Ден: 25.01.2022

Нови противоепидемични в Плевен. Част от учениците преминават в онлайн обучение

В град Плевен част от учениците преминават в онлайн форма на обучение. Това става ясно от заповед на директора на РЗИ- Плевен.


Учениците в пети, шести, осми, девети и единадесети клас ще провеждат учебни занятия в електронна среда от утре до 28 февруари, петък. Присъствено ще се обучават учениците от първи до четвърти клас, както и тези в седми, десети и дванадесети класове.
Съгласно заповедта се спира провеждането на всички групови извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, присъствените занимания в езикови центрове, школи,при посещения в молове, кина, ресторанти, кафенета непълнолетните трябва да са с придружител или настойник.


Въведените допълнителни противоепидемични мерки ще са в сила до 6 февруари, се посочва в заповедта:

Областният управител на Ловеч започна срещи с кметовете на общини

Областният управител Виктор Стойчев изпълни даденото обещание и започна срещи с кметовете на общини на място. Днес той посети кмета на община Луковит Иван Грънчаров и кмета на община Угърчин Станимир Петков. И на двете срещи областен управител и кмет се обединиха около становището, че от доброто взаимодействие между местната власт и областната администрация зависи успешното развитие на общините и регионите. И Грънчаров, и Петков изразиха убеденост, че в лицето на Стойчев виждат представителя на държавата на регионално ниво, който с действията си ще отстоява интересите на гражданите на област Ловеч.

Ще се срещна с всички кметове сега и ще продължа тези срещи, коментира областният управител, за да обсъждаме взаимодействието си по държавните политики, като, разбира се, няма да спра никого да дойде в кабинета ми в Ловеч, но считам, че на място ще се запозная далеч по-добре с проблематиката и ще разбера къде държавата би могла да помогне, за да живеят хората по-добре. Затова ще ви посещавам често, а и хора от моя екип, които ме подпомагат в преценката на законосъобразността на решенията на общинските съвети и заповедите на кметовете, както и самият аз, ще присъстваме на заседания на общинския съвет при обсъждане на важни за гражданите решения, каза още Стойчев. Той призова кметовете да не приемат това като надзор от негова страна, а като отношение за решаване на проблема.

Това, което чувам, е твърде различно от поведението на много хора досега на поста, заяви Станимир Петков, който поздрави областния управител за тези негови приоритети. Че ще бъде надградено доброто досегашно сътрудничество, потвърди и Иван Грънчаров.

Кметът на Луковит изтъкна като належащи за реализиране довършването на ремонта на първокласния път, който преминава през града, заедно с подмяна на водопровода, разширението на кв. „Изток“, където има и държавна земя, както и възстановяване на дигата на река Вит в района на селата Торос и Дерманци, проблем, неразрешим почти десетилетие.

Кметът на Угърчин пък призова държавата да помисли за нови критерии и финансови параметри при целевото субсидиране на общините, които да позволяват реализирането на инфраструктурни проекти в населените места.

Ще се запозная в бърз порядък с проблемите и там, където държавата има възможност да извърши промени, ще съдействам за това, пое ангажимент Виктор Стойчев.

Утре срещите на областния управител продължават на място в Троян – с кмета на общината Донка Михайлова, и в Априлци – с кмета Тихомир Кукенски.

203 нови случаи на COVID-19 в област Ловеч

Регистрираната 14-дневна заболеваемост за Област Ловеч към 24.01.2022 е  1147 на 100 хил.население.

На 24 януари 2022 на територията на Област Ловеч са диагностицирани общо 203 случая.  Хоспитализираните са 12, останалите са на  домашно лечение и изолация. 23 души са от 11  семейни огнища, 4 души са поредни случаи в семейството,  останалите нямат епидемиологична връзка.

На територията на областта са новодиагностицирани: 1 ученик от гр. Ловеч – паралелката се карантинира, и 3-ма учители от гр. Троян – няма да се предприемат мерки извън семейството.

Новодиагностицираните медицински лица са 2 мед. сестри от гр. Ловеч и гр. Троян.

