ПЛЕВЕН

Общински съвет – Плевен удължи договори за безвъзмездно ползване на общински имоти

Недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост, да бъдат предоставени безвъзмездно за управление на Регионалното управление на образованието /РУО/ и на Агенцията по вписванията, реши на последното си заседание Общинският съвет на Плевен по предложения на общинската администрация.

В Община Плевен е постъпило писмо от началника на РУО – Плевен, за удължаване срока на договора за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ офис от 15.00 кв.м в административната сграда на ул. „Д. Константинов” №23 в Плевен. Посоченият имот е бил предоставен за нуждите на Инспектората с договор от 30.05.2016 г. за срок от 5 години. Постъпилото писмо е с молба този договор да бъде продължен с 10 години.

Относно вторият имот, с писмо до администрацията Изпълнителния директор на Агенцията по вписванията е поискал удължаване срока на договор от 19.07.2016 г., с който за 5 години на Агенцията е предоставен безвъзмездно за управление недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, офис от 14.72 кв.м в сградата на ул. „Д. Константинов” №23 в Плевен. Помещението се ползва за нуждите на Службата по вписвания и Службата по регистрация в Плевен към Регионална дирекция – Велико Търново. От Агенцията по вписванията уточняват, че въпросният имот се ползва като архивно помещение и те не разполага с друго такова, подходящо за целта.

С решения на Общински съвет – Плевен, договорите за безвъзмездно управление и за двата имота бяха удължени съответно с 10 години за РУО – Плевен, и с 5 години за Агенцията по вписванията. Консумативните разходи за текущото обслужване и поддръжка на имотите, както и данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за посочения период ще са за сметка на ползващите ги институции.

ОбС – Плевен

Пробно гласуване в Областна администрация-Плевен

Демонстрационно пробно гласуване ще се провежда от утре 30.06 до 09.07.2021г. на партерния етаж (централно фоайе) в сградата на областната администрация.

Централна избирателна комисия достави днес на всички районни избирателни комисии по три специализирани устройства за машинно гласуване с инсталирана демо версия за изборите за народни представители .

Инициативата ще е от 09:30ч. до 12:00ч. и от 13:30ч. до 17:00ч. и всеки желаещ гражданин е приветстван да гласува пробно, включително през уикенда, като ще може да получи съдействие от представител на РИК и на Областната администрация- Плевен.

Предстои и обучение на членовете на СИК за работа с устройствата за гласуване.

Мобилен кабинет за имунизация в Плевен

На 03.07.2021г. (събота) и 04.07.2021г. (неделя) в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19.

Кабинетът ще работи на 03.07.2021г. (събота) от 08,00 ч. до 12,00 ч. и

04.07.2021г. (неделя) от 16,00 ч. до 20,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19.

Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.

Дирекция на ПП „Персина“ ще гостува на РИМ – Плевен

Дирекция на ПП „Персина“ ще гостува на Регионален исторически музей – Плевен на 29 юни от 10:00 до 14:00 часа. Ще представим красотата на дунавската природа и ще покажем интерактивна лодка „Природен парк Персина“. Лодката е отворена инсталация, с гейминг зона и информационен модул.

Желаещите да я посетят могат да го направят в посоченото време с предварително записване на тел. 0879 822 194 – Елвира Конова, ръководител отдел „Връзки с обществеността и медиите”, РИМ-Плевен

За повече информация може да се обърнете към Румянка Балева – ръководител отдел „Природа” в РИМ – Плевен.

Телефон за връзка: 0879 822 161

Смесени групи в ясли и детски градини в Плевен през летния сезон

Към настоящия момент се отчита спад в основните епидемиологични показатели, характеризиращи развитието на епидемичния процес в страната и в частност в област Плевен като регистрираната 14 дневна заболеваемост е 11,57 %00  на 100 000 население.

Предвид това считаме, че за летния сезон до началото на новата учебна 2021/2022 година е допустимо смесването на деца от различни групи на една и съща детска градина/ясла, като и в случай на неотложност (например извършване на ремонтни дейности), могат да бъдат смесени деца и от различни групи на две детски градини/ясли. Необходимо е стриктно да се спазват изискванията за дезинфекция, проветряване и прием на децата, съгласно Насоки за работа на детските градини в условията на COVID-19, Наредба №3/2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба №26/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

До промяна в обстоятелствата смесването на групи в детските заведения следва да се съгласува само с кмета на общината без допълнително разрешение от областния щаб за борба с  COVID-19 и РЗИ – Плевен.

