ПЛЕВЕН

Затваря се улуца в Плевен заради обезопасяване на дървета

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по ул. „Гривишко шосе” в отсечката между ул. „Петър Ненков” и бензиностанция „Петрол”, съгласно Заповед на кмета на Община Плевен от днес.

Забраната се отнася за дясната лента за движение в посока от ул. „Петър Ненков” към бензиностанция „Петрол” и важи от 08.30 ч. до 16.00 ч. за периода от 14 до 18 юни 2021 г.

Причината за ограничението е извършване на планирано намаляване на височината и обема на високи опасни широколистни дървета с полуизсъхнали клони на ул. „Гривишко шосе”.

Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР, МПС на общинска фирма „Паркстрой” ЕООД и превозни средства на „Тролейбусен транспорт” ЕООД.

Последната творба на акад. Светлин Русев в плевенската ХГ „Илия Бешков“

Каменна композиция от девет гранитни блока, изрисувани с въглен от акад. Светлин Русев, е последната и недовършена творба на световноизвестния ни съгражданин, която намира своя постоянен дом в ХГ „Илия Бешков“. Композицията – мащабен проект за живопис върху камък, пристигна преди дни от с. Драгичево, където е създадена, в Плевен.

Официалното откриване ще е от 12.00 часа на 14 юни 2021 г., рождения ден на акад. Светлин Русев, дата, на която той традиционно показваше нови свои творби в изложба.

В същия ден в ХГ Дарение „Колекция Светлин Русев“ ще бъдат изложени последният статив и палитра на Маестрото, предоставени от дъщерите му Ралица Русева и Милкана Русева. Събитието е във връзка с 88 години от рождението на акад. Русев. „

Община Плевен има сериозни резерви към предложените от АПИ проекти за обходен път на града

Напредването на строителството на автомагистрала „Хемус” в участъка между Плевен и Ловеч поставя на дневен ред необходимостта от изграждане в близко бъдеще на обходен път на град Плевен, по който да се извежда транзитният трафик, заяви на среща с журналисти днес кметът Георг Спартански. Този въпрос се дискутира от няколко години, през 2019 г. беше проведена среща на представители на Агенцията за пътна инфраструктура с представители на институциите в Плевен, имащи отношение към неговото решаване. От АПИ беше предложен  разширен идеен проект за строителството на обходен път – път, който да преминава  пред входа на парк „Кайлъка” /т. нар. „жълт” вариант/ и път, който преминава през полски имоти и полски пътища, общинска собственост /”син” вариант/.

         Категоричен съм в мнението си, че е абсурдно обходният път да засяга по какъвто и да е начин парк „Кайлъка”, който е защитена местност. Споделих го на среща с областния управител Марио Тодоров и неговия заместник Ваня Савова. С голямо учудване по време на срещата разбрах, че предишният областен управител е изпратил до АПИ писмено становище за принципна подкрепа обходният път да минава през държавен имот, т. е. той е дал одобрението си за т. нар. „жълт” вариант на Агенцията, който е крайно неприемлив за Община Плевен, а съм сигурен, че ще бъде отхвърлен и от съгражданите ни при обществено обсъждане, посочи още Георг Спартански. „Жълтият” вариант не се подкрепя и от камарите на архитектите и инженерите в Плевен.

         Мотивите за неприемане на т. нар. „жълт” вариант, които сме изложи и в писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството доц. д-р Виолета Комитова, са следните:

Предложеният „жълт” вариант на Инвестиционното предложение за изграж­да­не на Югоизточен обход на гр. Плевен не е съобразен с одобрения и влязъл в сила Общия устройствен план на гр. Плевен.

Съгласно приетия Окон­чателен про­ект на Общия устройствен план /ОУП/ на гр. Плевен и разрабо­те­на­та Комуникационно-тран­с­порт­на схема към него трасето на обходния път е извън урбанизираната територия на Плевен и е републикански път II клас.

Трасето на „жълтия“ вариант на Инвестиционното пред­ло­же­ние преминава по предвиденото в ОУП трасе на районна артерия III клас, обслужваща жк “Панорама“, жк “Кайлъка“ и новите жили­щни територии южно от ул.“Райски кът“, застроени предимно с нискоетажни ед­но­фамилни жилищни сгради с повишен комфорт на обитаване.

Преместването на движението на транзитния поток пак остава в рамките на града, с перспектива да се увеличи няколко пъти, по тясна улица, по която преминава и тролейбусен транспорт, магистрален водопровод и газопровод. Трябва да се спомене и синергичният ефект от увели­че­ното вредно въздействие от шум, прахови частици, въглеродни емисии и риск от пътни транспортни произшествия в прилежащата урбанизирана зона и зоната на парк „Кайлъка”.

Предложеният габарит на трасето не отговаря на изискванията на  Приложение № 2 към чл.18 от Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии по отношение функционалните и транспортни характеристики на районна артерия – улица ІІІ клас.

Не на последно място предложеният „жълт” вариант на Инвестиционното предложение за изграж­да­не на Югоизточен обход на гр.Плевен  не е съобразен с чл. 13. (1) от НАРЕДБА № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии и на чл. 76 от ЗУТ, изтъкна Кметът.

Предложеният втори идеен проект, или т. нар. „син” вариант на Инвестиционното предложение за изграж­да­не на ПЪТ II-35 “Плевен-Ловеч-Кърнаре“- Югоизточен обход на гр. Плевен, в значителна част от трасето следва концепцията на приетия ОУП на гр. Плевен и след допълнително проучване на съществуващите условия в определени участъци може да бъде оптимизиран и одобрен за основа на работен проект, гласи още становището на Община Плевен.

