Вестник “ЗЕТРА” се разпространява в Плевенска и Ловешка области. Излиза в дните понеделник и четвъртък.

В регионалното издание ще откриете актуални информации, интервюта, мнения, спорт, обяви, реклами.

Вестник „Зетра” излиза в 12 страници и идеята е да се отличава с новинарска динамика, кратки, точни и ясни съобщения от икономическия, политическия, социалния живот и културния живот в Ловешка и Плевенска области. e-mail: zetranews@mail.bg