ЛОВЕЧ

Мотоциклетист блъсна диво животно

43-годишен мъж е пострадал докато е управлявам мотоциклет по черен път в околоностите на с.Велчево, информират от ОД на МВР – Ловеч.

Мъжът е блъснал внезапно излязло на пътя му диво животно. При инцидента е пострадал водачът, който е откаран в болница в Троян със счупване на ребра и ключица.

Мотоциклетът е без регистрационен номер.

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч отбелязва 75-годишнина

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина (НПГВМ) „Проф. д-р Димитър Димов” в Ловеч отбелязва този месец 75 години от създаването, съобщава  директорът Габриела Георгиева. По този повод е изготвена специална програма с много събития, а месец юни 2021 г. е обявен като месец на Ветеринарния.

Програмата включва седмица на иновациите (1-4 юни), седмица на писателя Димитър Димов (7-11 юни), седмица на клубните дейности (14-18 юни), седмица на професиите (21-25 юни) и седмица на програмата ЕРАЗЪМ + (27 – 30 юни), в която е предвидено пътуване до Перуджа, Италия,  за обмен на опит по програмата.

На 22 юни е предвиден форум на иновациите в област Ловеч и откриване на проект “Изграждане на виртуална лаборатория за обучение по анатомия“, както и връчване на училищните награди. На 23 юни е Ден на отворените врати  и представяне на професиите на НПГВМ.

Националната професионалната гимназия по Ветеринарна медицина в Ловеч е най-старото ветеринарно училище в България, което събира ученици от 14 области на страната. Началото е поставено през 1946 година с  решение на Министерски съвет за създаване на държавно средно-специално училище за преработка и консервиране на хранителни продукти от животински произход. Първият директор е ветеринарния лекар д-р Цветков.    През 1949 – 1950 г. училището се трансформира, като ветеринарно – техническо училище с прием  след 9 клас  и срок  на обучение 2 години. През 1951 – 1952 г. се преобразува в  Техникум по ветеринарна медицина с прием от 7 клас. В новия учебен план се включват предимно ветеринарно-медицински клинични дисциплини и въпроси от зоохигиена и зоопрофилактика. От 1956  – 1957  г. започва изграждане на  Учебно-опитна база, където в реални условия се провежда и до днес практиката на учениците. С Решение на Министерството на образованието през 2003 година  Ветеринарно-медицинския техникум е преобразуван в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов”, който освен  класик на българската литература е и известен учен в областта на ветеринарната медицина, професор по анатомия и хистология. През 2017 г. по предложение на Министерството на образованието Министерският съвет обявява гимназията за Национална като училище с висок авторитет, капацитет и значимост.

Община Ловеч, пресцентър

11.06.2021 г.

В Ловеч обсъдиха изготвянето на стратегия за приобщаване на ромите

Изготвянето на Стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите бе обсъдено днес на разширено заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, председателстван от областния управител инж. Светослав Славчев. В тази координационно-информационната среща участваха зам.-областният управител Милко Недялков, зам.-председател на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, регионалните ръководители на РЗИ, „Социално подпомагане“, дирекция „Земеделие“ и Службата по заетостта, представители на общините, РУО и НПО, здравни медиатори в училища от областта. Стъпките по разработването на Стратегията представиха Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в областната администрация, и старши експертът Христо Троански, секретар на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

В изпълнение на заповед на председателя на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански организации подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Проектът заедно с отразените предложения от членове на работната група е публикуван за обществено обсъждане на 10 декември 2020 г. с дата на приключване 31 януари т. г., удължен впоследствие до 12 април. Проведените парламентарни избори през април 2021 г. и предстоящите предсрочни избори през юли 2021 г. забавиха процеса по приемане на Националната стратегия и поставиха на дневен ред подготовката на областни и общински стратегии.

В изпълнение на целите на Стратегията до септември 2021 г. следва да се осъществи областно планиране – всяка област да изготви областна стратегия, а всички общини на територията на областта – общински планове за действие.

Стратегията ще подпомогне обединяването на усилията на национално и регионално ниво на всички заинтересовани страни, включително на ромите, за да се предприемат действия за преодоляване на едно от най-сериозните социални предизвикателства – да се сложи край на изключването им.

Стратегията е рамков документ, който задава насоките за изпълнение на политиките за социално-икономическо приобщаване и участие на ромите. Отчита научените уроци и надгражда постигнатото в периода на изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Планът за действие е разработен като отворен документ за тригодишен период, който ще се актуализира на база регламентирани периодични анализи.

Направеният анализ на факторите, предизвикателствата, планираните мерки за периода на изпълнение на Стратегията до 2020 г. показва, че не е постигната амбицията да се сложи край на изключването на ромите, като същевременно се отчитат положителни резултати и първоначална промяна в тенденциите.

Пандемията от COVID-19 засили уязвимостта на изолирани и маргинализирани ромски общности и показа спешната нужда от по-ефективен и всеобхватен политически отговор на национално, европейско ниво и най-вече на местно ниво.

За постигане на дългосрочната цел за осигуряване на ефективно равенство и намаляване на различията между ромите и останалата част на населението в Стратегията са заложени три хоризонтални цели в областта на равенството, приобщаването и участието и четири секторни цели в областта на образованието, здравеопазването, жилищните условия и заетостта.

Много роми в България страдат от крайна бедност, безработица, ниско ниво на образование, неадекватни жилищни условия, лошо здравеопазване и благосъстояние.

Социалното изключване засилва предразсъдъците срещу ромите, което прави тяхната маргинализация социално приемлива.