Преди пристъпването към фактическо смесване на групите, родителите следва да бъдат уведомени и да са дали своето съгласие. При евентуална промяна на епидемичната обстановка и повишаване на заболеваемостта на територията на област Плевен би следвало да се извърши промяна на подхода.

Приключи възстановяването на паметника на Свободата

Първото по рода си основно почистване на паметника на Свободата в Градската градина в Плевен приключи, възстановяването на повърхностния слой на мрамора извърши реставраторът Вътко Христов.

Паметникът беше почистен със специални разтворители на водна основа с различно pH, извършена беше и хидрофобизация, която да предотвратява деструктивните процеси по целостта на паметника, причинени от киселинни дъждове и неблагоприятни атмосферни условия.

Работата на Вътко Христов наблюдаваха реставратори от София, за да почерпят опит от богатата му практика с процедурите по почистване на камък.

Предстои да бъде почистен основно и паметникът на Васил Левски в Плевен. Процедурата ще се осъществи при подходящи метеорологични условия поради спецификата на веществата, с които се работи, и на извършваните дейности.  

Ивет Горанова ще бъде подпомогната за подготовката си със средства от общинския бюджет

Общинският съвет на Плевен гласува да бъдат отпуснати 15 000 лв. за финансово подпомагане на подготовката на плевенчанката Ивет Горанова, която спечели първата българска квота за Олимпийските игри в Токио в спорта карате. Средствата ще бъдат осигурени от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта „Местни дейности“ от бюджета на Община Плевен.

Предложението беше внесено от сенсей Русалин Русалинов – президент на Клуба по бойни изкуства „Петромакс“ и вицепрезидент на Българската национална федерация по карате и беше одобрено единодушно от общинските съветници.

Състезателката и спортният клуб, в който е картотекирана, отговарят на изискванията на Глава Пета от общинската Наредба № 33 за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен и имат право на подпомагане в размер до 15 000 лв. годишно за разходи за подготовка, пътни, нощувка и храна, включително физикално и медикаментозно възстановяване и материално-техническо оборудване.

Ивет Горанова ще се бори за медал на 05 август 2021 г. в Летните олимпийски игри в Токио.

Промени в Инвестиционната програма на Община Плевен за текущата година

Общинският съвет в Плевен прие промени в Инвестиционната програма на Общината за текущата година.

Програмата, разпределена по обекти и източници на финансиране, е утвърдена с Решение №461 от 25.02.2021 г. в рамките на общинския сборен бюджет. Нейният обем е в размер на 9 780 700 лв., от които преходен остатък от целеви трансфери и субсидии – 2 861 071 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 1 620 150 лв. и собствени бюджетни средства  – 5 299 479 лв. Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 156 550 лв. е предвиден основен ремонт на ДГ „Кокиче“ – 67 150 лв., и ДГ „Звънче“ – 89 400 лв. Процедурата по Закона за обществени поръчки, която Общината следва да проведе, е „открита“. Тази процедура е продължителна и обжалваема, а това от своя страна би довело до отлагане на строителните дейности и ненавременното им извършване и приключване.

Освен това в третия раздел на Програмата са разчетени плащания за „Реконструкция на системата за улично осветление“ за 485 500 лв.. Разплащанията на извършената реконструкция ще започнат през тази година, което ще позволи навременното усвояване на средства, каквито са утвърдената със Закона за държавния бюджет на Република България целева субсидия за капиталови разходи.

Във връзка с гореизложеното Общинският съвет прие следните промени по Инвестиционната програма:

– Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Кокиче“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 67 150 лв., става 0 лв.

– Създава обект „Основен ремонт на ДГ „Кокиче“ финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 0 лв., става 67 150 лв.

– Изменя обект „Основен ремонт на ДГ „Звънче“ финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 89 400 лв., става 0 лв.

– Създава обект „Основен ремонт на ДГ „Звънче“, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 0 лв., става 89 400 лв.

– Изменя обект „Реконструкция на система за улично осветление“, финансиран със собствени бюджетни средства, както следва: от 485 800 лв., става 329 250 лв.

– Създава обект „Реконструкция на система за улично осветление“, финансиран със средства от Целевата субсидия за капиталови разходи, както следва: от 0 лв., става 156 550 лв.

Нов проект за патронажна грижа в община Плевен

С 38 гласа „за“, Общински съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ по процедура за директно предоставяне па безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Целта на операцията е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажи и грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. По проекта ще може да бъде продължена подкрепата и предоставянето на почасови социално-здравни услуги в домашна среда за хората, най-застрашени от коронавируса.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за страната по процедурата е в размер на 85 000 000 лв. Съгласно условията за кандидатстване за Община Плевен зададеният индикативен брой на потребителите е 334 лица от целевата група, като максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги за едно лице е до 2 016 лв. Крайният срок за внасяне на проектното предложение е 30 юли тази година.

