32 самостоятелни детски градини в област Ловеч

32 самостоятелни детски градини в област Ловеч

Към 01.12.2020 г. в област Ловеч функционират 32 самостоятелни детски градини с директор, като 23 от тях се намират в градовете и 9 – в селата. В сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. Това съобщиха от Отдел „Статистически изследвания-Ловеч“.

Местата в детските градини намаляват от 3 911 за учебната 2019/2020 година, до 3 729 за 2020/2021 година.

Броят на децата, настанени в детските градини в областта за учебната 2020/2021 година е 3 454, което е с 80 деца, или с 2.3% по-малко от броя им през учебната 2019/2020 година.

Броят на детските групи е 161 и нараства с 0.6% спрямо предходната учебна година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, намалява до 77.4%, или с 1.2 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2019/2020 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 108, като една група се формира средно от 21 деца.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 362, като детски учители са 326 или 90.1% от педагогическия персонал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.