Ученици от град Левски проведоха тренировъчно занятие за защита при земетресения

Ученици от град Левски проведоха тренировъчно занятие за защита при земетресения

В СУ ”Крум Попов” в град Левски се проведе общоучилищно занятие по изпълнение на плана за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

В тренировъчното  занятието на тема: ”Защита при земетресения”  участваха  учениците в присъствена форма на обучение, педагогическия, административния и помощен персонал,  съвместно със  служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град  Левски.

Изходната обстановка на занятието е  настъпило  природно бедствие – земетресение от VII степен по скалата на МШК (Медведев-Шпонхойр-Карник) с епицентър в района на Вранча (Румъния). Пораженията, които е нанесло, налагат спешна евакуация на личния състав на училището. В района на училището има опасност от обгазяване и пожари. Частични разрушения и пукнатини в конструкцията на сградата налагат промяна в утвърдената схема за евакуация.

Тренировъчното занятие е  реализирано  успешно при  спазване на  всички изисквания и препоръки на РСПБЗН – град  Левски.

Пресцентър община Левски

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.