Кметът на Плевен се срещна Ивет Горанова

Олимпийска титла и здраве пожела на Ивет Горанова и треньора й Ангел Ленков кметът Спартански

Да се върне с медал от  Олимпийските игри в Токио пожела кметът на Община Плевен Георг Спартански на плевенчанката Ивет Горанова, която спечели правото да представлява страната ни на Олимпиадата и победи в квалификационния турнир по олимпийско карате в Париж в категория до 55 кг. На срещата днес присъстваха и личният треньор на Ивет, Ангел Ленков, Русалин Русалинов, председател на КБИ „Петромакс“ и вицепрезидент на Българската национална федерация по карате, кондиционният треньор на плевенчанката Светослав Топузов. Младата спортистка сподели за трудностите, с които се е преборила и дългия път до завоюване на квотата, а треньорът й подчерта, че тя е една от десетте най-добри в света в категорията си и изрази убеденост, че ще се върнат с олимпийски медал. Г-н Русалин Русалинов благодари на кмета на Общината за разбирането и подкрепата, която намират в негово лице и готовността за съдействие.

Г-н Спартански благодари на Ивет Горанова за радостта и гордостта, която донесе на съгражданите си и подчерта, че тя неслучайно е трикратен носител на званието „Спортист на Плевен“. Той напомни за възможността по Наредба 33 за финансово подпомагане на спортните клубове, глава Пета, чл. 22 и 23, състезатели, завоювали квота за предстоящи Олимпийски игри, да бъдат подпомогнати с до 15 000 лв. годишно от общинския бюджет. Кметът връчи на Ивет и на треньора й Ангел Ленков комплект изображения на знакови за Плевен места с пожелание за късмет и успех.

Стискаме палци на Ивет Горанова, която ще се бори за медал на 05 август 2021 г. в Летните олимпийски игри в Токио! 

Временна организация на движението в Плевен заради подмяна на уличното осветление

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по ул. „Воден“ в Плевен /до Панорама Мол/ в участъка между ул. „Кичево“ до пл. „Иван Миндиликов“. Забраната се отнася за 24.06.2021 г., четвъртък, от 08.30 до 11.30 ч. Причината е извършване на подмяна на уличното осветление на ул. „Воден“.

Забраната не се отнася за автомобили СНМП, ПБЗН, МВР и моторни превозни средства на фирма „ЕЛКО” ООД. 

Работна среща по подготовка на изборите на 11 юли в Плевен

В Областна администрация – Плевен, по инициатива на Областния управител Марио Тодоров и гл. секретар Ирена Христова, беше проведена среща между ключовите институции, които представиха план за организационно-техническата подготовка за протичането на изборите за народни представители на 11.07.2021г.

Председателя на РИК – Плевен призова за взимане на вече работещите моменти в досегашното провеждане на изборите, като само да се надгражда и работата на отговорните институции да продължава да работи в същия безпроблемен синхрон. Основна част на днешните разговори между ответствените институции беше конкретизиран в обезпечаването на членовете на секционните комисии с лични предпазни средства, безопасни и здравословни условия в избирателните помещения, охраната на секциите и транспортирането на материалите. От ПБЗН потвърдиха, че електрическата инсталация е изградена още при предходните избори и към днешна дата се очаква поддръжка и успокоиха, че при машинното гласуване се следва тенденцията за по-малка вероятност от грешки. От страна на ОД на МВР- Плевен бе потвърдена готовността за временна организация на движението в района на сградите, където ще се приемат членовете на секционните избирателни комисии от общините в област Плевен. От РДПБЗН- ПЛЕВЕН и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, беше обсъдена необходимостта и възможността за осигуряване на алтернативно захранване, аварийно осветление в сградите, в които се приемат секционни протоколи и се въвеждат цифрови данни от протеклия вече в нощта на изборите, вот. От Центъра за спешна медицинска помощ- Плевен ще се погрижат да създадат организация за безпроблемно преминаване на изборната нощ, като разликата от предходните избори ще бъде липсата на подвижна секция за болни от Covid-19, тъй като тенденциозно броят им е изключително нисък, но ще има подсигурена стационарна секция. Представител на РЗИ- Плевен прикани към спазване на актуалната епидемиологична обстановка, която продължава до 31-ви юли.

На 23.06.2021г. в парк „Кайлъка“ ще се извърши третиране срещу комари

Областна администрация – Плевен уведомява гражданите, че на 23.06.2021г. между 07.30ч. и 09.30ч. ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка“ с препарат: „Ефциметрин 10 ЕК“.