В особено неравнопоставено положение остават категории от ромската общност като ромските жени, младежи, възрастни хора. Ромските жени и младежи продължават да изостават спрямо ромските мъже и жените в общото население в ключови области като здравеопазване, образование и заетост.

Постигането на равенство, приобщаване и участие на ромите изисква сътрудничеството на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво в партньорство с гражданското общество и  пълноценно участие на ромите в този процес.

За да се реализира реален напредък до 2030 г., в който ромските общности в цялото си многообразие имат равни възможности и равно участие във всички сфери на живота, се изискват съвместни действия от всички участници в процеса.

Проектът на Стратегията се приема от Министерския съвет на Република България, като документът задава насоки на действия в приоритетните области за периода 2021-2030 г. Всяка област разработва своята областна стратегия, базирана на анализите на потребностите и спецификите на местните общности, която се внася за разглеждане и съгласуване в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, откъдето се предлага за утвърждаване от Областния съвет за развитие.

Дамската вокална студия „Аойда“с приз „Мис Фестивал“

С парична награда за успешен дебют, диплом  и приз „Мис Фестивал“ се завърна от Балчик Дамската вокална студия „Аойда“ от Ловеч  с диригент Теодора Николова.   Вокалната група участва в десетото юбилейно издание на музикалното събитие „Черноморски звуци“. В него взеха участие 60 български и чужди хорови формации. Фестивалът се проведе от 2 до 6 юни 2021 г. на сцената пред ТИЦ „Мелницата“ и на сцена „Нимфеум“ в КЦ  „Двореца“.                                  

Поради пандемичната обстановка повечето изпълнения бяха на видео или с преки включвания. Чуждестранните формации във фестивала бяха от САЩ, Сърбия, Румъния, Полша, Дания, Италия, Турция, Испания, Словения и Швеция. Някои от българските състави се представиха с преки включвания от София и Пловдив, а други – със записи.

Репертоарът на ловешкия  състав е разнообразен – включени са  произведения на Цезар Франк, Карл Дженкинс и обработен фолклор.

Традиционно участие взеха едни от водещите хорови формации и изпълнители от страната. На живо в Балчик се изявиха местни състави начело със Смесен хор „Черноморски звуци“ с диригент Валентина Георгиева, която е и артистичен директор на фестивала. Също и Вокален ансамбъл „Езерец“, Академичен смесен хор „Ангел Манолов“ София и нашата новосъздадена група „Аойда“.     

Голямата цел на фестивала е да строи мостове между нации, култури, композитори, диригенти и хорови състави от цял свят.  Организатори са Община Балчик, Сдружение „Музикален свят – Балчик; Смесен хор „Черноморски звуци“ и НЧ „Паисий Хилендарски“. Това е първият форум  в България за хорова музика, който предизвиква толкова голям зрителски интерес. Над 41 хиляди зрители в цял свят са гледали концертите, излъчвани онлайн.

Дарина Конакчиева

Ловешка област готова за преброяване 2021

Ловешка област е готова за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд, обявиха на пресконференция днес председателят на временната областна преброителна комисия Милко Недялков, зам.-областен управител, и началникът на отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч, към ТСБ Северозапад Цветозария Гатева. Областта е разделена на 181 контролни района, необходимите 507 преброители и 152-ама контрольори са одобрени.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, което осигурява надеждна, изчерпателна и съпоставима на европейско ниво информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент. За България то е 18-о поред в близо 140-годишната й демографска история и ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври т. г., резултатите от него ще отразяват състоянието на населението към 7 септември, но ще се използват през целия период до следващото преброяване.

Данните от проведените преброявания дават възможност да се проследи в рамките на един над стогодишен период развитието на човешкия капитал в България, да се характеризира възпроизводството на населението и неговата териториална мобилност. Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната, както и за жилищните условия на населението.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

През 2011 г. у нас за първи път беше използван комбиниран метод за събиране на данни – електронно и класическо. Тогава над 40 % от населението на страната се възползва от възможността да се преброи през интернет – в Ловешка област – 33-35 на сто. Тази година се очаква предвид бързото развитие и нарастващото влияние на информационните технологии процентът на електронно преброени да бъде по-голям. Електронно може да се преброим от 7 до 17 септември, след това от 18 септември до 3 октомври преброителите посещават домакинствата.

Какво трябва да знаят хората? Преброителите ще посещават домовете във времето от 8.00 до 20.00 ч., включително събота и неделя. При посещението си те се легитимират със служебна карта. Гражданите ще могат да проверят преброителя си на телефони, които ще бъдат обявени допълнително. При посещение в дома се попълва хартиена карта на място, а който вече се е преброил по интернет, предава на преброителя електронния си код, генериран от системата в края на броенето.

Броят се лицата, които обичайно живеят в жилището, както и лицата, които обичайно живеят там, но поради някаква причина отсъстват временно, стига да не е повече от една година. Отсъстващите повече от 12 месеца и живеещи в чужбина влизат в категорията българи в чужбина. Лицата, които работят като шофьори, пилоти, капитани или други професии, свързани с отсъствие, се броят в семейното жилище. Учениците в основното и средното образование, които живеят извън семейното жилище, също се броят, за разлика от студентите – те се броят в мястото, където учат. Заварените в жилището лица, роднини, приятели се броят като временно присъстващи.

