Заседание на общинския кризисен щаб се проведе в Троян. Представителите на почистващите фирми уведомиха кмета на общината за обстановката. “Постоянно сме в движение и не трябва да спираме”, бяха думите на инж. Галя Данчева – управител на БКС. Единодушно бе мнението на всички присъстващи, че обстановката е много усложнена поради изключително интензивния снеговалеж, затова хората от почистващите фирми проявяват голяма отговорност и воля, за да бъдат поддържани пътищата в общината при тези тежки зимни условия. Г-жа Михайлова обърна внимание на факта, че не малко улици са стеснени след минаването на техниката, което мого затруднява разминаването на колите. Има проблем, който в дадената ситуация много възпрепятства почистващата техника- безразборно спрените и паркирани автомобили както на главната, така и по страничните улици.
По молба на кмета на общината, техниката на ВиК “Стенето” също се включва в почистването на улиците.
Камарите от натрупан сняг стават все по-големи и това налага да бъде организирано извозването му, което ще стане на по-късен етап, след спиране на снеговалежа, бяха единодушни всички. Техниките ще работят без прекъсване до 20.00ч. и след това от 3.00ч. започват отново. Относно учебните занятия, обсъжда се ситуацията във всяко едно училище на територията на общината и се взимат конкретни решения, свързани с графика на учебния процес и пътуването на учениците. Следващите заседания на общинския кризисен щаб са в 17.00ч. и утре в 7.00ч.