Хандбален турнир „Чрез спорт към толерантност”в град Левски

Хандбален турнир „Чрез спорт към толерантност”в град Левски

На 5 юни за поредна година МКБППМН /Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ съвместно с Хандбален клуб „Левски” гр.Левски  организира турнир за ученици до 11 год..

Турнирът  под надслов „Чрез спорт към толерантност”е  част от Общинския проект за превенция и противодействие на асоциалното поведение, насилие и агресия сред малолетни и непълнолетни.

Участие взеха момичета и момчета от  хандбалните клубове на „Раховец” гр.Горна Оряховица, „Дунав” гр.Белене,  „Шугар”гр. Плевен и домакините „Левски” гр.Левски . Спортът създава у децата усещане за принадлежност, справедливост и подкрепа, формира уважение към другите и възпитава към толерантност. Турнирът  нямаше състезателен характер и всички деца бяха наградени с медали и отборни купи от МКБППМН.`