Подлежащата на третиране част от парка е с площ 20 декара и се намира от хотел „Кайлъка“, до язовир „Тотлебенов вал“, като преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходната зони.

За предстоящото третиране е спазен уведомителния режим в изпълнение на Наредба 13/2016 година за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Изложба на Румен Скорчев в Плевен

Румен Скорчев е български художник, график и илюстратор.


Работи във всички области на графиката и илюстрацията, но най-известен е като майстор на рисунката. Изключително продуктивен, Румен Скорчев е илюстрирал над 200 книги. Биографията му представлява един дълъг списък от награди, успехи и отличия, какъвто рядко може да бъде намерен в личните истории на който и да е от най-големите световни художници.

Румен Денев СКОРЧЕВ е роден на 7 октомври 1932 в Търговище. Първото му образование е в Инженер-паркостроител (1957). През 1964 завършва Илюстрация във ВИИИ „Николай Павлович“ при проф. Веселин Стайков. Започва работа като художествен редактор в периодични издания и главен художник на издателство „Народна младеж“. През 1979 е избран за стипендиант на японската фондация Kokusai Koryu Kikin. От 1984 е професор по Илюстрация и оформление на книгата в катедра „Графични изкуства“ във ВИИИ „Н. Павлович“.

Има самостоятелни изложби в: Мелбърн — Австралия, Ню-шател — Франция, Ню Делхи — Индия, Хага, Амстердам и Дордрехт — Холандия, Люксембург, Кюрасао — Холандски Антили, Сепре — Швейцария, Лусака — Замбия, Мюнхен и Бад Кисинген — Германия, Братислава — Слова¬кия, Виена — Австрия и др. Негови творби са притежание на НХГСГХГ и ХГ в страната.


Според Енциклопедия на българските изобразителни изкуства, произведения на Румен Скорчев се намират в галерията за ренесансово изкуство „Уфици“ във Флоренция, както и в музея „Албертина“ във Виена, фондация „Арт диалог“ – Париж, музея „Виктория и Албърт“ — Лондон, Дордрехтс музеум — Холандия, Нацио¬налната галерия във Вашингтон, САЩ, Музея „Лудвиг“ в Кьолн и Аахен, Германия, Националната библиотека на Франция, Музея за съвременно изкуство в Кайро, Египет.

Общински съвет – Плевен заседава на 24 юни

Заседанието на Общински съвет – Плевен, този месец ще се проведе на 24 юни (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Съветниците ще заседават при спазване на противоепидемичните мерки, като сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС – https://obs.pleven.bg/.

Предварителният дневен ред на заседанието включва 39 предложения.

Първа точка в дневния ред е полагане на клетва от новообявен общински съветник. Съгласно решение на Общинска избирателна комисия – Плевен, Мария Монова става част от местния парламент. Промяната е в резултат на внезапната кончина на общинския съветник Георги Велков, който бе част от групата общински съветници на МК „Демократична България – Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)“. 

Общинският съвет ще разгледат предложения за промени в две общинските наредби – Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро състояние.

Отчет относно изпълнение на решенията на Общински съвет – Плевен от №001/12.11.2019 г. до №211/28.05.2020 г., мандат 2019 – 2023 г. внася този месец ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ също внася предложение – то е за приемане на годишните отчети и баланси за 2020 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен за 2020 г. и избор на експерт – счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2021 г.

Този месец съветниците ще обсъди и предложение за кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ пред Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Ще бъде разгледа и точка за промени в годишната Инвестиционната програма на Общината.

За обсъждане влизат също и три предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване и на управление за общински имоти – за Сдружение „БАЛИЗ“ върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда на бул. „Скобелев“ №20; за Регионално управление на образованието на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост в административната сграда на ул. “Д. Константинов“ №23 и за нуждите на Агенция по вписванията – за Службата по вписванията и Службата по регистрация в Плевен – на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, офис в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ №23.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 24 юни, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 24.06.2021г. https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-24062021-g

Екологосъобразен обществен електротранспорт в Плевен

В Заседателната зала на Община Плевен се проведе встъпителна пресконференция по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”. Той се реализира по административен договор за БФП № BG16M1OP002-5.004-0006-C01 (№Д-34-124 /19.11.2019 г.), който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 17 951 744,44 лв., от които:
 – Безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд – 12 747 404,66 лв.
 -Съфинансиране от националния бюджет на РБ – 2 249 542,00 лв.
 -Съфинансиране от бенефициента – 2 954 797,78 лв.
Началото на проекта е 04.12.2019 г., а краят – на 04.09.2023 г.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди (NOx) за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства.

