7 професионални гимназии и 1 училище по изкуствата в област Ловеч

7 професионални гимназии и 1 училище по изкуствата в област Ловеч

Професионалното образование и обучение в област Ловеч през учебната 2020/2021 година се осъществява в 7 професионални гимназии и 1 училище по изкуствата. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 2 756 и в сравнение с предходната година намалява с 3.

Това съобщиха от Отдел „Статистически изследвания-Ловеч“.

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация учащите са 2 170, в програмите за придобиване  на втора степен професионална квалификация – 545 и програмите за придобиване на първа степен професионална квалификация – 41.

През 2020 г. средно образование в професионалните училища  с диплома са завършили 383 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми за обучение са придобили 273 учащи:

  • 18 ученици са получили първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки.
  • Втора и трета  степен професионална квалификация през 2020 г. са придобили съответно 56 и 199 ученици.

През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 257.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.