417 хил. лв изплатени през второто тримесечие за 152 имота, отчуждени за автомагистрала „Хемус“

417 хил. лв изплатени през второто тримесечие за 152 имота, отчуждени за автомагистрала „Хемус“

Собствениците на 152 имота на територията на област Ловеч, отчуждени с решения на Министерския съвет за изграждане на участъци от автомагистрала „Хемус“, са получили обезщетение в общ размер 417 хил. лв. Данните са за второто тримесечие на 2023 г.

Изплатените средства са по 65 заявления, 61 от които постъпили в периода април – юни.

Комисията, извършила проверка на представените документи за собственост и за наличие на всички условия за изплащане на определеното обезщетение, е провела 18 заседания, съставени са 18 протокола.