Този вариант се очертава като по-подходящ, категоричен беше Георг Спартански. При всички случаи няма да допуснем неприемлив за града и жителите вариант. Остават обаче важните въпроси – кога ще бъде изработен окончателен работен проект на обходния път, кога ще бъде осигурено финансиране от държавата, защото това е републикански път, кога ще бъде избран изпълнител и реално ще започне изграждането. Защото през това време тежкият транзитен трафик ще преминава през град Плевен…

Пълен списък на кандидат -депутатите за Плевенски район

1. КОАЛИЦИЯ „Движение ЗАЕДНО за промяна”

1. Гарабед Ардашес Минасян

2. Иван Тошев Иванов

3. Станислава Сашева Дочева

4. Вълчо Стоянов Стаменовски

5. Веселин Руменов Величков

6. Димчо Дочев Джиговски

7. Петя Иванова Иванова

8. Марина Льониева Лазарева

9. Борис Николаев Къркеланов

2. ПП„СВОБОДА”

1. Любомир Андреев Джустров

2. Стефан Климентов Друмев

3. Георги Колев Цонев

 3. „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”

1. Мартин Серьожев Вътев

2. Николай Момчилов Георгиев

3. Петър Ванков Петров

4. Димитър Маринов Димитров

5. Анатоли Петров Антонов

6. Ивелина Ивайлова Симеонова

7. Росица Йорданова Николова

8. Емилия Иванова Милева

9. Георги Бойков Ленков

4. КОАЛИЦИЯ ”БСП за БЪЛГАРИЯ”

1. Румен Василев Гечев

2. Илиян Славейков Йончев

3. Ева Веселинова Маринова-Найденова

4. Никола Цветанов Йорданов

5. Ганка Нинова Василева

6. Огнян Огнянов Янчев

7. Иван Петров Мандински

8. Стефан Иванов Бурджев

9. Атанас Цветомиров Атанасов

10. Александър Спасов Трайков

11. Веселин Николаев Радев

12. Лаура Петева Маринова

13. Биляна Дикова Велева-Грънчарова

14. Людмила Михайлова Кръстева

15. Веселин Венциславов Георгиев

16. Бойко Георгиев Никифоров

5. Коалиция ПП ГЕРБ-СДС

1. Член кор. Проф. д-р Григор Горчев,

2. Петя Веселинова Митрашкова

3. Александър Богданов Николов

4. Валери Пламенов Лачовски

5. Душко Ненков Душков

6. Диана Милкова Данова

7. Румен Мартинов Мотовски

8. Д-р Иван Цветанов Малкодански

9. Дочко  Димитров Дочев

10. Атанас Кръстев Върбанов

11. Ивайло Петров Минков

12. Тони Крумов Крумов

13.  Владимир Ивов Георгиев

14. Мариана Йорданова Бонджева

15. Велислава Тончева Величкова-Христова

16.  Проф. Димитър Константинов Господинов

 17. Доц. д-р Цветан Христофоров Луканов

18. Александър Стефанов Домусчиев

6. ПП „АТАКА”

1. Адриан Христов Асенов

2. Илиан Андреев Беров

3. Светослав Василев Христов

4. Христофор Георгиев Витков

5. Петя Любомирова Панайотова

6. Генка Добрянова Цветкова

7. Емил Маринчев Петков

8. Петьо Иванов Янев

9. Лора Христова Тотева

10. Мариела Тодорова Тонкова

11. Пламен Илиев Пешев

12. Владислав Петков Първанов

7. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

1. Велислава Иванова Кръстева

2. Марио Киров Рангелов

3. Исмаил Ертурулов Гюлянлиев

4. Шенджан Яшарова Куртанова

5. Тома Юлиянов Терзиев

6. Васил Методиев Петков

7. Свилен Илиев Огнянов

8. Майдън Ахмедов Сакаджиев

9. Илхан Али Куртаджъ

10. Момчил Иванов Митов

11. Илиан Севелинов Селимски

12. Мелек Ахмедова Салиева

8. КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!”

1. Юлиян Милчев Ненчев

2. Момчил Недялков Спасов

3. Анни Климентова Петкова

4. Стефан Димитров Петков

5. Илия Николов Николов

6. Ваня Петрова Дичкова

7. Таня Николова Тонева

8. Пламен Дилов Дилов

9. Цветомира Филадинова Добрева

10. Любка Живкова Бумбарова

11. Моника Иванова Димитрова

12. Момчил Бориславов Няголов

13. Радосвета Василева Маджарова-Вълчева

14. Наталия Христова Петрова

15. Любомир Йорданов Катронски

16. Митко Величков Мотов

17. Явор Георгиев Янков

18. Дарин Георгиев Кинов

9. ПП „МИР” 

1. Емил Емилов Димитров

2. Бойко Боянов Първанов

3. Димитър Илиев Илиев

4. Виолета Димитрова Георгиева

5. Пламена Стоянова Тончева

6. Емилия Цветанова Славова

7. Галя Иванова Денева-Кръстева

8. Надежда Красимирова Георгиева

9. Александър Маринов Пеновски

10. Люсиен Хараламбиев Тишев

10. ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА”(БТР)

1. Калинка Петрова Манчева

2. Диана Атанасова Млъчкова

3. Донка Вълева Вълева

11. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Ивелин Първанов Първанов

2. Данаил Николаев Раденцов

3. Захари Величков Дончев

4. Тихомир Радославов Стойков

5. Силвия Тоткова Трифонова

6. Мартин Бориславов Бетов

7. Деница Лилянова Монова

8. Ивайло Мариянов Ивайлов

9. Стефан Венциславов Спасов

12. ПП „ПОДЕМ”

1. Мирослав Георгиев Гетов

2. Здравка Павлова Маринова

3. Митко Енчев Мирчев

4. Ярослав Рахаилов Петров

5. Христо Стефанов Милев.

