-19, тъй като тенденциозно броят им е изключително нисък, но ще има подсигурена стационарна секция. Представител на РЗИ- Плевен прикани към спазване на актуалната епидемиологична обстановка, която продължава до 31-ви юли.

На 23.06.2021г. в парк „Кайлъка“ ще се извърши третиране срещу комари

Областна администрация – Плевен уведомява гражданите, че на 23.06.2021г. между 07.30ч. и 09.30ч. ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка“ с препарат: „Ефциметрин 10 ЕК“.

Подлежащата на третиране част от парка е с площ 20 декара и се намира от хотел „Кайлъка“, до язовир „Тотлебенов вал“, като преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходната зони.

За предстоящото третиране е спазен уведомителния режим в изпълнение на Наредба 13/2016 година за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Изложба на Румен Скорчев в Плевен

Румен Скорчев е български художник, график и илюстратор.


Работи във всички области на графиката и илюстрацията, но най-известен е като майстор на рисунката. Изключително продуктивен, Румен Скорчев е илюстрирал над 200 книги. Биографията му представлява един дълъг списък от награди, успехи и отличия, какъвто рядко може да бъде намерен в личните истории на който и да е от най-големите световни художници.

Румен Денев СКОРЧЕВ е роден на 7 октомври 1932 в Търговище. Първото му образование е в Инженер-паркостроител (1957). През 1964 завършва Илюстрация във ВИИИ „Николай Павлович“ при проф. Веселин Стайков. Започва работа като художествен редактор в периодични издания и главен художник на издателство „Народна младеж“. През 1979 е избран за стипендиант на японската фондация Kokusai Koryu Kikin. От 1984 е професор по Илюстрация и оформление на книгата в катедра „Графични изкуства“ във ВИИИ „Н. Павлович“.

Има самостоятелни изложби в: Мелбърн — Австралия, Ню-шател — Франция, Ню Делхи — Индия, Хага, Амстердам и Дордрехт — Холандия, Люксембург, Кюрасао — Холандски Антили, Сепре — Швейцария, Лусака — Замбия, Мюнхен и Бад Кисинген — Германия, Братислава — Слова¬кия, Виена — Австрия и др. Негови творби са притежание на НХГСГХГ и ХГ в страната.


Според Енциклопедия на българските изобразителни изкуства, произведения на Румен Скорчев се намират в галерията за ренесансово изкуство „Уфици“ във Флоренция, както и в музея „Албертина“ във Виена, фондация „Арт диалог“ – Париж, музея „Виктория и Албърт“ — Лондон, Дордрехтс музеум — Холандия, Нацио¬налната галерия във Вашингтон, САЩ, Музея „Лудвиг“ в Кьолн и Аахен, Германия, Националната библиотека на Франция, Музея за съвременно изкуство в Кайро, Египет.

Общински съвет – Плевен заседава на 24 юни

Заседанието на Общински съвет – Плевен, този месец ще се проведе на 24 юни (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС – https://obs.pleven.bg/.

Предварителният дневен ред на заседанието включва 39 предложения.

Първа точка в дневния ред е полагане на клетва от новообявен общински съветник. Съгласно решение на Общинска избирателна комисия – Плевен, Мария Монова става част от местния парламент. Промяната е в резултат на внезапната кончина на общинския съветник Георги Велков, който бе част от групата общински съветници на МК „Демократична България – Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)“. 

Общинският съвет ще разгледат предложения за промени в две общинските наредби – Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро състояние.

Отчет относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Плевен от №001/12.11.2019 г. до №211/28.05.2020 г., мандат 2019 – 2023 г. внася този месец ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ също внася предложение – то е за приемане на годишните отчети и баланси за 2020 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен за 2020 г. и избор на експерт – счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2021 г.

Този месец съветниците ще обсъди и предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Ще бъде разгледа и точка за промени в годишната Инвестиционната програма на Общината.

За обсъждане влизат също и три предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване и на управление за общински имоти – за Сдружение „БАЛИЗ“ върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда на бул. „Скобелев“ №20; за Регионално управление на образованието на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост в административната сграда на ул. “Д. Константинов“ №23 и за нуждите на Агенция по вписванията – за Службата по вписванията и Службата по регистрация в Плевен – на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, офис в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ №23.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 24 юни, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 24.06.2021г. https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-24062021-g

Екологосъобразен обществен електротранспорт в Плевен

В Заседателната зала на Община Плевен се проведе встъпителна пресконференция по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”. Той се реализира по административен договор за БФП № BG16M1OP002-5.004-0006-C01 (№Д-34-124 /19.11.2019 г.), който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 17 951 744,44 лв., от които:
 – Безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд – 12 747 404,66 лв.
 -Съфинансиране от националния бюджет на РБ – 2 249 542,00 лв.
 -Съфинансиране от бенефициента – 2 954 797,78 лв.
Началото на проекта е 04.12.2019 г., а краят – на 04.09.2023 г.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства.

Специфични цели на проекта:

Специфична цел 1:Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт;

Специфична цел 2:Спестяване на енергия;

Специфична цел 3:Намаляване на шума и вибрациите в градските райони;

Специфична цел 4:Повишена привлекателност на обществения транспорт чрез подобряване на надеждността, комфорта и времето за придвижване;

Специфична цел 5:Постигане на изцяло екологично чист масов градски обществен транспорт с нулеви вредни емисии.

Дейностите по проекта са следните:

Дейност 1.Подготовка на проектно предложение;

Дейност 2.Доставка на нови електрически автобуси и зарядни станции за тях;

Дейност 3.Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа, собственост на оператора и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции;

Дейност 4.Строителен надзор и оценка за съответствието;

Дейност 5.Интегриране на новопридобитите електрическите автобуси към съществуващите интелигентни транспортни системи;

Дейност 6.Управление на проекта, осигуряване на информация и комуникация и разработване на документации за обществени поръчки.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

-Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди и Доставени 14 броя нови електрически автобуси „соло“ и 14 броя бавнозарядни станции към тях;

-Повишено качество на предлаганата транспортна услуга, осигуряване на удобство и привлекателност за пътниците;

-Намаляване на разходите за електроенергия и поддръжка на подвижния състав на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД;

-Намаляване нивата на вредни емисии и газове и подобряване качеството на атмосферния въздух;

-Намаляване нивата на шумовото замърсяване в града.

Очаква се електробусите да бъдат доставени в Плевен до края на 2021 година. Всеки от тях ще разполага с общо 64 места, от тях 32 седящи /без водача/, останалите за правостоящи. Зареждането на батериите, чиято гаранция от производителя е 8 години, ще става през нощта, с едно зареждане ще издържат две работни смени или около 300 км пробег. Електробусите са с дължина 12 метра, с 3 обслужващи врати, място за хора със затруднено придвижване и за детски колички и с осигурен достъп за тях чрез платформа на средната врата.   

Мобилен кабинет за имунизация срещу COVID-19 в Плевен

На 19.06.2021г. (събота) и 20.06.2021г. (неделя) в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19, съобщават от РЗИ-Плевен.

Кабинетът ще работи от 10,00 ч. до 16,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19.

Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.

Д-р Илиян Минчев

Директор на РЗИ-Плевен