Всички преброители и контрольори ще преминат обучение. Преди да им бъдат разпределени преброителните участъци, те ще бъдат проверени в системата на МВР и Министерството на правосъдието за издадени вече наказателни постановления/решения и/или заведени досъдебни производства в цялата страна. На всеки преброител ще бъде възложено с договор да преброи предварително определени преброителни участъци, в които живеят 200-250 лица в около 100-120 жилища.

Община Ловеч научи от медиите за преместването на прокуриста на МБАЛ в Ловеч на работа в София, както и за пенсионирането на директора на РЗИ

В тази остра криза на медицински специалисти, ръководството на Община Ловеч научи от медиите за преместването на прокуриста на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – гр. Ловеч д-р Атанас Атанасов на работа в София, както и за пенсионирането на директора на РЗИ – Ловеч д-р Анета Винева, съобщава кметът Корнелия Маринова и подчертава, че това са лекари, доказани специалисти, от които има нужда, тъй като за ловешките граждани всеки медик е ценен.

В писмото се сочи още, че МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – гр. Ловеч е здравното заведение, което обезпечава населението с необходимото болнично лечение и медицински грижи за лицата, нуждаещи се от хоспитализация, включително с COVID инфекция и отделения за лечение на лица, без коронавирусна инфекция, с капацитет и широк спектър от дейности.

Освен населението на Ловешката община, в МБАЛ се лекуват и лица от цялата област и други градове, включително и здравно неосигурени. Поради голямата концентрация на пътно-транспортни произшествия в региона, всички пострадали лица постъпват в нашата болница по спешност.

Посочва се, че недостигът на медицински специалисти е хроничен проблем, под въпрос е съществуването на акушеро-гинекологичното отделение. „Голяма част от персонала работи на две места, с усилия задържаме медицинските кадри дори в пенсионна възраст, подпомагаме болницата включително с наши служители от общинското здравеопазване, привличане на дарители, извършване на текущи ремонти, осигуряване на подходящи битови условия за стажанти, предоставяме ведомствени жилища за настаняване на медицински лица с потребност. По искане на Съвета на директорите Общинският съвет в Ловеч одобрява средства за закупуване на апаратура за лечебното заведение, и въпреки многобройните ни писма до МЗ и поставяне на въпроса на Общите събрания, нашето акционерно участие в годините не се увеличава със стойността на закупените активи и към настоящия момент е 10,74 %.“

Припомня се, че подобна е ситуацията и в Регионалната здравна инспекция в гр. Ловеч. Там с минимум персонал, успешно реализират държавната политика в областта на здравеопазването и се справят с всички предизвикателства на COVID.

По-нататък в писмото се казва: „Независимо, че Министерство на здравеопазването е принципал със 74,25 %,  Община Ловеч е акционер в Многопрофилната болница за активно лечение със своите 10,74 %. Същата се намира на наша територия и съграждани ни имат същите права на качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето (в подкрепа на това и статистиката, че една трета от населението на  Ловешка област живее именно на територията на Община Ловеч), както и жителите на столицата.

Изразявам своето безпокойство от тези действия и се надявам проблемът да е комуникационен, а не дискриминационен. Всички ние очакваме преди предприемане на действия, отстраняващи медицински специалисти от работните им места, Вашите експерти да изготвят локални анализи и проучвания, относими към съответните структури. Същото би дало възможност на ръководството на Министерство на здравеопазването да взема информирани решения.

Надявам се, че ще предприемете спешни действия за компенсиране на недостига на медицински специалисти за сферата на здравеопазването в Ловеч.“

Защото всички решения в сектор „Здравеопазване“ са единствено за сметка на нашите съграждани, завършва писмото Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

10.06.2021 г.

С тревога и загриженост се обръщам към Вас по повод последните административни решения, които имат пряко отражение върху сектор „Здравеопазване“ на територията на Община Ловеч. Това пише кметът на Община Ловеч до д-р Стойчо Кацаров, служебен министър на здравеопазването.

В тази остра криза на медицински специалисти, ръководството на Община Ловеч научи от медиите за преместването на прокуриста на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – гр. Ловеч д-р Атанас Атанасов на работа в София, както и за пенсионирането на директора на РЗИ – Ловеч д-р Анета Винева, съобщава кметът Корнелия Маринова и подчертава, че това са лекари, доказани специалисти, от които има нужда, тъй като за ловешките граждани всеки медик е ценен.

В писмото се сочи още, че МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – гр. Ловеч е здравното заведение, което обезпечава населението с необходимото болнично лечение и медицински грижи за лицата, нуждаещи се от хоспитализация, включително с COVID инфекция и отделения за лечение на лица, без коронавирусна инфекция, с капацитет и широк спектър от дейности.

Освен населението на Ловешката община, в МБАЛ се лекуват и лица от цялата област и други градове, включително и здравно неосигурени. Поради голямата концентрация на пътно-транспортни произшествия в региона, всички пострадали лица постъпват в нашата болница по спешност.

Посочва се, че недостигът на медицински специалисти е хроничен проблем, под въпрос е съществуването на акушеро-гинекологичното отделение. „Голяма част от персонала работи на две места, с усилия задържаме медицинските кадри дори в пенсионна възраст, подпомагаме болницата включително с наши служители от общинското здравеопазване, привличане на дарители, извършване на текущи ремонти, осигуряване на подходящи битови условия за стажанти, предоставяме ведомствени жилища за настаняване на медицински лица с потребност. По искане на Съвета на директорите Общинският съвет в Ловеч одобрява средства за закупуване на апаратура за лечебното заведение, и въпреки многобройните ни писма до МЗ и поставяне на въпроса на Общите събрания, нашето акционерно участие в годините не се увеличава със стойността на закупените активи и към настоящия момент е 10,74 %.“

Припомня се, че подобна е ситуацията и в Регионалната здравна инспекция в гр. Ловеч. Там с минимум персонал, успешно реализират държавната политика в областта на здравеопазването и се справят с всички предизвикателства на COVID.