6. Христофор Петков Дочев

13. ПП „БРИГАДА”

1. Петър Евтимов Евтимов

2. Ивайло Соньов Йорданов

14. ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”

 1. 1. Ивайло Йорданов Стефанов

15. ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО”

1. Иван Мариянов Иванов

2. Пенчо Людмилов Панев

3. Евелина Ванева Илиева

4. Петър Любомиров Младенов

5. Елена Славова Томова

6. Корнелия Христова Василева

7. Християн Боянов Стефанов

8. Радко Стефанов Георгиев

9. Любен Стефанов Иванов

10. Веселин Николов Ванев

11. Жан Цветанов Великов

12. Николай Иванов Дамяновски

13. Иван Митков Недялков

14. Денислав Марийев Иванов

15. Марио Стефанов Калпазанов

16. Димитър Валентинов Йонов

17. Богомил Мирославов Симеонов

18. Мирослав Цветанов Николов

16. КОАЛИЦИЯ ”БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО,ВОЛЯ И НФСБ”

1. Полина Цветославова Цанкова-Христова

2. Калин Николов Поповски

3. Николай Иванов Иванчев

4. Татяна Цветанова Божинова

5. Павлинка Йорданова Микова

6. Петя Тодоринова Диковска

7. Филип Николаев Николов

8. Петко Илиев Събев

9. Момчил Денев Иванов

10. Дарин Величков Матов

11. Димитър Карамфилов Карамфилов

12. Милена Ангелова Кънчева

13. Денолюба Игнатова Иванова

14. Ивайло Иванов Христов

15. Стелиян Красимиров Николов

16. Виктория Александрова Удварева-Луканова

17. Цветелина Кунова Георгиева

18. Красимир Петров Атанасов

17. КОАЛИЦИЯ „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА”

1. Пламен Георгиев Александров

2. Валери Владимиров Попов

3. Любомир Методиев Стоичков

4. Атанас Ралчев Панчев

5. Николай Иванов Стоев

6. Красимир Георгиев Кузманов

7. Сашо Любенов Начев

8. Цеко Кръстев Ангелов

9. Бистра Маринова Кралева

18. ПП ”Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”

1. Цветан Стоименов Ночев

2. Цвета Петрова Филипова

3. Райна Веселинова Милева

19. НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ,СЕК)

1. Милчо Здравков Илиев

2. Диян Любенов Станков

3. Красимир Асенов Пейчев

4. Валери Василев Кузев

5. Момчил Методиев Сирашки

6. Росица Димитрова Цонева

7. Петко Найденов Петков

8. Емил Пламенов Кръстев

9. Иван Петров Десподов

10. Еркан Хасанов Пала

20. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”ГЛАС НАРОДЕН”

1. Росен Маринов Костов

2. Виржиния Светлозарова Богданова

3. Лидия Борисова Нинова

4. Свилен Цоков Конов

5. Бистра Милкова Здравкова

6. Димитър Илиев  Цветанов

7. Калоян Димитров Брязов

21. ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ”

1. Владислав Тошков Николов

2. Христослав Михайлов Михайлов

3. Пламен Симеонов Бешков

4. Венцислав Христов Киров

5. Ива Валентинова Стоянова

6. Владимир Цветков Петков

7. Ралица Атанасова Семерджиева

8. Николай Иванов Раев

9. Северина Величкова Пенова

10. Айхан Орханов Османов

11. Иво Миленов Кочев

12. Даниел Парашкевов Дафинов

13. Накрие Кемалова Селейдинова

14. Георги Николаев Цветанов

15. Милен Илианов Трифонов

16. Росен Славков Димитров

 22. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

1. Радостин Петев Василев

2. Александър Атанасов Александров

3. Александър Велиславов Тодоров

4. Димчо Иванов Дешев

5. Данаил Милчев Найденов

6. Венцислав Иванов Петков

7. Христинка Илийчева Иванова

8. Венера Невелинова Василева

9. Деян Петев Петков

10. Красимир Георгиев Иванов

 23. КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 

1. Найден Маринов Зеленогорски

2. Тодор Георгиев Еленков

3. Свилен Петров Трифонов

4. Албена Симеонова Върбанова

5. Генадий Гешев Пъшев

6. Николай Атанасов Любенов

7. Златко Илиев Урумов

8. Николай Валентинов Милев

9. Петър Асенов Георгиев

10. Петко Ивайлов Петков

11. Лора Илиянова Герасимова

12. Бойка Любенова Пъшева

13. Валери Илиев Илиев

14. Георги Евлогиев Караджов

15. Елена Сашева Петрова-Найденова

16. Антон Валериев Начев

17. Гюнай Джаников Ходжаджиков

18. Христо Ивайлов Таслаков

Общински хор „Гена Димитрова“ – Плевен с юбилеен концерт

С юбилеен концерт спектакъл ще посрещне 25-ата годишнина от създаването си Общински хор „Гена Димитрова“ – Плевен, с диригент Анелия Дечева.

В събитието ще се включи и Плевенска филхармония, диригент ще е Деян Павлов.

Режисьор на спектакъла е Георги Динев.

Солисти: Симона Кодева, Георги Султанов, Боряна Бешева, Георги Динев, Даниел Меса, Валери Цолов, Милена Йотова, Даниела Дочева, Виолета Боянова, Красимир Янкулов.

В програмата са включени увертюри, арии, хорове и ансамбли от опери, оперети и мюзикъли.

       Концертът ще се проведе в залата на НЧ „Съгласие 1869“ на 08 юни 2021 г., вторник, от 19.00 ч. Входът е свободен. 

Ограничава се движението по ул. „Гривишко шосе” в Плевен

Временно ще бъде ограничено спирането, паркирането и движението на моторни превозни средства по ул. „Гривишко шосе” в отсечката между ул. „Петър Ненков” и кръстовището за Митническо бюро – Плевен, съгласно Заповед на кмета на Община Плевен № РД -10-687/07.06.2021 г.

Забраната се отнася за дясната лента за движение в посока от ул. „Петър Ненков” към кръстовището за Митническо бюро – Плевен и важи от 08.30 ч. до 16.00 ч. за периода от 09 до 11 юни 2021 г., включително.

Причината за ограничението е извършване на планирано намаляване на височината и обема на високи опасни широколистни дървета с полуизсъхнали клони на ул. „Гривишко шосе”.

Забраната не се отнася за автомобили на СНМП, ПБЗН, МВР, МПС на общинска фирма „Паркстрой” ЕООД и превозни средства на „Тролейбусен транспорт” ЕООД. 

Отличия за Детска градина „Кокиче“- Плевен

Децата от Детска градина „Кокиче“, гр. Плевен и техните ръководители Милена Кожухарова, Нели Поляшка, Теодора Николова-Дамянова и Бисерка Василева се завърнаха с редица отличия от провелия се на 3 и 4 юни в гр. Петрич ХХІІ Международен детски конкурс „Южни слънца“.

Малчуганите пребориха ожесточена конкуренция от над 700 участници и спечелиха първо място в направление „Мажоретни танци“.

