Ден: 23.01.2022

Изготвиха планове за улична регулация за м.„Стойченски рът“, махали „Райковска“ и „Цоневска“ в Троян

И през 2022г. Община Троян продължава политика си за създаване на условия за по-добро качество на живот в по-добра жизнена среда. Усилията са съсредоточени върху изработване на планове за улична регулация за жилищни територии в периферията на града, поради повишения инвестиционен интерес и в изпълнение на политиката за разтоварване на централните градски части и намаляване на инвестиционния натиск за строителство в жилищните комплекси.

След изготвяне на задание, през 2021г. бяха възложени по реда на ЗОП,  изработването на проект на Подробен устройствен план – план  за улична регулация за местност „Стойченски рът“, махала „Райковска“ и махала „Цоневска“. С тях ще се извърши първоначално проектиране на улична регулация, която е съобразена със съществуващите на място елементи на техническата инфраструктура (ел. стълбове, улични лампи, шахти, водостоци, входове, подпорни стени, водни площи, кабелни мрежи и канавки).

Крайната цел е да се подпомогне развитието на околоградските територии в близост до града, в които се реализират редица градски функции, отговаряйки на потребностите на жителите на общината.

С плановете за улични регулации се образува нова улична регулация от второстепенната улична мрежа, като се създават улици от V и VI клас. Предвижда се и отчуждаване на площи в съответствие с чл.16, ал.1 от Закона за устройство на територията, като за целта е изготвена таблица с регистър на засегнатите имоти със съответните площи.

Понастоящем плановете за улична регулация за местност „Стойченски рът“, махала „Райковска“ и махала „Цоневска“ са изработени и предадени. Предстои процедура по обявяване и одобряване по реда на Закона за устройство на територията.

В Троян лекари и общински служители са с КОВИД

По данни на РЗИ – Ловеч заболеваемостта към настоящия момент за община Троян е 1882 на 100 000 души. На 10.01. тя е била 889.  За това съобщиха от Община Троян. От началото на предната седмица тя е нараснала 2,11 пъти. За сравнение данните за съседни на Троян градове са значително по-ниски –  1300 за Ловеч, 785 за Тетевен. Предвид тревожните данни на 19.01.2022 г. бе проведено присъствено заседание на Общинския кризисен щаб за оценка на ситуацията.

Поддържат се достатъчно свободни легла в двете болници, което според лекари означава, че се наблюдава сравнително леко протичане на заболяването и голямата част от болните се лекуват в къщи.

Наложително е да подчертаем, че натоварването, на което са подложени всички здравни и обществени институции от началото на пандемията, е огромно, и за да може адекватно да бъде отговорено на нуждите на гражданите, е необходимо  по-съвестно спазване на въведените към момента предпазни мерки.

13 души от медицинския персонал на МБАЛ „Георги-Стоев – Шварц“ са заболели от Ковид. В СБАЛББ болни са трима лекари.

35 служителите в Община Троян, активно контактуващи с граждани, са болни.  Карантинираните и със симптоматика, но все още без положителен тест са 13. Важно е да се подчертае, че според наблюдения на лекари първите дни от заболяването тестовете не дават коректна информация за заболяването. Въпреки сериозните затруднения, които създава това, Кметът Михайлова изразява увереност, че няма да бъде допуснато ограничаване на административните дейности и нито един гражданин няма да бъде лишен от нужните му услуги.

По данни, предоставени от началника на РУ на МВР – Троян, само за миналата година полицаи от РУ на МВР – Троян, в много случаи с подкрепата на служители от общинското звено за контрол, са  извършили 8270 проверки във връзка със спазването на въведените мерки, като работата им продължава със същите темпове и през настоящата година.

Лечебните заведения в община Троян разполагат с достатъчни количества дезинфектанти, кислород и лични предпазни средства. По думите на д-р Бамбов – управител  на Общинската болница, освен огромното натоварване на персонала, тревога будят липсата на яснота за финансирането на болницата, поради все още неприетия държавен бюджет и отказът за липсата на определени лекарства.

Щабът реши настойчиво да препоръча /тъй като не е в правомощията му да забрани/ ограничаването до минимум на всички масови мероприятия на закрито.

Към настоящия момент не се предвижда преустановяване работата на Детска млечна кухня и Домашен социален патронаж. Остават затворени пенсионерските клубове и клубът на инвалида.

75 нови случаи на COVID-19 в област Ловеч

На 22 януари 2022 година на територията на област Ловеч са диагностицирани общо 75 случая – хоспитализирани са 4, останалите са на домашно лечение и изолация.

Регистрирани са 4 семейни огнища с по двама заболели едновременно и три огнища с поредни случаи. Останалите са единични и нямат епидемична връзка.

Диагностицирани са двама учители и трима ученици от гр. Ловеч и гр. Тетевен.

Няма диагностицирани медицински  специалисти.

Новодиагностицираните случаи са от 7 общини и са разпределени както следва:

Най-много случаи – 26 са регистрирани за община Тетевен: от гр.Тетевен – 23, двама от с. Гложене и един от с. Български Извор.

За община Ловеч – 19 случая – от гр. Ловеч 17 и по един от с. Радювене и с. Славяни.

За община Троян –18 случая, от които: по един от селата Врабево, Чифлик и Горно Трапе и 15 положителни от гр. Троян.

За община Луковит – 7 случая: четирима от гр. Луковит и по един от селата Дерманци, Бежаново и Тодоричене.

За общините Ябланица и Априлци са регистрирани по двама заболели, един от община Угърчин, а от община Летница не са регистрирани положителни лица.

За 22 януари 2022 година няма съобщени починали лица с Ковид.

Към 12,00 часа на 23 януари 2022 г. общо диагностицираните случаи в областта са 12612. Активните случаи са 1483, от които 1386 на домашна изолация и лечение и 97 хоспитализирани. Излекуваните лица са 10361, под карантина са 2045 души, починалите – 768.

Инвестиращият в Ловеч 140 млн. евро Next eGO излиза на борсата

Базираният в Германия стартъп за производство на електрически автомобили Next eGO  в Ловеч планира листване на фондовата борса през първата половина на 2022 г. Това съобщи сайтът Investor.bg.

Новината, че  акциите ще имат първично публично предлагане (IPO) в САЩ през тази година първи съобщи нашият сайт на 23 декември 2021 г. 

Инвеститорите обмислят както конвенционално първично публично предлагане, така и сделка по сливане с вече публично дружество и по този начин ще се получи листване по ускорена процедура.

Компанията, която може да бъде оценена на около 1,5 млрд. евро в рамките на сделката, възнамерява да набере пари, за да финансира планираните стъпки за растеж, пише германският икономически всекидневник Handelsblatt. Той се позовава на няколко души, запознати с въпроса. Според тях инвестиционната банка Citi организира процеса.

„Както и при други играчи в сектора на електромобилите, за млада компания като нашата настъпва момент, в който трябва да се трансформира от частна в публична компания, за да ускори растежа си“, казва председателят на борда на директорите на Next eGO Али Вествей пред Handelsblatt. „Това време не е далеч за eGO“.

Citi отказва да коментира темата.

През лятото на 2021 г. стана ясно, че Next.e.Go ще инвестира 140 млн. евро в завод в България. Предприятието ще се намира в Ловеч. Планира се заводът да заработи през 2023 г., като ще бъда разкрити 1000 нови работни места.