Специфични цели на проекта:

Специфична цел 1:Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт;

Специфична цел 2:Спестяване на енергия;

Специфична цел 3:Намаляване на шума и вибрациите в градските райони;

Специфична цел 4:Повишена привлекателност на обществения транспорт чрез подобряване на надеждността, комфорта и времето за придвижване;

Специфична цел 5:Постигане на изцяло екологично чист масов градски обществен транспорт с нулеви вредни емисии.

Дейностите по проекта са следните:

Дейност 1.Подготовка на проектно предложение;

Дейност 2.Доставка на нови електрически автобуси и зарядни станции за тях;

Дейност 3.Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа, собственост на оператора и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции;

Дейност 4.Строителен надзор и оценка за съответствието;

Дейност 5.Интегриране на новопридобитите електрическите автобуси към съществуващите интелигентни транспортни системи;

Дейност 6.Управление на проекта, осигуряване на информация и комуникация и разработване на документации за обществени поръчки.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:

-Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди и Доставени 14 броя нови електрически автобуси „соло“ и 14 броя бавнозарядни станции към тях;

-Повишено качество на предлаганата транспортна услуга, осигуряване на удобство и привлекателност за пътниците;

-Намаляване на разходите за електроенергия и поддръжка на подвижния състав на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД;

-Намаляване нивата на вредни емисии и газове и подобряване качеството на атмосферния въздух;

-Намаляване нивата на шумовото замърсяване в града.

Очаква се електробусите да бъдат доставени в Плевен до края на 2021 година. Всеки от тях ще разполага с общо 64 места, от тях 32 седящи /без водача/, останалите за правостоящи. Зареждането на батериите, чиято гаранция от производителя е 8 години, ще става през нощта, с едно зареждане ще издържат две работни смени или около 300 км пробег. Електробусите са с дължина 12 метра, с 3 обслужващи врати, място за хора със затруднено придвижване и за детски колички и с осигурен достъп за тях чрез платформа на средната врата.   

Мобилен кабинет за имунизация срещу COVID-19 в Плевен

На 19.06.2021г. (събота) и 20.06.2021г. (неделя) в гр. Плевен на пл. Възраждане пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19, съобщават от РЗИ-Плевен.

Кабинетът ще работи от 10,00 ч. до 16,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19.

Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.

Д-р Илиян Минчев

Директор на РЗИ-Плевен

Затваря се улуца в Плевен заради обезопасяване на дървета

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по ул. „Гривишко шосе” в отсечката между ул. „Петър Ненков” и бензиностанция „Петрол”, съгласно Заповед на кмета на Община Плевен от днес.

Забраната се отнася за дясната лента за движение в посока от ул. „Петър Ненков” към бензиностанция „Петрол” и важи от 08.30 ч. до 16.00 ч. за периода от 14 до 18 юни 2021 г.

Причината за ограничението е извършване на планирано намаляване на височината и обема на високи опасни широколистни дървета с полуизсъхнали клони на ул. „Гривишко шосе”.

Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР, МПС на общинска фирма „Паркстрой” ЕООД и превозни средства на „Тролейбусен транспорт” ЕООД.

Последната творба на акад. Светлин Русев в плевенската ХГ „Илия Бешков“

Каменна композиция от девет гранитни блока, изрисувани с въглен от акад. Светлин Русев, е последната и недовършена творба на световноизвестния ни съгражданин, която намира своя постоянен дом в ХГ „Илия Бешков“. Композицията – мащабен проект за живопис върху камък, пристигна преди дни от с. Драгичево, където е създадена, в Плевен.

Официалното откриване ще е от 12.00 часа на 14 юни 2021 г., рождения ден на акад. Светлин Русев, дата, на която той традиционно показваше нови свои творби в изложба.

В същия ден в ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“ ще бъдат изложени последният статив и палитра на Маестрото, предоставени от дъщерите му Ралица Русева и Милкана Русева. Събитието е във връзка с 88 години от рождението на акад. Русев. „

Община Плевен има сериозни резерви към предложените от АПИ проекти за обходен път на града

Напредването на строителството на автомагистрала „Хемус” в участъка между Плевен и Ловеч поставя на дневен ред необходимостта от изграждане в близко бъдеще на обходен път на град Плевен, по който да се извежда транзитният трафик, заяви на среща с журналисти днес кметът Георг Спартански. Този въпрос се дискутира от няколко години, през 2019 г. беше проведена среща на представители на Агенцията за пътна инфраструктура с представители на институциите в Плевен, имащи отношение към неговото решаване. От АПИ беше предложен  разширен идеен проект за строителството на обходен път – път, който да преминава  пред входа на парк „Кайлъка” /т. нар. „жълт” вариант/ и път, който преминава през полски имоти и полски пътища, общинска собственост /”син” вариант/.