По-нататък в писмото се казва: „Независимо, че Министерство на здравеопазването е принципал със 74,25 %,  Община Ловеч е акционер в Многопрофилната болница за активно лечение със своите 10,74 %. Същата се намира на наша територия и съграждани ни имат същите права на качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето (в подкрепа на това и статистиката, че една трета от населението на  Ловешка област живее именно на територията на Община Ловеч), както и жителите на столицата.

Изразявам своето безпокойство от тези действия и се надявам проблемът да е комуникационен, а не дискриминационен. Всички ние очакваме преди предприемане на действия, отстраняващи медицински специалисти от работните им места, Вашите експерти да изготвят локални анализи и проучвания, относими към съответните структури. Същото би дало възможност на ръководството на Министерство на здравеопазването да взема информирани решения.

Надявам се, че ще предприемете спешни действия за компенсиране на недостига на медицински специалисти за сферата на здравеопазването в Ловеч.“

Защото всички решения в сектор „Здравеопазване“ са единствено за сметка на нашите съграждани, завършва писмото Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

10.06.2021 г.

Обучение на доброволци на Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

Екип на Превантивно-информационен център /ПИЦ/ за борба с наркотичните вещества, като действащо звено на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ловеч проведе двудневно практическо обучение по „Комуникационни и презантационни умения“. Взеха участие десет  доброволци на ПИЦ.

Инициативата е част от Национална програма за превенция /НП/ 8-11 клас „От връстници за връстници“, която се осъществява в училищна среда. Обучител бе Боряна Ангелова от екипа на „Примерно“. Обучението включваше теоретична, практична част, както и ролеви игри свързани с темата.

Всеки участник  направи себерефлексия на своя начин на представяне и какво може да подобри при представяне на информация пред другите. Участниците в тренинга дадоха отговор на въпросите: Какво ме спира да задържа вниманието си? Как да задържа вниманието на другите? Какво е мотивация? Как да открия мотивацията в другия?  

Доброволците решаваха практически задачи за стимулиране и откриване на мотивация за работа в група. Усвоиха различни техники за презентиране и за спокойствие при представяне  и умението да са част от група и да наблюдават процеса.

На всички доброволци се раздадоха сертификати за участие в тренинга.

Завършиха дните на македонската литература в Ловеч

Да се строят мостове, а не граници – около това мото се обединиха участниците в завършилите в Ловеч Дни на македонската литература (8 и 9 юни).

„Пишете още и много, ние ще четем, защото писменото слово е онова, което остава в душата, онова, което създава мостове, преодолява пречки. Ние, хората, трябва да преодоляваме всички прегради. Политиката си е политика, но ние сме хора и човечеството е най-важното на този свят“, каза на закриването на 9 юни вечерта кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Втората вечер в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ бяха представени още две писателки от Северна Македония. Това направи техният издател Пламен Тотев от издателство „Персей“ и инициатор за гостуването. Припомняме, че на 8 юни гостува писателят Сашко Насев.

Винка Саздова говори за своя  роман „Вилино“. Прототипът на една от героините е ловчалийката Вили Кънева, собственичка на популярното кафене „Айрън“ до Покрития мост. Вили Кънева също присъства на срещата и разказа как преди години са се запознали в Ловеч. Според говорещите, в романа е пресъздадена атмосферата на града край река Осъм.

Ягода Михайловска Георгиева („Индиговият Бомбай“), също представи нов роман – „Манастирът Фуентарабия“ – това е любовната история на двама млади в Португалия.

Откъси от творбите прочете ловешкият актьор Стоян Георгиев.

Събитието в Ловеч бе осъществено със съдействието на КДК. И двете вечери бяха посетени от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и заместник-кмета Венцислав Христов, както и от много приятели на литературата.

Община Ловеч, пресцентър

10.06.2021 г.

„Лятна чуднотека“ в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – Ловеч

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” и  Център за работа с доброволци към нея организират провеждането на Занимания по интереси – ЛЯТНА ЧУДНОТЕКА.

Инициативата стартира на от 1 юли (четвъртък) 2021г. от 10.00-12.00ч.

За желаещите се предлагат занимания по живопис и моделиране, театрално майсторство, упражнения по кариерно ориентиране, решаване на ребуси и кръстословици, игри на открито, както и много други интересни занимания.

„Прочети и разкажи приказка”

 „Познаваме ли своя град” – разбери повече за историческите места и паметници на Ловеч, както и за хората, прославили града

„Нарисувай ми …”

„Природна аптека” – познаваме ли билките и може ли да си направим хербарий

Инициативи, съвместно с ЦКО към ЦПЛР-ОДК,

Кой произвежда хляба?

Влакче на професиите.

Професията на…

Професиите, които не познавам.

Какъв да стана?

Професията, която е най-…

 Професии по буква.

Моето любимо занимание.

 Професии на миналото, професии на бъдещето.

Професии, които правят хората известни и др.

Заниманията  ще се провеждат в двора на Културно-образователен център „Д-р Васил Радославов” , с адрес: гр. Ловеч, кв. „Вароша”, ул. „Дойран” № 4.

