15 институции, 17 села и 8 квартала в Ловеч със заявка за участие в инициативата на bTV на 12 май

15 институции, 17 села и 8 квартала в Ловеч със заявка за участие в инициативата на bTV на 12 май

Работещите в 15 институции, жителите на 17 села в общината и на 8 квартала в Ловеч вече са заявили участието си в инициативата на bTV „Да почистим България за един ден” на 12 май. Изготвен е списъкът на местата, където ще се чисти. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури съвместно със сдружение „Ловеч днес” и доброволците на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” ще чистят по бреговете на язовир „Сопот”. Заедно с тях ще бъде и областният управител Ваня Събчева. Паркът „Башбунар” е изборът на Агенцията по заетостта, а „Стратеш” – езерото и Белия паметник – на Окръжния и Районния съд и на Окръжна и Районна прокуратура. РЗОК ще чисти двора си и района около сградата, както и част от парка срещу градския стадион, Териториалното статистическо бюро – прилежащите площи около сградата си, Районната дирекция по горите – по пътя Ловеч – Троян около бента. На стария Севлиевски път – отсечката от „Паметника с пушка” до разклона за „Стратеш” – ще бъде Инспекцията по труда, а туристическо дружество „Стратеш” на няколко участъка в парка „Стратеш”. Районната здравна инспекция ще чисти двора си, съседната градинка и покрай ж. п. линията, служителите на ГРАО – междублоковото пространство на бл. 323, 324 и 325 в ж. к. „Младост”. Община Ловеч излиза в събота на парка „Стратеш”, на „Башбунар”, на стария Севлиевски пък до „Паметника с пушка” и на околовръстния път Плевен – Троян в участъка до крайпътното заведение.
По поречието на река Осъм в рамките на града се включват в инициативата работещите в магазин „Мания”, а в района около пътния тунел – сдружение „Екомисия 21 век”.
На 12 май ще чистят и жителите на кварталите Вароша, Дръстене, „Младост”, Продимчец, Гозница, „Здравец”, „Червен бряг” и на квартала под болницата. В кампанията се включват и селата Гостиня, Малиново, Лисец, Смочан, Къкрина, Чавдарци, Брестово, Казачево, Деветаки, Славяни, Йоглав, Умаревци, Баховица, Александрово, Тепава, Хлевене и Лешница.
За всички са осигурени ръкавици и чували от „Еко” ЕАД – Ловеч, установени са и местата, където ще се събират отпадъците, които ще бъдат извозени до депото от общинската фирма по чистота. Още няколко фирми са заявили готовност да помогнат с техника.
Списъкът на местата за чистене е отворен, всеки, който желае, може да даде заявка за включване в инициативата в община Ловеч до четвъртък, 10 май.