ЧЕЗ ОТКРИ ПЪРВИЯ СИ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ ОТКРИ ПЪРВИЯ СИ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ

ЧЕЗ официално откри на 10 май фотоволтаичната централа „Орешец” в с. Гара Орешец, община Димово във Видинска област. Съоръжението е на стойност 10 милиона евро и е с инсталирана мощност от близо 5 мегавата. По предварителни изчисления през следващите 15 години електроцентралата ще произвежда по 5762 мегаватчаса „зелена“ енергия годишно, с които може да се осигури електрозахранване за 3840 домакинства.

Фотоволтаичната централа е разположена на площ от 100 декара. Тя е построена на мястото на изоставена дървопреработвателна фабрика в промишлената зона на селото. Освен в централата ЧЕЗ инвестира и над 150 хил. лева в рехабилитация на мрежата и съществуващата подстанция в района. Новото съоръжение ще спестява около 6900 тона въглеродни емисии годишно.

„Като компания, която съзнава своята отговорност към българското общество и икономиката, ние имаме желание и готовност и за други големи инвестиции, които ще допринесат за подобряване на състоянието на българската енергетика и за диверсифициране на енергийните доставки. Нашият проект е една, макар и малка, стъпка към постигане на целите на страната за 16% дял на енергията от ВЕИ в общото крайно потребление до 2020 година“, заяви при откриването на ФВЕЦ „Орешец“ Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

ФВЕЦ „Орешец” е първата инвестиция на ЧЕЗ във възобновяеми енергийни източници в България. Тя е осъществена в рамките на поетия от ЧЕЗ ангажимент при приватизацията на ТЕЦ „Варна“ да вложи общо 40 млн. евро в проекти за зелена енергия в страната.

„Избрахме да инвестираме в един от най-бедните райони на ЕС, защото вярваме в потенциала на местната икономика. Надявам се скоро и други компании да последват нашия пример. Разработването на подобни иновативни проекти в бедни райони оказва двоен положителен ефект – от една страна, те помагат за опазване на околната среда, а от друга могат да повишат инвестиционния рейтинг на общината,“ каза Петър Баран, главен оперативен директор на „ЧЕЗ България“.

Фотоволтаичната централа „Орешец“ е проектирана и построена за три месеца от германската компания „Солеа“, а управлението на проекта бе възложено на един от водещите инвеститори на пазара на възобновяема енергия в Източна Европа – „Континентал уинд партнърс“.