         Категоричен съм в мнението си, че е абсурдно обходният път да засяга по какъвто и да е начин парк „Кайлъка”, който е защитена местност. Споделих го на среща с областния управител Марио Тодоров и неговия заместник Ваня Савова. С голямо учудване по време на срещата разбрах, че предишният областен управител е изпратил до АПИ писмено становище за принципна подкрепа обходният път да минава през държавен имот, т. е. той е дал одобрението си за т. нар. „жълт” вариант на Агенцията, който е крайно неприемлив за Община Плевен, а съм сигурен, че ще бъде отхвърлен и от съгражданите ни при обществено обсъждане, посочи още Георг Спартански. „Жълтият” вариант не се подкрепя и от камарите на архитектите и инженерите в Плевен.

         Мотивите за неприемане на т. нар. „жълт” вариант, които сме изложи и в писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р Виолета Комитова, са следните:

Предложеният „жълт” вариант на Инвестиционното предложение за изграж­да­не на Югоизточен обход на гр. Плевен не е съобразен с одобрения и влязъл в сила Общия устройствен план на гр. Плевен.

Съгласно приетия Окон­чателен про­ект на Общия устройствен план /ОУП/ на гр. Плевен и разрабо­те­на­та Комуникационно-тран­с­порт­на схема към него трасето на обходния път е извън урбанизираната територия на Плевен и е републикански път II клас.

Трасето на „жълтия“ вариант на Инвестиционното пред­ло­же­ние преминава по предвиденото в ОУП трасе на районна артерия III клас, обслужваща жк “Панорама“, жк “Кайлъка“ и новите жили­щни територии южно от ул.“Райски кът“, застроени предимно с нискоетажни ед­но­фамилни жилищни сгради с повишен комфорт на обитаване.

Преместването на движението на транзитния поток пак остава в рамките на града, с перспектива да се увеличи няколко пъти, по тясна улица, по която преминава и тролейбусен транспорт, магистрален водопровод и газопровод. Трябва да се спомене и синергичният ефект от увели­че­ното вредно въздействие от шум, прахови частици, въглеродни емисии и риск от пътни транспортни произшествия в прилежащата урбанизирана зона и зоната на парк „Кайлъка”.

Предложеният габарит на трасето не отговаря на изискванията на  Приложение № 2 към чл.18 от Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии по отношение функционалните и транспортни характеристики на районна артерия – улица ІІІ клас.

Не на последно място предложеният „жълт” вариант на Инвестиционното предложение за изграж­да­не на Югоизточен обход на гр.Плевен  не е съобразен с чл. 13. (1) от НАРЕДБА № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и на чл. 76 от ЗУТ, изтъкна Кметът.

Предложеният втори идеен проект, или т. нар. „син” вариант на Инвестиционното предложение за изграж­да­не на ПЪТ II-35 “Плевен-Ловеч-Кърнаре“- Югоизточен обход на гр. Плевен, в значителна част от трасето следва концепцията на приетия ОУП на гр. Плевен и след допълнително проучване на съществуващите условия в определени участъци може да бъде оптимизиран и одобрен за основа на работен проект, гласи още становището на Община Плевен.

Този вариант се очертава като по-подходящ, категоричен беше Георг Спартански. При всички случаи няма да допуснем неприемлив за града и жителите вариант. Остават обаче важните въпроси – кога ще бъде изработен окончателен работен проект на обходния път, кога ще бъде осигурено финансиране от държавата, защото това е републикански път, кога ще бъде избран изпълнител и реално ще започне изграждането. Защото през това време тежкият транзитен трафик ще преминава през град Плевен…

Пълен списък на кандидат -депутатите за Плевенски район

1. КОАЛИЦИЯ „Движение ЗАЕДНО за промяна”

1. Гарабед Ардашес Минасян

2. Иван Тошев Иванов

3. Станислава Сашева Дочева

4. Вълчо Стоянов Стаменовски

5. Веселин Руменов Величков

6. Димчо Дочев Джиговски

7. Петя Иванова Иванова

8. Марина Льониева Лазарева

9. Борис Николаев Къркеланов

2. ПП„СВОБОДА”

1. Любомир Андреев Джустров

2. Стефан Климентов Друмев

3. Георги Колев Цонев

 3. „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”

1. Мартин Серьожев Вътев

2. Николай Момчилов Георгиев

3. Петър Ванков Петров

4. Димитър Маринов Димитров

5. Анатоли Петров Антонов

6. Ивелина Ивайлова Симеонова

7. Росица Йорданова Николова

8. Емилия Иванова Милева

9. Георги Бойков Ленков

4. КОАЛИЦИЯ ”БСП за БЪЛГАРИЯ”