Те плениха оценяващите, които от своя страна ги удостоиха с най-високото отличие „Награда на журито“ и ги обявиха за лауреати.

Листа на Коалиция ГЕРБ – СДС Плевен с кандидати за народни представители

 1. Член кор. Проф. д-р Григор Горчев, дмн – лекар

Почетен Ректор на Медицински университет – Плевен

Проф. Горчев е лекар с три специалности – акушерство и гинекология, онкология и хирургия. Той е единственият акушер-гинеколог, който е член-кореспондент на Българската Академия на науките и е носител на най-високото държавно отличие Орден „Стара планина“ първа степен за изключително големи заслуги към Рeпублика България в областта на медицинската наука и практика.

Проф. Горчев е провел множество специализации: по лапароскопска хирургия във Франция и Италия; по радикална роботизирана хистеректомия в Университета на Северна Каролина, САЩ.  Лицензиран е като международен експерт – преподавател на специализанти по лапароскопска хирургия и е сертифициран хирург на конзола за операции с роботизираната система da Vinci в Центъра по телехирургия, Страсбург, Франция. Председател на Българската Асоциация по гинекологична ендоскопия, на Българската Асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия и на Балканския медицински съюз.

Носител е на множество високи отличия и награди – „Почетен гражданин на град Трявна” и „Почетен гражданин на град Плевен”; два пъти удостоен с почетното отличие „Лекар на годината” на Българския Лекарски съюз; удостоен с френското държавно отличие – „Офицер“ на Ордена на академичните палми – за високи постижения в областта на образованието и за принос към международното интегриране на МУ-Плевен.

Като първият сертифициран хирург на конзола в България, той е пионер във въвеждането и развитието на нов тип хирургия в клиничната практика – робот-асистирана хирургия в гинекологията през 2007 г. За първи път в България и Източна Европа през 2012 г. въвежда прилагането на „ултразвукова хирургия“ чрез HIFU технологии (високоинтензивен фокусиран ултразвук) за лечение на солидни тумори.

Под ръководството на проф. Горчев като Ректор (2003 – 2013 г.) висшето училище се развива и укрепва – от един факултет „Медицина“ и Висш Медицински Институт прераства през 2004 г. в Медицински университет чрез разкриването на още два факултета „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“. През 2008 г. под ръководството на проф. Григор Горчев се разкрива уникален за Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала със симулатори за обучение на лекари, специализанти и студенти с приоритети телемедицина, телехирургия и роботизирана хирургия. Днес центърът е надграден с 3D студио за обучение, VR студио и 3D медицинска маса за виртуални дисекции.

От 2012 г. проф. Григор Горчев поставя основите на дългосрочно пълноценно сътрудничество с БАН, като Медицински университет – Плевен става част от академичната мрежа на БАН като Регионален академичен център.

Проф. Григор Горчев е ръководител на Департамент по роботизирана хирургия на мащабния европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, с основни партньори по проекта Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН.

 • Петя Веселинова Митрашкова – педагог

С три висши образования: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Български език и история“, професионална квалификация учител по български език и история, Магистър по „Предучилищна и начална училищна педагогика“,  професионална квалификация – Педагог – детски и начален учител, Национален военен университет „ Васил Левски“ гр. Велико Търново, Магистър по Национална и регионална сигурност. Със  7 години трудов стаж в системата на предучилищното образование. От 2018 година до настоящия момент директор последователно на две детски градини на територията на община Червен бряг. Общински съветник втори мандат от гражданската квота на ПП ГЕРБ в общински съвет Червен бряг. Председател на Постоянна комисия посоциална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси, заместник председател на Постоянна комисия по Образование, култура и вероизповедания. Представител на Общински съвет Червен бряг в Регионалния съвет за развитие в Северозападен район за планиране. Семейна, с две деца.

 • Александър Богданов Николов – юрист

С над десетгодишен юридически стаж в съдебната система. Магистър по право, международни отношения и финансов мениджмънт; Председател на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт. Адвокат в една от големите адвокатски кантори, с професионален опит по административни дела. Семеен е, с една дъщеря.

 • Валери Пламенов Лачовски – икономист

Специалист с професионален опит в сферата на финансите и здравеопазването, с магистратура по „Здравен мениджмънт“.

От 2012 г прокурист на МБАЛ-Кнежа Член на ПП ГЕРБ от 2011 г. Общински ръководител на ГЕРБ – Кнежа. Семеен с три деца.

 • Душко Ненков Душков – юрист

Юрисконсулт. Магистър по право в Югозападен университет. От квотата на СДС – Плевен.

 • Диана Милкова Данова – педагог

         Образование: Математика и информатика в СУ “Св. Климент Охридски” с магистърска степен. Преподавател по математика  в        МГ”Гео Милев”- Плевен от 2000 г. Автор на учебници и сборници           по     математика. Председател на Съюза на математиците –секция Плевен.      Член на ПП ГЕРБ от 2007 г. и общински съветник в          мандатите 2011- 2015 г, 2015-2019 г.

 • Румен Мартинов Мотовски – спортист

Заслужил майстор на спорта. 14 пъти шампион на България по бокс за мъже. Завършил НСА „Васил Левски“, Треньорски и учителски профил. Второ висше, специалност по „Мениджмънт на търговската дейност“ към Стопанска академия „Д. Ценов“ Свищов.

 • Д-р Иван Цветанов Малкодански – лекар

Възпитаник на математичка гимназия „Гео Милев” гр. Плевен и в Медицински университет – гр. Плевен. Специализация в Катедра по реанимация и интензивно лечение към Университетска болница „Георги Странски“, гр. Плевен с насоченост към онкологична, лапароскопска и роботизирана хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт. От 2013 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина-Плевен“. През февруари 2018 г. завършва специализация по клинично хранене в интензивно отделение в гр.Тел Авив Израел. През септември 2018 г. завършва специализация по периферни нервни блокади и лечение на остра и хронична болка в гр. Дъблин Ирландия. През 2021 г. успешно защитава дисертационен труд на тема “ Превенция на следоперативното гадене и повръщане при миниинвазивни коремни операции” и придобива образователна и научна степен „доктор по медицина”.  От 2016 г. е асистент към катедрата по Анестезиология и интензивно лечение към МУ-Плевен. Лектор е към Телекомуникационен ендоскопски център, гр. Плевен. От 2019 г. започва специализация по Клинично хранене и диетология.  Член е на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа (SEEASS). Член на европейската асоция по ентерално и параентерално хранене (ESPEN). Член на европейската асоциация по регионална анестезия (ESRA) . Член на  българския лекарски съюз (БЛС), българската асоциация по анестезиология и реанимация, българската асоциация за изследване и лечение на болката и българската асоциация по ентерално и параентерално хранене. Автор и съавтор е на множество публикации  публикувани в български и  международни списания на английски и руски език.  Носител на наградата младите лидери на Плевен – направление медицина за 2019 г.

