47 общообразователни училища в област Ловеч

47 общообразователни училища в област Ловеч

Към 01.10.2020 г. учебни занятия в област Ловеч се водят в 47 общообразователни училища, като в сравнение с предходната година броят им остава същия. Броят на учениците в общообразователните училища е 9 738. Това съобщиха от Отдел „Статистически изследвания-Ловеч“.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ловеч по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) са обхванати общо 4 011 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас) се учат 3 387 ученици, а тези в VIII – XII клас са общо 2 340.

През учебната 2019/2020 година 218 ученици в основното образование са напуснали общообразователните училища. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини – 113, или 51.8% следван от дела на заминалите в чужбина – 79, или 36.2%, и на напусналите поради нежелание да учат – 9, или 4.1%.

През 2020 г. основно образование в общообразователните училища на област Ловеч са завършили 1 067, а средно образование – 541 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV клас), е 80.5%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 94.0%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2020/2021 година са 976, или с 5.2% повече в сравнение с предходната учебна година. В учителската професия преобладават жените – 85.5% от общия брой на учителите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.