 

Изложба по повод празника на архивите в Ловеч

„Документите съхраняват нашата памет, но това, как ще ги прочетем след време, зависи от нашата компетентност и знания.  На днешния 9 юни – Международен ден на архивите, ви желая много успехи, посетители и приятели“. С тези точни думи кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова откри изложбата „Мисия пътешественик – Люба Кутинчева (1910-1998)“  в Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“.

По повод празника на архивите, който минава под мотото „70 години български държавни архиви – памет, свързаност, възможности“, бяха раздадени и награди. На събитието присъства и заместник-кметът Венцислав Христов, както и много граждании ученици от Езиковата гимназия..  

Наградата за „Дарител“ бе връчена на Михаил Радев, който е предал в документи, принадлежали на военния диригент и композитор Камен Луков. Наградата за „Читател“ получава Христо Борисов, който през 2020 г. има 22 посещения. Призът „Приятел на архивите 2020 г.“, който се присъжда в национален мащаб, взе Христо Костов от Троян. Той е студент втори курс във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „История“, като извършва и събирателска дейност. Всички наградени си направиха обща снимка с кмета на Ловеч.

Документалната изложба представя  Люба Кутинчева, една екзотична българка, наречена „българската Мата Хари в Ориента през 30-те години на миналия век“. Има основателни съмнения, че е била шпионка, работеща за Коминтерна, но няма документи за това, съобщи при откриването  Павлина Петрова, началник отдел на Държавен архив – Ловеч.

Община Ловеч, пресцентър

10.06.2021 г.

Започна лятно Патиланско предизвикателство „Селфи Патиланчо“

Регионалният център за подкрепа на приобщаващото образование и Центърът за работа с доброволци към РБ „Проф. Беню Цонев“ ще събират ваши снимки от културни, природни или исторически забележителности от родния край или от България, които вие сте посетили през месеците юни, юли и август.

Вашите патилански снимки е хубаво да са придружени с кратко описание на обекта, интересни факти или данни за мястото или събитията свързани с него. Не забравяйте да напишете вашите имена, ДГ/училище и възрастта.

Ще се радваме да съберем забавни снимки с вас и вашето семейство или приятели от красиви кътчета на нашата страна до 15 септември 2021 година.

Лятната инициатива е последната възможност да събирате точки преди приключването на нашата Патиланска творилница в началото на новата учебна година.

Пълен списък на кандидат -депутатите за Ловешки район

Пълен списък на кандидат -депутатите за Ловешки район, според изтеглените номера на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия:

1. КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“

Димитър Александров Митев

Кристина Атанасова Колесник

Дарина Петрова Велкова

Антоанета Огнянова Николова

Йордан Маринов Узунов

Калинка Николова Георгиева

2.ПП Свобода

Любомир Андреев Джустров

Димитър Динков Колев,

Силвия Василева Маркова

3.ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

Румен Стоименов Ночев

Павел Йорданов Иванов

Николай Първанов Григоров

Васил Йорданов Михайлов

Петър Ванков Петров

4. КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“

Ирена Тодорова Анастасова

Минчо Стойков Казанджиев

Валентина Александрова Найденова

Христомир Лазаров Маринов

Иван Галилеев Иванов

Маргарита Иванова Любенова

Тихомир Кънчев Райновски

Тодор Иванов Тодоров

Милчо Петков Михайлов

Събчо Илиев Лалев

5. КП ГЕРБ-СДС

Николай Нанков Нанков

Младен Найденов Маринов

Ирина Любенова Митева

Иван Николов Миховски

Георги Николов Митев,

Иван Радославов Цветанов

Мадлен Пламенова Банчева

Петко Митков Пенков

Цветелина Стефанова Ковачева

Калин Димитров Василев

6.ПП „АТАКА“

Петър Георгиев Петров

Адриан Христов Асенов

Светозар Атанасов Ангелов

Калин Венков Атев

Емил Маринчев Петков

7. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Станислав Димитров Анастасов,

Стефан Русев Добревски

Диян Вацов Вацов

Кенан Ердинч Терзиев

Любен Илиев Василев

Алил Хасанов Коджахасанов

Хатидже Ахмедова Хабилова

Сурай Мустафа Велиева

8.  КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

Марин Маринов Ичев

Ивета Владимирова Пекова

Красимир Михайлов Ангелов

Дарина Кунчева Йорданова

Цветлина Вескова Митева

Антон Бисеров Антонов

Ралица Цветанова Стайкова

Галин Василев Василев

Мартин Георгиев Цветков

Румен Спасов Иванов

9. ПП „МИР“

Мария Георгиева Башева

Бойко Боянов Първанов

Недко Симеонов Ананиев

10. ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“

Александър Руменов Пръвчев

Василена Димитрова Кубадинска

Диана Атанасова Млъчкова

11. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Красимира Маринова Цекова

Станислав Емилов Николов

Марин Нинов Генов

Милен Василев Белев

Найден Петков Вутев

Георги Иванов Нешев

Бисер Тодоров Линков

Мариян Маринов Марков

Людмил Владимиров Матев

Георги Божков Цанов

12. ПП  „ПОДЕМ“

Мирослав Найденов Данов

Христо Стефанов Милев

Данчо Калинов Лазаров

13.ПП Бригада

Милийо Драганов Милев,

Пенчо Ефтимов Невенски

14.ПП Пряка Демокраиця

Емилия Красимирова Минкова

15. ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“

Петър Георгиев Стефанов

Атанас Енев Атанасов

Мирослав Цветанов Николов

Петко Любенов Филипов

Ваньо Иванов Янев

Росен Младенов Емилов

Цветан Спасов Спасов

Момчил Алиянов Гаджалов

Марио Мирославов Шутев

16. КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

Радослав Василев Цанков

Цветослав Петров Цанков

Снежка Куцарова Миховска

Наталия Петкова Йовчева

Светла Стефанова Шейретова – Тодорова

Ерик Николаев Маринов

Юлиана Георгиева Пенева

Саафет Исметова Аторино

Невена Сашева Ганчева

 Марин Петков Илчев

17. КП „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“

Атанас Ралчев Панчев

Теодор Христов Георгиев

Румен Стоянов Йорданов

Пламен Георгиев Александров

Митко Георгиев Бочев

18. ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

Иван Велев Иванов

Цветан Стоименов Ночев

19. КП НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК)