 • Дочко  Димитров Дочев – спортист

Треньор по футбол. От 1992 г. – до 2011 г. – ръководител на собствен частен бизнес. От 2007 г. и към настоящия момент – Общински ръководител на ПП ГЕРБ Левски. От 2007 г. общински съветник в Общински съвет Левски, избран с листата на ПП ГЕРБ . От 2011 г. – до 2019 г. – 2 мандата – Председател Общински съвет Левски. Член на УС на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в България. От 2011 г. и към настоящия момент – 2 мандата – Член на УС на Аматьорската футболна лига при БФС. От 1999 г. до 2020 г. – Председател на Управителния съвет на „Общински футболен клуб Левски – 2007” – Левски. От 2020 г. и към настоящия момент член на Управителния съвет на „Общински футболен клуб Левски – 2007” – гр. Левски

 1.  Атанас Кръстев Върбанов – инженер

Офицер от запаса – ШЗО – Плевен. Средно образование  – ТХВП – Плевен. Висше образование – Технически университет – Русе, магистър на инженерните науки. Работодател. От 2000 г. е собственик и управител на книгоиздателство с прилежаща печатна база. Живее и работи в Плевен. Председател на училищното настоятелство на Основно училище „Д-р Петър Берон“, Плевен. Учредител на партия ГЕРБ. Семеен с двама сина.

 1.  Ивайло Петров Минков – икономист

Завършил бакалавър в С.А. „Димитър А. Ценов“ със специалност „Икономика на туризма“, в момента кара магистратура със същата специалност. Собственик и мениджър на фирми с главни офиси в гр. Плевен, работещи успешно в сферите на международните данъчни услуги, ТОЛ услуги за транспортни фирми в целия Европейски съюз, консултации по европейски и национални проекти, Ейч Ар Мениджмънт, изработка на бизнес софтуер и осигуряване на киберсигурност. Предстои му стартиране на фирма за технологични иновации. Семеен с две деца.

 1. Тони Крумов Крумов – студент

Студент във ВВВУ “ Георги Бенковски „, специалност “ Авиационна електроника „. Инспектор в отдел “ Контрол и правоприлагане “ в НТУ.  Завършил програмата „Обучение на политически лидери“ в Институт за политика към БАН. От 2018 общински организационен секретар на общинската структура в община Гулянци. От 2020 член на областното ръководство на МГЕРБ Плевен.

 1.  Владимир Ивов Георгиев – земеделски производител

Завършил средно образование СУ „Стоян Заимов“ гр. Плевен (опериране с компютърни системи). Общински съветник в Община Долни Дъбник мандат 2007-2011 от листата на ПП ГЕРБ. Студент по право в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Земеделски стопанин – отглеждане на пчелни семейства. Общински съветник в Община Долни Дъбник мандат 2019-2023 (зам. председател).

 1.  Мариана Йорданова Бонджева  –  педагог, психолог

С над 25 годишен стаж като педагог, психолог в Дом за медико-социални грижи за деца – Плевен. Психолог в Детска градина „Калина”.Магистър по предучилищна педагогика, психология към ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново, медицинска психология, Психология и психотерапия на кризисни състояния към Медицински университет – Пловдив. С един син и една внучка.

 1.  Велислава Тончева Величкова – Христова – юрист   

С 20 г. юридически стаж в областта на административно, гражданско и търговско право, както и изпълнителен процес. Работила е в Община Червен бряг, НК“ЖИ“ гр. София,“ Плама“ Плевен в несъстоятелност, Районна здравноосигурителна каса –  Плевен, Община Плевен, Топлофикация Плевен. Семейна, с две деца.

 1. Проф. Димитър Константинов Господинов

     Специалист по кожни и венерически болести (1990 г.) Член на      български и чуждестранни дружества. Председател на Държавна изпитна комисия за придобиване на специалност в медицината (2010 и сега). Асистент, старши и главен асистент (1986 – 2006), доцент (2007 – 2012) и професор (след 2013) по дерматология и венерология. Ръководител на Катедра по кожни и венерически болести в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ Плевен. Автор и съавтор на 170 научни публикации – 2 дисертации, 4 монографии (1 в България, 1 в Белгия и 2 в САЩ), 38 публикации  в чужбина и 126 в страната. Гражданска квота. Семеен с две деца и 4 внуци.

 1.  Доц. д-р Цветан Христофоров Луканов – лекар

От 1994 г. работи  като ординатор в Централна имунологична лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. получава диплома за образователна и научна степен „Доктор”, а през 2010 г. придобива научно звание доцент по „Имунология”. Оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при „УМБАЛ – Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен. През 2009 г. е назначен за Заместник-изпълнителен директор по диагностично-лечебна дейност. От 15.12.2014 г. до момента заема длъжността Изпълнителен директор на „УМБАЛ – Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен. Семеен с едно дете.

 1.  Александър Стефанов Домусчиевтреньор/преподавател

Дългогодишен треньор по спортна гимнастика в Спортното училище в Плевен. Средно образование завършва във Втора смесена гимназия в Плевен. Следва във ВИФ – София, днешната НСА. Има придобита следдипломна квалификация в СУ „Св. Климент Охридски”. Преподавател в Спортно училище – Плевен, у-ще „Лазар Станев”, ВТУ – Велико Търново. Семеен с две деца и четири внуци.