1. Румен Василев Гечев

2. Илиян Славейков Йончев

3. Ева Веселинова Маринова-Найденова

4. Никола Цветанов Йорданов

5. Ганка Нинова Василева

6. Огнян Огнянов Янчев

7. Иван Петров Мандински

8. Стефан Иванов Бурджев

9. Атанас Цветомиров Атанасов

10. Александър Спасов Трайков

11. Веселин Николаев Радев

12. Лаура Петева Маринова

13. Биляна Дикова Велева-Грънчарова

14. Людмила Михайлова Кръстева

15. Веселин Венциславов Георгиев

16. Бойко Георгиев Никифоров

5. Коалиция ПП ГЕРБ-СДС

1. Член кор. Проф. д-р Григор Горчев,

2. Петя Веселинова Митрашкова

3. Александър Богданов Николов

4. Валери Пламенов Лачовски

5. Душко Ненков Душков

6. Диана Милкова Данова

7. Румен Мартинов Мотовски

8. Д-р Иван Цветанов Малкодански

9. Дочко  Димитров Дочев

10. Атанас Кръстев Върбанов

11. Ивайло Петров Минков

12. Тони Крумов Крумов

13.  Владимир Ивов Георгиев

14. Мариана Йорданова Бонджева

15. Велислава Тончева Величкова-Христова

16.  Проф. Димитър Константинов Господинов

 17. Доц. д-р Цветан Христофоров Луканов

18. Александър Стефанов Домусчиев

6. ПП „АТАКА”

1. Адриан Христов Асенов

2. Илиан Андреев Беров

3. Светослав Василев Христов

4. Христофор Георгиев Витков

5. Петя Любомирова Панайотова

6. Генка Добрянова Цветкова

7. Емил Маринчев Петков

8. Петьо Иванов Янев

9. Лора Христова Тотева

10. Мариела Тодорова Тонкова

11. Пламен Илиев Пешев

12. Владислав Петков Първанов

7. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

1. Велислава Иванова Кръстева

2. Марио Киров Рангелов

3. Исмаил Ертурулов Гюлянлиев

4. Шенджан Яшарова Куртанова

5. Тома Юлиянов Терзиев

6. Васил Методиев Петков

7. Свилен Илиев Огнянов

8. Майдън Ахмедов Сакаджиев

9. Илхан Али Куртаджъ

10. Момчил Иванов Митов

11. Илиан Севелинов Селимски

12. Мелек Ахмедова Салиева

8. КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!”

1. Юлиян Милчев Ненчев

2. Момчил Недялков Спасов

3. Анни Климентова Петкова

4. Стефан Димитров Петков

5. Илия Николов Николов

6. Ваня Петрова Дичкова

7. Таня Николова Тонева

8. Пламен Дилов Дилов

9. Цветомира Филадинова Добрева

10. Любка Живкова Бумбарова

11. Моника Иванова Димитрова

12. Момчил Бориславов Няголов

13. Радосвета Василева Маджарова-Вълчева

14. Наталия Христова Петрова

15. Любомир Йорданов Катронски

16. Митко Величков Мотов

17. Явор Георгиев Янков

18. Дарин Георгиев Кинов

9. ПП „МИР” 

1. Емил Емилов Димитров

2. Бойко Боянов Първанов

3. Димитър Илиев Илиев

4. Виолета Димитрова Георгиева

5. Пламена Стоянова Тончева

6. Емилия Цветанова Славова

7. Галя Иванова Денева-Кръстева

8. Надежда Красимирова Георгиева

9. Александър Маринов Пеновски

10. Люсиен Хараламбиев Тишев

10. ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА”(БТР)

1. Калинка Петрова Манчева

2. Диана Атанасова Млъчкова

3. Донка Вълева Вълева

11. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Ивелин Първанов Първанов

2. Данаил Николаев Раденцов

3. Захари Величков Дончев

4. Тихомир Радославов Стойков

5. Силвия Тоткова Трифонова

6. Мартин Бориславов Бетов

7. Деница Лилянова Монова

8. Ивайло Мариянов Ивайлов

9. Стефан Венциславов Спасов

12. ПП „ПОДЕМ”

1. Мирослав Георгиев Гетов

2. Здравка Павлова Маринова

3. Митко Енчев Мирчев

4. Ярослав Рахаилов Петров

5. Христо Стефанов Милев.