Случаите са от 8- те общини на областта и са разпределени както следва:

За община Априлци – гр. Априлци – 3

За община Летница – с. Крушуна – 1

За община Ловеч – 92 – с. Пресяка, Малиново и Казачево по 1 случай, с. Дойренци – 2, с. Лисец – 3, с. Славяни – 1, гр. Ловеч – 83;

За община Луковит – 13 – с. Тодоричане, Бежаново по  1 случай, гр. Луковит – 11

За община Тетевен – 8 –с. Рибарица и Градежница по 1 случай, с. Български извор -2, гр. Тетевен – 4

За община Троян – 84 – с. Врабево, Г. трапе, Дебнево, Дълбок дол, и Чифлик по 1 случай, с. Орешак – 5, с. Г. Желязна – 3, с. Шипково -3, с. Бели Осъм – 4, Троян – 64;

За община Угърчин –  с. Микре – 1

За община Ябланица – гр. Ябланица -1

Към 13,30 часа на 25 януари 2022 г. общо диагностицираните случаи в областта са 12 947. Активните случаи са 1528, от които 1427 на домашна изолация и лечение и 101 хоспитализирани.  Излекуваните лица са 10 646, под карантина са 2201 души, починалите са 773.

На 25.01.2022 г. в системата са отразени починали от и със COVID: мъж на 71 г. от с. Рибарица с хронично хематологично заболяване, жена на 77 г. от гр. Луковит и на 78 г. от Ловеч със сърдечно заболяване, мъж на 55 г. от гр. Луковит с диабет и сърдечно заболяване.

Увеличение на жертвите при пожари в област Плевен

В края на зимата е необходимо да не забравяме проблемите и рисковете в пожарно отношение, които носи сезонът и характерното за него отопление. За съжаление повечето пожари през този период на годината се случват по домовете и често са свързани с човешки жертви.
Въпреки че все още не е приключил есенно-зимния отоплителен сезон 2021/2022 г., на територията на област Плевен се отчита увеличение на жертвите при пожари. Загинали са 3 и са пострадали 4 души. За сравнение през същия период на 2020/2021 г. са пострадали 4 души и няма загинали. Анализът на пожарите с пострадали и загинали по възрастови групи сочи, че това най-често са хората над 60 години, в повечето случаи самотноживеещи и трудноподвижни. Във втората рискова група хора по отношение на пожарите – децата, през 2021 г. има 1 пострадало дете на 16 години. Всички произшествия с жертви са от категорията битови пожари.
Естествено през зимата инцидентите в дома са много, защото хората основно са на закрито и използват допълнително отопление. За периода 01.10.2021 г. до 23.01.2022 г. възникналите пожари, чиято причина може да се отнесе към отоплителния сезон са 42 бр. (при 50бр. за същия период 2020/2021 г.). Основа причина за пожарите е пренебрегването и неизпълнението на елементарни правила за пожарна безопасност, а именно късо съединение, неправилно ползване на отоплителни уреди, непочистване на комините на сградите и  небрежност при боравене с открит огън.
Напомняме изискванията за безопасно отопление:
– Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение. Те се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.
– Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.
– Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.
– Коминните тела трябва редовно да се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.
– След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.
– Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.
– Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.

Напомняме на гражданите на област Плевен за личната им отговорност за спазване на правилата за пожарна безопасност. Апелираме, при възникване на пожар, своевременно да се подава сигнал на тел. 112. Съобщението за пожар трябва да е кратко и точно, да се посочва точния адрес и има ли застрашени и пострадали хора

22 точки в първата за годината сесия на Общински съвет – Плевен

Предварителен дневен ред от 22 точки включва първата за годината сесия на Общински съвет – Плевен. Тя ще се проведе на 27 януари(четвъртък) от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, при спазване на противоепидемичните мерки. Съветниците ще започнат с обсъждане на предложение за приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране на раждането и отглеждането на деца от Община Плевен. Ще се гласува приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 година. Ще бъде представен отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2021 година. Кметът Георг Спартански внася предложение за определяне размер на разноски, одобряване на имот, частна собственост, за площадка за излезли от употреба МПС и сключване на договор за възлагане на дейности по предаването, събирането и съхранението им.

Щабът в Ловеч с призив към децата: Ограничете социалните контакти през зимната ваканция

Щабът в Ловеч излезе с призив към децата и родителите по повод предстоящата деветдневна учебна ваканция (29 януари до 4 февруари). Тъй като периодът навярно ще съвпадне с пика от омикрон, добре е учениците да стоят през студените дни повече вкъщи, да ограничат социалните контакти, за да преодолеем здравната криза. Обръщението е призив за повече отговорно и осъзнато поведение, за грижа за собственото здраве и здравето на околните, крайно необходими в този тежък момент.