Веселин Витлиемов Илиев

Мартина Белинова Белева

Радостина Иванова Минина

20. ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

Росен Маринов Костов

Моника Младенова Николова

Калоян Димитров Брязов

Дончо Мончев Върбанов

Лидия Борисова Нинова

Нели Николаева Вълкова

Владислав Илиянов Тонков

Генчо Христов Цонев

21. ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Надя Евтимова Бонева

Виктор Емилов Таслаков

Красимира Минкова Пъдешка – Аманфо

Силвия Веселинова Ангелова

Галина Веселинова Джамбазова

Цветомир Бойков Пейков

Добри Якимов Добрев

Йоана Димитрова Петрова

Мария Цветомилова Павлова

22.ПП „Има такъв народ”

Любомир Каримански

Катерина Ряхова

Цветелина Гоергиева

Биляна Атанасова

Галина Генова

Христинка Христова

23.КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

Свилен Цонев Андреев

Анна Василева Тодорова

Сашка Костадинова Христова

Красимир Радев Минчев

Наталия Петрова Димитрова-Попова

Димитър Красимиров Петрушев

Тодор Василев Йорданов

Мариан Стайков Кунчев

„Духът на Гогол ” – премиера в Драматичен театър Ловеч

На 14-ти и 28-ми юни в Драматичен театър – Ловеч, ще се състои премиерата на най-новото заглавие за този сезон – „Духът на Гогол” по тестове на Н. В. Гогол и документални разкази за живота и смъртта му.

Николай Василевич Гогол – роден в Украйна е един от най-великите писатели на Русия и целия свят:

„Превърнахме театъра в играчка… забравихме, че театърът е трибуна, от която, неведнъж, цяла тълпа получава урок на живо.”

Според Гогол „от тази трибуна се водят уроци, но и християнски проповеди и …много добро може да бъде казано на света.”

„Духът на Гогол ” ни запраща в красива, слънчева Украйна – детството на писателя в приказните му разкази. Извежда ни до един студен и мрачен Санкт Петербург, негов принудителен дом, където го чака Демонът. А Демонът е човешка душа, която излиза на живо да дебне добрите ни сърца и да ни изкушава. Ала Човекът винаги побеждава с Бога у себе си.

Художественият екип на спектакъла е: режисьор Биляна Петрова, сценография и костюми Изабела Манолова, звукова картина Георги Георгиев – Антика, вокали Тино, хореограф Стефания Георгиева. Участват артистите от трупата на Драматичен театър-Ловеч, Дамян Тенев, Георги Грозев, Петко Венелинов, Ива Кирова, Боряна Бабанова, Павел Емилов.

Касата на театъра работи всеки работен ден от 10.00 до 14.00  часа, телефон за резервации 0884 515 455

 Вижте артистите от Ловешкия театър в елегантен, запомнящ се спектакъл на Биляна Петрова, призовават от институцията. 

В Ловеч започнаха Дни на македонската литература

В Ловеч започнаха  Дни на македонската литература (8 и 9 юни), като първият гост бе писателят Сашко Насев с книгата си „Срещи с дявола“. Събитието  стана в Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ със съдействието на КДК и бе открито от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.

„Без съмнение ние сме в дълг към литературата на съседна Северна Македония, която малко познаваме. Но това е една изключително интересна съвременна литература, с която тази вечер се срещаме. Статистиката сочи, че за последните десетина години в Македония се издават над 300 романа, което е над 30 романа на година. Една част от тях  придобиват международна известност и получават европейски награди“, каза кметът.

Корнелия Маринова подчерта още, че литературата е на почит в града и посочи какви събития са планувани само през този месец. Сред тях са Националната научна конференция, посветена на книгата на д-р Параскев Стоянов  „Градът Ловеч като център на Българския революционен комитет, столица на Васил Левски и роден град на поборника Тодор Кирков“ (24 – 25 юни), поредица събития, посветени на Национална литературна награда за цялостно творчество проф. Димитър Димов 2021 и връчването й на писателя Николай Табаков (22 -25 юни), а на 17 юни е представянето на „Книга за песните“ на Стефан Вълдобрев.

Откъси от книгата прочете режисьорът Димо Дешев, пристигнал специално за срещата от Плевен. Оказа се, че той е приятел със Сашко Насев и е превеждал негови пиеси.

Ловчалията Пламен Тотев, собственик на издателство „Персей“ и инициатор за гостуването, разказа любопитни подробности за македонските  автори и какви са плановете на издателството. Днешното събитие в Ловеч е от национален мащаб, подчерта издателят.

Накрая думата взе гостът Сашко Насев, който се оказа сладкодумен разказвач. Писател и драматург, специализирал в САЩ, доктор по драматургия. От 2018 г. е директор на Културно-информационния център в София. Син е на Насе Насев, треньор на най-успешния македонски национален отбор – свободен стил борба.