6. Христофор Петков Дочев

13. ПП „БРИГАДА”

1. Петър Евтимов Евтимов

2. Ивайло Соньов Йорданов

14. ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”

  1. 1. Ивайло Йорданов Стефанов

15. ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО”

1. Иван Мариянов Иванов

2. Пенчо Людмилов Панев

3. Евелина Ванева Илиева

4. Петър Любомиров Младенов

5. Елена Славова Томова

6. Корнелия Христова Василева

7. Християн Боянов Стефанов

8. Радко Стефанов Георгиев

9. Любен Стефанов Иванов

10. Веселин Николов Ванев

11. Жан Цветанов Великов

12. Николай Иванов Дамяновски

13. Иван Митков Недялков

14. Денислав Марийев Иванов

15. Марио Стефанов Калпазанов

16. Димитър Валентинов Йонов

17. Богомил Мирославов Симеонов

18. Мирослав Цветанов Николов

16. КОАЛИЦИЯ ”БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО,ВОЛЯ И НФСБ”

1. Полина Цветославова Цанкова-Христова

2. Калин Николов Поповски

3. Николай Иванов Иванчев

4. Татяна Цветанова Божинова

5. Павлинка Йорданова Микова

6. Петя Тодоринова Диковска

7. Филип Николаев Николов

8. Петко Илиев Събев

9. Момчил Денев Иванов

10. Дарин Величков Матов

11. Димитър Карамфилов Карамфилов

12. Милена Ангелова Кънчева

13. Денолюба Игнатова Иванова

14. Ивайло Иванов Христов

15. Стелиян Красимиров Николов

16. Виктория Александрова Удварева-Луканова

17. Цветелина Кунова Георгиева

18. Красимир Петров Атанасов

17. КОАЛИЦИЯ „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА”

1. Пламен Георгиев Александров

2. Валери Владимиров Попов

3. Любомир Методиев Стоичков

4. Атанас Ралчев Панчев

5. Николай Иванов Стоев

6. Красимир Георгиев Кузманов

7. Сашо Любенов Начев

8. Цеко Кръстев Ангелов

9. Бистра Маринова Кралева

18. ПП ”Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”

1. Цветан Стоименов Ночев

2. Цвета Петрова Филипова

3. Райна Веселинова Милева

19. НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ,СЕК)

1. Милчо Здравков Илиев

2. Диян Любенов Станков

3. Красимир Асенов Пейчев

4. Валери Василев Кузев

5. Момчил Методиев Сирашки

6. Росица Димитрова Цонева

7. Петко Найденов Петков

8. Емил Пламенов Кръстев

9. Иван Петров Десподов

10. Еркан Хасанов Пала

20. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”ГЛАС НАРОДЕН”

1. Росен Маринов Костов

2. Виржиния Светлозарова Богданова

3. Лидия Борисова Нинова

4. Свилен Цоков Конов

5. Бистра Милкова Здравкова

6. Димитър Илиев  Цветанов

7. Калоян Димитров Брязов

21. ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ”

1. Владислав Тошков Николов

2. Христослав Михайлов Михайлов

3. Пламен Симеонов Бешков

4. Венцислав Христов Киров

5. Ива Валентинова Стоянова

6. Владимир Цветков Петков

7. Ралица Атанасова Семерджиева

8. Николай Иванов Раев

9. Северина Величкова Пенова

10. Айхан Орханов Османов

11. Иво Миленов Кочев

12. Даниел Парашкевов Дафинов

13. Накрие Кемалова Селейдинова

14. Георги Николаев Цветанов

15. Милен Илианов Трифонов

16. Росен Славков Димитров

 22. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

1. Радостин Петев Василев

2. Александър Атанасов Александров

3. Александър Велиславов Тодоров

4. Димчо Иванов Дешев

5. Данаил Милчев Найденов

6. Венцислав Иванов Петков

7. Христинка Илийчева Иванова

8. Венера Невелинова Василева

9. Деян Петев Петков

10. Красимир Георгиев Иванов

 23. КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 

1. Найден Маринов Зеленогорски

2. Тодор Георгиев Еленков

3. Свилен Петров Трифонов

4. Албена Симеонова Върбанова

5. Генадий Гешев Пъшев

6. Николай Атанасов Любенов

7. Златко Илиев Урумов

8. Николай Валентинов Милев

9. Петър Асенов Георгиев

10. Петко Ивайлов Петков

11. Лора Илиянова Герасимова

12. Бойка Любенова Пъшева

13. Валери Илиев Илиев

14. Георги Евлогиев Караджов

15. Елена Сашева Петрова-Найденова

16. Антон Валериев Начев

17. Гюнай Джаников Ходжаджиков

18. Христо Ивайлов Таслаков