Дейностите по ремонта на Автогара Плевен продължават

Продължават дейностите по изпълнението на проекта за основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара Плевен. Проектът стартира на 16 май 2021 г., работите ще продължат 240 дни. Ремонтът е на стойност 2 683 173.86 лв. /с ДДС/. Собственият принос на Община Плевен е 115 912,87 лв., останалата част от средствата са от поемането на дългосрочен дълг под формата на заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД и Банка ДСК АД – съфинансираща институция, след решение на Общинския съвет – Плевен.

По проекта за ремонт Автогара Плевен ще има различни според предназначението им видове гишета; чакалня с площ над 100 кв. м и с места за сядане на повече от 50 човека, с отопление, климатизация и вентилация; помещение за приемане и съхраняване на багаж; тоалетни с мивки за пътниците; помещение за майки с деца с отопление и осигурени места за сядане, оборудвано с мивка и маса за повиване на бебета; помещение за оказване на първа долекарска помощ, оборудвано с всичко необходимо; подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидна количка, които да осигуряват достъпа до автобусите и др.

Входът и изходът в зоната за движение и престой на автобусите ще се осъществяват чрез бариери, оборудвани с камери за разпознаване на номера, ще има и лека ажурна ограда на обособената територия за движение и престой на автобусите. Предвижда се изграждане на минимум 8 сектора за заминаващи и преминаващи автобуси, както и минимум три сектора за пристигащи автобуси, всички оборудвани с навеси, ще бъде обособен достъпен за лица с намалена подвижност маршрут от улицата до Автогарата и от нея до автобуса. Предвижда се монтирането на информационни електронни табла за пристигащи и заминаващи автобуси, за часовото време, списък на обслужваните автобуси, а на всеки сектор трябва да има електронна табела с имената на крайните пунктове на линиите от съответното направление.

По време на строително-монтажните работи движението на моторни превозни средства по пл. „Иван Миндиликов“ пред Автогарата, ул. „Иван Миндиликов“ в посока на движение към жп гарата и ул. „Георги Домусчиев“ е ограничено в част от платното за движение без спиране. Движението по улица „Иван Миндиликов“ в участъка от кръстовището с бул. „Георги Кочев“ до кръстовището с пл. „Иван Миндиликов“ е забранено за движение на моторни превозни средства с изключение на автобуси, обслужващи Автогарата. Пешеходното движение в участъка е ограничено.

Заради ремонтните дейности ОП Център за градска мобилност е с нов временен адрес – в сградата на ул. „Кичево” № 4, където преди се помещаваше администрацията на „Тролейбусен транспорт” ЕООД. Входът е откъм ул. „Иван Миндиликов”. Телефонният номер на Синя зона е: 064/800 122.

Съгласно чл. 59, ал. 2 от Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 1999 г.: „При качване на пътниците от автоспирки продажбата на билети се извършва в автобуса – от водача и/или друг член на екипажа”. Предварителната продажба на автобусни билети онлайн е въпрос на организация на отделните превозвачи. 

Почистен ще бъде паметникът на Свободата в Градската градина в Плевен

Първото по рода си основно почистване на паметника на Свободата в Градската градина в Плевен започна тази седмица, дейностите ще продължат няколко дни. Процесът по възстановяване на повърхностния слой на мрамора се извършва от реставратора Вътко Христов. Цялостното състояние на паметника е добро, но замърсявания от органичен произход /плесени, лишеи, бактерии, гъбички, растения и др./ са се наслагвали по облицовката и върху структурата са се образували тъмни петна, обясни г-н Христов. Паметникът се почиства със специални разтворители на водна основа с различно pH, целящи неутрализирането на минералните соли по повърхността. Ще бъде извършена и хидрофобизация, която ще предотвратява деструктивните процеси по целостта на паметника, причинени от киселинни дъждове и неблагоприятни атмосферни условия. Използва се щадящ природата метод за удължаване живота на културната забележителност.

Женската фигура върху паметника на Свободата е изработена в Одеса през 1879 година от близки на загиналите при Втория щурм за овладяването на Плевен в Плевенската епопея.

Дарение от над 200 книги получи Общоградското средношколско общежитие в Плевен

Дарение от над 200 книги – съвременна българска литература, учебници и художествени заглавия, получи като дарение Общоградското средношколско общежитие /ОСО/ в Плевен. Книгите са подарък от Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ с директор Аня Михова и НЧ „Христо Ботев – 1927“, с . Бохот. 

„Благодарни сме на нашите дарители. Дарението се случва дни след като отбелязахме и националната библиотечна седмица, чието мото тази годна е „Библиотеката ще ти помогне!“. Искаме децата да знаят, че информацията не е само в интернет. Фактите трябва да бъдат осмисляни и с четене на книги“, каза директорът на Общежитието Веселка Лилова.

От името на ОСО – Плевен, на Аня Михова е връчен благодарствен адрес. На срещата представителите на двете институции обсъдиха и възможности за бъдещо партньорство, една от формите на които ще бъде сформиране на групи от четящи деца в Общежитието. Те ще бъдат обучавани и като доброволци към Регионалната библиотека.

Над 200 са учениците, настанени в Общоградското средношколско общежитие в Плевен за учебната 2020/2021 г. Те са от различни населени места в областта и учат в професионални гимназии и средни училища в града. Общежитието разполага с библиотека, която вече наброява над 800 заглавия от наши и чужди автори. 

Брифинг на Областният управител на област – Плевен

На 04.06.2021 г. от 10.30 часа в Заседателна зала в Областна администрация – Плевен, областният управител г-н Марио Тодоров на своя първи брифинг представи своите цели и приоритети начело на администрацията.

Три са основните приоритети, които Губернаторът посочи:

„На първо място е провеждането на честни и обективни избори, на които да се види действителната воля на българския гласоподавател, а в резултат на това да бъде поставено началото на завръщане на доверието на българското общество към държавата и институциите. На второ място в списъка ми, който не е подреден по важност, защото всичко е важно, са работата по епидемиологичната обстановка и нейния контрол. На трето са дейностите по завършването на автомагистрала „Хемус”.

Също така, за успешното реализиране на тези приоритети ще разчитам и на компетентната подкрепа на моите заместници, които имат богат професионален опит и на нееднократно доказания капацитет на експертите в администрацията.”

