112 произшествия от началото на 2012 год. в Троян

112 произшествия от началото на 2012 год. в Троян

От началото на 2012 година в РСПБЗН-Троян са регистрирани 112 броя произшествия. За сравнение в предходни години броят на повикванията до дата 15.02. варира от 40 до 65 бр. Големият брой повиквания през тази година се дължи на усложнената климатична обстановка. От 112 повиквания 13 бр. са пожари с причинени материални щети. При един от пожарите вследствие задушаване загива възрастна жена. Два от пожарите са възникнали от късо съединение, 4 бр. от небрежност при работа с открит огън, 3 бр. от техническа неизправност и 4 бр. от строителна неизправност. Пожарите без причинени значителни материални щети са: 41 бр. запалвания на комини, 2 бр. запалване на отпадъци и 1 бр. запалване на готварски уред.
От началото на годината са постъпили значителен брой сигнали за оказване на техническа помощ на граждани, фирми или организации, вследствие усложненената зимна обстановка – 51 бр.
По осигуряване на проходимост на пътищата от паднали дървета след обилния снеговалеж в началото на годината са регистрирани 22 бр. участия на екипи на РСПБЗН. Оказана е помощ за разчистване на пътища съвместно със снегопочистващи фирми вътре в населените места и свързващите ги републикански пътища. Усилията са насочени по осигуряване достъп за неотложна медицинска помощ и болни на хемодиализа и до по-важни туристически обекти в района.
Чести повиквания в последните дни постъпват за изтегляне на закъсали леки и товарни автомобили, които блокират главните пътища, улици и кръстовища в града. Регистрирани са 24 бр. изтегляния, като 19 от тях са през последните 10 дни.
За информация на гражданите въпреки че и в централните медии все още се говори за „Гражданска защита” трябва да се знае, че техния състав с последните промени в закона за МВР е включен в състава на Главната Дирекция за ПБЗН.
При подаване на сигнал от гражданите за различни видове произшествия на тел.112 информацията постъпва в Оперативения център в ОУ ПБЗН-Ловеч и се препредава в РСПБЗН – Троян. Необходимо е гражданите да дават по-точна информация за произшествието – какво виждат, точното място, да упоменат някаква характерна особеност в близост – мост, дере, хотел, фирма, разклон на пътя и други подобни, която информация е спомага за по-ефективна работа на екипите на РСПБЗН.

Гл. инспектор инж. Ив. Шайлеков, началник РСПБЗН – Троян

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.