В срещата взе участие и заместник-кметът Венцислав Христов, както и много приятели на литературата.

Дните на македонската литература в Ловеч продължават на 9 юни на същото място със среща с две писателки. Винка Саздова ще представи своя  роман „Вилино“. Любопитен факт е, че една от главните героини има за прототип Вили Кънева, собственичка на популярното кафене „Айрън“ в Ловеч, непосредствено до Покрития мост.

Ягода Михайловска Георгиева, която вече е гостувала в Ловеч с романа си „Индиговият Бомбай“, сега ще представи новия роман „Манастирът Фуентарабия“.

Община Ловеч, пресцентър

08.06.2021 г.

Работна среща при областния управител за обсъждане на мерки за стабилизиране на ловешката болница

На проведена днес по инициатива на областния управител инж. Светослав Славчев работна среща бяха обсъдени конкретни мерки за стабилизиране на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Ловеч. Участваха зам.-областният управител Милко Недялков, изпълнителният директор на болницата д-р Румяна Нановска и началниците на отделенията. Решено бе да се изпрати до министъра на здравеопазването предложение с искане да бъде нормализирано управлението на лечебното заведение и попълването на борда на директорите да стане по правилата. Областният управител ще предложи на община Ловеч да отдели и ремонтира жилища от общинския си жилищен фонд, които да бъдат предоставени на привлечени за работа в МБАЛ лекари. Ще бъде поискано от останалите общини, миноритарни собственици на МБАЛ, по-активно участие и подпомагане на областната болница. Ще се потърси съдействието на бизнеса за учредяване на стипендии за млади медици, които след завършване на висшето си образование да се завърнат в Ловеч и да останат на работа в болницата.

Лекарите настояха за промяна в статута на областните болници, в частност и на ловешката, за да може да изпълняват те и социални функции, да лекуват здравнонеосигурени и да поемат тежките случаи. Поискаха още да се отдели стопанската от медицинската дейност в лечебните заведения.

Областният управител заяви, че ще се обърне към общинските болници в Троян и Луковит за подкрепа в спасяването на ловешкото акушеро-гинекологично отделение, което е пред реална опасност от закриване поради липса на лекари.

4 случая за COVID-19 в област Ловеч

4 нови положителни случая за COVID-19 са диагностицирани на територията на област Ловеч за последното денощие.

Касае се за мъж на 70 г. от с. Смочан, мъж на 72 г. и жена на 59 г. от гр. Априлци и жена на 72 г. от гр. Тетевен.

Регистрираната 14-дневна заболеваемост за област Ловеч е 45,7 на 100 хил.население.

Към 8 юни общо диагностицираните случаи в областта са 5718. Активните са 99, от които 76 на домашна изолация и лечение и 23 хоспитализирани.

Починалите лица до момента са 357. Излекуваните лица са 5262. Под карантина са 296 лица.

Д-р Анета Винева е освободена от поста директор на РЗИ – Ловеч

Д-р Анета Винева е освободена от поста директор на Регионална здравна инспекция в Ловеч, става ясно от сайта на инспекцията. Там, като изпълняващ длъжността директор, е вписана д-р Росица Милчева, досегашен зам-директор.

По заповед на министъра на здравеопазването са освободени и други директори на РЗИ -та в страната поради навършване на възраст за пенсиониране.

Областният управител на Ловеч разпореди противопожарни мерки за жътвената кампания

Предвид предстоящата жътвена кампания областният управител на Ловеч нареди организационни и технически мероприятия със своя заповед от днес. Областната дирекция „Земеделие“ трябва да създаде организация за определяне настъпването на восъчна зрялост на посевите от житни култури и писмено да уведоми кметовете на общини и районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“. Кметовете на общини навременно да разгласят изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, да обявят настъпването на восъчната зрялост и да определят мерки за осигуряване на пожарната безопасност. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. Сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътищата, общинска собственост, преминаващи през или покрай житните посеви, да се отстраняват механично.

Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи трябва да изпълняват изискванията на Наредба № 8121з-968, писмено да уведомят съответната РС ПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 декара, като осигурят пожарозащитни ивици в засетите с житни култури земи и организират наблюдателни постове до прибиране на реколтата.

Сред мерките са още привеждане в изправност на пожарните хидранти, кранове, водоеми, помпи и пожаротехническите средства за първоначално гасене. Използваната в жътвената кампания земеделска техника да отговаря на изискванията за безопасна експлоатация, да е с извършен годишен технически преглед и допусната от органите на ПБЗН със становище на началника на районната служба.

При констатирани нарушения на изискванията на Наредба № 8121з-968 органите на ПБЗН да прилагат съответните мерки за административна принуда.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на зам.-областния управител Милко Недялков и на комисар Владимир Кацарски, директор на РД ПБЗН.

АПИ: Експерти по пътна безопасност ще направят инспекция на пътя около Микре

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Апостол Минчев, директорът на Областно пътно управление – Ловеч инж. Георги Грозданов и представители на ОД на МВР – Ловеч инспектираха участъка от път I-4 Коритна – Севлиево, в района на Микре.

            По повод зачестилите пътни инциденти е решено в кратък срок да бъде направена инспекция на трасето от експерти по пътна безопасност, в която ще участват и служители на МВР. Участъкът от първокласния път е в добро експлоатационно състояние. В момента се обновява хоризонталната маркировка. Целогодишно отсечката е с интензивно движение и средно на денонощие по нея преминават около 7 000 моторни превозни средства. Скоростта на движение е до 90 км/ч. Като мярка за ограничаване на пътните инциденти е обсъдена възможността МВР-Ловеч да изиска допълнителни технически средства за контрол на скоростта – допълнителни мобилни и стационарни камери в участъка.

            Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение, да карат със съобразена скорост, внимателно, разумно и да не предприемат рисково изпреварване. 

Македонската писателка Винка Саздова ще представи книгата си в ЛовечНа 9 юни 2021 г. от 18 ч. в Художествената галерия в Ловеч ще е премиерата на „Вилино“, в рамките на Дни на македонската литература с участието на писателите Винка Саздова, Ягода Михайловска-Георгиева и Сашко Насев.
Днес македонската писателка Винка Саздова пристига в България за премиерата на романа си „Вилино“ (издание на „Персей“). Книгата разказва за едно разбито семейство, но и за една жена, живееща пълноценно, макар и загубила съпруга си. На практика между тях няма нищо общо. Мъжът обаче среща чуждата жена и докато тя се опитва да го върне към живота, майката и синът се мъчат да възродят връзката си. Ще успеят ли? Това е роман за търсенето на човека и човешкото в себе си. И за красотата на живота. Но това е и роман терапия: заради светлата и изпълнена с жизнелюбие Вили от идиличното Вилино, която е противопоставена на отчуждението и страстите в големия град. „Сърцето помни, не умът. Онова, което е докоснало сърцето, остава живо завинаги.“ „Ценността на живота е в малките неща, на пръв поглед обикновени, а толкова скъпоценни.“
Сюжетът и героите във „Вилино“ са художествена фикция, но Вили и нейната кафетерия са реални. Това е популярното кафене Iron Fe-26 в Ловеч, до прочутия Покрит мост. Там са най-вкусните белгийски вафли на света, както пише писателката.
Преди три години Винка Саздова е написала половината от романа си и е в момент на застой, не знае как да го продължи. Семейната история, за която пише, е толкова мрачна, че й е необходима светла енергия, която да противопостави на тежката психологическа драма за трима самотници, докосващи се взаимно само чрез болката. Тогава, придружавайки приятелката си Ягода Михайловска-Георгиева (авторка на „Индиговият Бомбай“) по време на нейно литературно турне в България, отива в Ловеч и издателят на Ягода ги завежда в любимото си кафене, собственост на негова приятелка. Така Винка среща Вили, собственичката на кафенето, която е преизпълнена с живот, светлина и оптимизъм. И Вили става движещата сила в романа. А фикционалното градче Вилино е фактически Ловеч – по страниците на книгата се усеща атмосферата на красивия български град.
Като много българи, останали без работа в малък град като Ловеч, Вили заминава за Гърция. Трудно й е, но благодарение на трудолюбието и оптимистичното си отношение към живота, тя се справя с всичко. Среща местен мъж, влюбва се, женят се. Превръща заведението им в прочуто. Но той се разболява от рак и умира. Вили се връща в родния си град Ловеч и влага всичките си средства, опит и любов в кафетерия, каквато няма не само в Ловеч, но и в България. В нея сякаш вгражда образа на починалия си съпруг, когото продължава да обича. Всичко около нея е свежо, различно, зареждащо, изпълнено със светлина. „Отново ведрият ѝ смях. Като пролетен вятър отваряше нещо в човека“ – така е представена в романа.
Винка Саздова е завършила психология, работила е като журналист и издател. През 1999 г. основава Издателски център „ТРИ“, едно от най-популярните издателства в Северна Македония. Десет години по-късно се посвещава на писането и досега е създала 5 романа, които имат 35 тиража в родината й. Два пъти е обявявана за най-четен автор в Северна Македония.

Винка Саздова, Вилино, 256 стр., 13 лв., Роман, македонски, Изд. Персей e; <��o8��

Цветомил Рабаджиев е сред най-добри в Националния конкурс за дебати по немски език

На 3 и 4 юни 2021 г (четвъртък и петък) в „Гьоте-Институт“ в София се проведе националният финал за България на конкурса „Младежки дебати на немски език в Източна и Югоизточна Европа“.  В този конкурс, който се организира от „Гьоте-Институт“, фондацията „Херти“ и централната служба за обучение по немски език в чужбина, в дебати се включват ученици от 11 клас с първи чужд език немски от езиковите гимназии. Те дебатират по важни за обществото политически и социални теми.

Цветомил Рабаджиев от 11 Б клас в ПЕГ „Екзарх Йосиф I“  в Ловеч се класира сред 8-те най-добри от страната и участва в националния полуфинал в дебат по въпроса „Трябва ли в българските училища да се въведе задължителен предмет „Медийна компентност“?. Той се представи изключително убедително и показа в дебата не само завидни езикови умения, но и задълбочени познания по темата. За Цветомил участието в този национален конкурс беше незабравимо преживяване: „За да може човек да дебатира добре, трябва да се занимава задълбочено с темата, да чете и събира информация, да може да говори свободно и да изразява мнението си пред публика. С участието си в този проект не само създадох нови приятелства, но и придобих нови умения, които ще са ми полезни в мечтаната от мен професия на адвокат“
Като гост на националния финал беше поканен Радослав Хитов, директор на Езиковата гимназия в Ловеч и председател на обединението на директорите на езиковите гимназии в България.  Хитов беше дълбоко впечатлен от отличните познания по немски език, които демонстрираха учениците. „ Горд съм от отличните знания по немски език, които учениците получават в езиковите гимназии в България!“, каза той.
Националният победител тази година е Катерина Костадинова от Профилираната езикова гимназия в Перник.