На срещата г-н Тодоров подчерта към медиите, че работата му ще бъде напълно прозрачна, и ще бъде отворена към тях и към обществеността в област Плевен като цяло.

Г-н Марио Тодоров беше областен управител на Плевен по време на служебното правителство на Огнян Герджиков. Той е роден на 25-ти юни 1965 година и е завършил Военен университет „Васил Левски” – Велико Търново. Има квалификация офицер от мотострелкови войски – военен инженер по експлоатация на АТТ и гражданска специалност – машинен инженер двигатели с вътрешно горене. От 1988 година Марио Тодоров работи в системата на МВР. Бил е разузнавач, началник на полицейски участък, началник на група, началник на Първо РПУ, началник на служба „Полиция” при РДВР – Плевен. Тодоров е награждаван 13 пъти, по информация от МВР. Сред бившите си колеги Марио Тодоров се ползва с уважение като дългогодишен и утвърден експерт с богат административен и управленски опит.

Напредва почистването на речните корита в Плевен

Поетапно почистване на речните корита в Плевен започнаха служители на „Паркстрой“ ЕООД.

На фирмата е възложено отстраняване на отпадъците от водата, косене на тревата, премахване на дървесно-храстовидна растителност.

Дейностите по коритото на р. Тученица вече приключиха, те ще продължат по протежението на Гривишка река, както и на успоредния на ул. „Ген. Колев” канал.

Ваксинация срещу Сovid-19 с ваксина по желание в Плевен

На 05.06.2021г. (събота) и 06.06.2021г. (неделя) в гр. Плевен на пл.” Възраждане” пред Мавзолея ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация с първа игла с ваксина срещу COVID-19.

Кабинетът ще работи от 10,00 ч. до 16,00 ч. с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19.

Имунизацията ще се извърши след представяне на документ за самоличност.

Д-р Илиян Минчев

Директор на РЗИ-Плевен

Турнир по дуатлон „Купа Плевен“ ще се проведе на 6 юни в парк „Кайлъка“

На 6 юни, неделя, в парк „Кайлъка“ ще бъде проведен турнир по дуатлон „Купа Плевен“, който е част от Спортния календар на Община Плевен за 2021г. Организатори на турнира са  Спортният клуб по триатлон „Борислав Доков“ и Община Плевен. Началото е в 9.00 часа. Състезанието ще се проведе в участъка от бензиностанция „Петрол“ до парк-хотел „Кайлъка“. До момента участие са заявили над 120 състезатели в 7 възрастови групи:

Група „Сладури“ – 2014 г. и по-малки.
0 група – 2011- 2013 г., включително.
1 група – 2009 – 2010 г.
2 група – 2007 – 2008 г.
3 група – 2005 – 2006 г.
4 група – 2002 – 2003 – 2004 г.
5 група – 1982 – 2000 г.
6 група – Мастърс – 1981 г. и по- големи.

Дистанции:
„Сладури“ – 0.2 км бягане, 2 км колоездене, 0.2 км бягане;
0 и 1 групи – 1 км бягане, 5 км колоездене, 0.5 км бягане;
2 и 3 групи – 2 км бягане, 10 км колоездене, 1 км бягане;
4, 5 и 6групи – 5 км бягане, 20 км колоездене, 2.5 км бягане.

Регистрацията за участие е до 04.06.2021 г. на е-mail: duathlon_pleven@abv.bg

За допълнителна информация:

СК по Триатлон „Борислав Доков“

Иво Илиев – 0878/570 145

Новото Академично ръководство пое управлението на Медицински университет – Плевен

С тържествен молебен за здраве, отслужен от свещеници от храм „Свети Николай Чудотворец“, новото Академично ръководство пое управлението на Медицински университет – Плевен за периода 2021-2025 година. Професор Славчо Томов, ректор с мандат 2013-2021 г., връчи на новия ректор проф. д-р Добромир Димитров символично ключа на висшето училище с пожелание да го пази в добри и лоши времена, в кризи и възходи. Професор Димитров си спомни времето, когато за първи път е прекрачил прага на плевенската Алма Матер – в проливен дъжд за кандидатстудентски курс по химия. Новият Ректор благодари за доверието и обеща, че управлението на новото ръководство ще премине в дух на приемственост, осланяйки се на опита на предишните ръководители и поддържайки отношения на човечност и приятелство.

        Професор Димитров връчи на проф. Томов и заместник-ректорите от предходното ръководство т. нар. Вечна покана, даваща им правото да носят ректорските тоги по време на академичните церемонии на Медицински университет – Плевен. Този жест е символ на приемственост между различните ръководства и израз на благодарност за положения труд и постигнатите резултати за утвърждаване и издигане на името на висшето училище.  Вечни покани получиха проф. Славчо Томов, доц. д-р Здравка Радионова, проф. д-р Савелина Поповска и проф. Маргарита Александрова.

          На 31 май 2021 г. на първото заседание на Академичния съвет от началото на мандата на новото ръководство на МУ-Плевен бяха избрани новите заместник-ректори по основните направления на дейност на висшето училище. Учебната дейност ще ръководи доц. д-р Соня Вълкова. Направление „Качество на обучението и акредитация“ поема доц. д-р Цветелина Валентинова. За Европейската интеграция и международното сътрудничество ще отговаря доц. д-р Диана Пендичева. Научноизследователската дейност остава ресора на доц. д-р Галя Ставрева. А дейността по университетско-болничната координация ще осъществява проф. д-р Димитър Стойков.

Двама задържани в Плевен за производство на наркотици

Двама са задържани в Плевен за производство на наркотици.

На 1 юни 2021 година в Плевен е проведена специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления по линия „Наркотици“.  В 15.30 часа служители на Второ РУ – Плевен са извършили проверка в жилище в плевенския квартал „Мара Денчева“.

В апартамента се усещала остра задушлива специфична миризма. На адреса са установени 38-годишен плевенчанин и 36-годишен от Червен бряг. Мъжете са засечени в момент на приготвяне на наркотици. Виждайки служителите 36-годишният изритва стъклен предмет, поставен върху включен ел. котлон. Започнал е да замерва с предмети и да залива служителите с неустановена течност с остър мирис. Той не се подчинява на разпорежданията на полицаите като оказва яростна съпротива. При задържането му и за преодоляване на съпротивата му са използвани помощни средства – белезници и стоп патрон.

