Туристическите обекти – Старата градска баня „Дели Хамам“, Туристическият информационен център (ТИЦ), Зоопаркът, Ловешката средновековна крепост и Деветашката пещера, преминаха от вчера, 1 април, към лятно работно време.

Работното време е, както следва:

  • ТИЦ – Ловеч:

От вторник до четвъртък – от 9.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.

От петък до неделя – от 10.00 ч. до 19.00 ч. с почивка от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Почивен ден: понеделник.

  • Стара градска баня „Дели Хамам“:

От сряда до четвъртък – от 9.00 ч. до 18.00 ч. с почивка от 13.00 ч. до 14.00 ч.

От петък до неделя – от 10.00 ч. до 19.00 ч. с почивка от 14.00 ч. до 15.00 ч.

Почивни дни: понеделник и вторник.

  • Зоопарк – Ловеч:

Всеки ден от 9:00 ч. до 18:30 ч.

  • Ловешка средновековна крепост:

Всеки ден от 9:00 ч. до 20:00 ч.

  • Деветашка пещера:

Всеки ден от 8:00 ч. до 20:00 ч.