Това се реши на заседанието на Общинския оперативен щаб за превенция и ограничаване на разпространението на коронавирус, което се проведе на 25 януари 2022 г. под председателството на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Днешната информация за заболеваемост от COVID-19 в областта и в частност в община Ловеч сочи значителен скок на заболелите от COVID-19. За общината регистрираната 14-дневна заболеваемост е 1507,4 на 100 хил. население, повече с 255,2 пункта от 24 януари. Преди Ловеч е само Троян със заболеваемост от 2094 на 100 хил. население.

Средното число за областта е 1147 на 100 хил. население. За сравнение на 4 януари съответните данни за областта и за общината Ловеч бяха 280 и 445.5 на 100 хил. население.

Всички общини отдавна са минали границата от 250 на 100 хил. население, като най-ниска е в Угърчин с 398.1 на 100 хил. население.

Положителните новини са свързани с по-леката клинична картина и с наличието на свободни легла в болниците. Заболелите за седмицата са 213, в МБАЛ „Д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч има 20 свободни легла от 68 за неусложнени случаи и три легла от шест за тежко болни, съобщи директорът на болницата Янко Кочев. Хоспитализирано е едно дете с ковид.

Здравната системата е обезпечена с легла, кислород и лекарства, има и две интензивни детски легла.

Стартирала е ваксинацията на деца, първите пет деца с ваксина вече са факт, съобщи и. д. директорът на РЗИ – Ловеч, д-р Росица Милчева. Има ръст на ваксинирани възрастни в Медицински център Ловеч – от началото на годината са над 1000, като 140 са с първа доза. Процентът на ваксинация е 27.3. Служителите на МВР през изминалата седмица са извършили 139 проверки, 89 са проверките на Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч, на общинската администрация са 27, осем са съвместните проверки на институциите.

До 25 януари са извършени 2853 тестове на учениците, осигурени са количества за след ваканцията. В момента са карантинирани 12 паралелки, няма карантина в детските градини, информира началникът на Регионалното управление на образованието Еленко Начев. Днес обаче свършва карантината на две паралелки, до края на седмицата ще излязат от ограниченията и останалите.

Община Ловеч, пресцентър

25.01.2022 г.

Искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми вече може да се подава и онлайн

Нова електронна услуга на НАП дава възможност на потребителите да подават онлайн искане за възстановяване или прихващане на надвнесени суми.

Електронната услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП) в група „Плащане и изчисляване“ в Е-портала на НАП. Чрез нея потребителите вече могат и онлайн да попълнят необходимите данни във формуляра, да прилагат документи към него, след което да го подадат.

С искането лицата могат да заявят желанието си да им се прихващат или възстановяват надвнесени или недължимо събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции и други.

Услугата предоставя възможност за избор на вида на надвнесените суми, които може да бъдат прихванати/възстановени – ДДС, корпоративен и други данъци по ЗКПО, данък върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски за ДОО/НЗОК/ДЗПО, принудително събрани публични вземания, вкл. глоби, имуществени санкции и др. Потребителите ще имат възможност да преглеждат подадените от тях искания с избор на бутон „Подадени данни“ от реда на съответната услуга в персоналния си екран.

Подаденото електронно искане се обработва в 30-дневен срок.

Достъпът до електронната услуга се предоставя, съгласно Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис.

За получаване на достъп до услугата от упълномощено лице следва да бъде подадено отново „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“.

Повече информация за новите електронни услуги на НАП клиентите могат да получат на сайта на приходната агенция или на информационния телефон: 0700 18 700 (на цена, съобразно тарифата на съответния оператор).

Търсят спешно финансиране за театъра в Плевен

Народният представител от БСП за България Илиян Йончев, заедно с колегите си от „Продължаваме промяната“ в Плевен – Стоил Стоилов, Иван Манев, както и със заместник-областния управител Виолета Йеремиева се срещнаха с директора на плевенския театър Васил Василев.

По време на разговорите бе обсъдена спешната нужда от финансиране на реконструкцията на театъра. За ремонтните дейности има готов проект и строително разрешение.

Ремонтът на театъра ще осигури по-комфортна среда за зрителите, актьорите и екипа; ще помогне да се разширят възможностите му, но и да се съхрани уникалната архитектура на сградата и салона.

Срещата с директора на театъра е част от поредицата срещи на Йончев за облагородяване на Плевен и региона. В следващите дни народният представител ще представи проекта за ремонт на театъра пред министъра на културата.