Двамата са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа по Закона за МВР. 

На 36-годишния е оказана медицинска помощ. Мъжът е с повърхностни рани, без опасност за живота. В апартамента са намерени множество предмети – прекурсори и материали, имащи отношение към престъплението. От незаконната лаборатория са иззети пластмасово шише, съдържащо тъмна мътна течност, стъклено бурканче, съдържащо бяло кристалообразно вещество, две самозалепващи се прозрачни пликчета с размери 8х5см., съдържащи кристалообразно вещество, електронна везна, шест пластмасови бутилки 500 мл., съдържащи прозрачни течности, самозалепващо се прозрачно пликче с размери 4х5см., съдържащо кристалообразно вещество, стъклена колба с вместимост 800 мл. с полепнало по стените бяло вещество, пластмасово шише с вместимост 1.25 литра, съдържащо прозрачна течност, пластмасова кутия с височина 8 см. и диаметър 5 см., съдържаща кристалообразно вещество, сгъваем нож с черна дръжка, два мобилни телефона, нож с черна пластмасова дръжка с 32 см. острие, пластмасова кутия с вместимост 900 гр., съдържаща бяло вещество, червена пластмасова кутия, съдържаща червено прахообразно вещество, червена пластмасова кутия, съдържаща гранули с тъмен цвят, хартиен свитък, съдържащ суха зелена тревиста маса, черен найлонов плик, съдържащ пет блистера. Предстоят експертизи.

Уведомен е прокурор при ОП – Плевен. Образувано е досъдебно производство.

Продължава работа разследващ полицай.

144 безработни започват работа в област Плевен по Регионална програма за заетост

Към отговорно отношение и съвестно изпълнение на задълженията призова днес заместник областният управител Иван Петков назначените по Регионална програма за заетост 2021 г. работници, на които ще бъде поверена грижата по поддръжка на зоната след хотел „Кайлъка”, до язовир „Тотлебенов вал” в Защитена местност „Кайлъка”.

Основната цел на програмата е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила, като  финансовите средства за изпълнение на предвидените дейности за областта възлизат на 553 847 лв. Срокът за реализация на предвидените дейности е от 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г.

Общият брой работни места по Регионалната програма на област Плевен са 144 бр., в това число 78 броя работни места на пълен работен ден (8 часа),  34 броя работни места на непълен работен ден (6 часа) и 32 броя работни места на непълен работен ден (4 часа).

За реализиране на дейности по почистването и поддръжката на парк „Кайлъка” в зоната след хотел „Кайлъка”, до язовир „Тотлебенов вал” в областна администрация са назначени 5 човека, а 2 ще работят в сградата на администрацията.

Разпределението по общините в област Плевен е следното: Община Левски – 8 души, Община Плевен – 23, Община Белене – 12  /на 4 часов работен ден/, Община Гулянци – 9, Община Пордим – 8, Община Долна Митрополия – 8, Община Червен бряг – 24 /на 6 часов работен ден/, Община Долни Дъбник – 5, Община Никопол – 22 /2 души на 8 часов работен ден и 20 на 4 часов работен ден/, Община Искър – 10, Община Кнежа – 8 човека.

Първоюнския празник в НЧ „Съгласие 1869” – Плевен

Неизброими и незабравими бяха усмихнатите детски личица на първоюнския празник, организиран от НЧ „Съгласие 1869” – Плевен. Дъждовната прогноза попречи да се проведе на открито пред сградата на читалището в центъра на града, но и вътре беше достатъчно просторно, за да се забавляват всички дошли да се забавляват деца. От сцената в зала „Емил Димитров” своя музикален поздрав към тях отправиха участници в школите при НЧ „Съгласие 1869”. Децата от вокална група „Арлекино”, Балетната школа и фолклорен ансамбъл „Мизия” показаха истински професионализъм в изпълнение на тази задача, а публиката танцуваше и пееше заедно с тях от залата. Клоунът Шоко (актрисата мариета Калъпова) и специално пристигналия за детския празник Мики Маус задаваха гатанки и раздаваха балони, а снимките за спомен с тях ще усмихват дълго гостите на тържеството.

След веселата част, във фоайето на читалището продължиха забавленията с изработването на картички, в които децата записаха своите мечти, весел грим, рисуване върху фолио… Такива и още по-интересни занимания ще има през цялото лято в НЧ „Съгласие 1869” в Арт чародейницата и в Библиотеката с кака Ани.

Малко по-късно още 40 детски усмивки грейнаха в читалището – на деца от приемни семейства от четири плевенски общини. С огромна радост приютихме техния празник в дъждовния ден и станахме „съучастници” на веселия купон, организиран за тях.

В Плевен дъждовното време отложи детско шествие и концерт в Летния театър

Насроченото за днес (1 юни) карнавално детско шествие в Плевен, което трябваше да тръгне от театър „Иван Радоев“ в 17:30 часа беше отложено.

Причината е днешната прогноза за дъждовно време.

От община Плевен съобщават, че ‚детския празник ще се състои при подходящо време, за което ще бъде съобщено допълнително“.

Прогнозата за дъжд отложи и концерта на Северняшкия ансамбъл и деца от НУИ „Панайот Пипков“, който беше насрочен също за днес от 19:30 часа в Летния театър в парк „Кайлъка.

В съобщение на община Плевен се посочва, че концерта се отлага за 3 юни от 19:30 часа.

С военен ритуал, панихида и сирени в Плевен ще бъде отбелязан Деня на Ботев

Денят на Ботев и загиналите за Свободата и Независимостта на България – 2 юни, ще бъде честван по традиция с ритуал пред паметника на поета революционер на едноименния булевард в Плевен.

Събитието е организирано от община Плевен и ще започне в 11:30 часа.

В него ще вземат участие военнослужещи от Плевенския гарнизон. Ще бъде отслужена и панахида от плевенски свещеници. Слово ще произнесе кмета Георг Спартански.

Точно в 12:00 часа ще бъдат задействани и сирените в продължение на две минути.