Стартира Младежка академия за демокрация и развитие

Стартира Младежка академия за демокрация и развитие

община ловечСтартира Младежка академия за демокрация и развитие, която ще повиши знанията на 12 младежи за ролята и функциите на местната власт и структурите на гражданското общество в Ловеч. Младите хора ще научат повече за демокрацията, правата на гражданите, идеята и целите на партньорството и сътрудничеството за развитие. Дискусии и ролеви игри за формите за гражданското участие на местно ниво и стратегиите за активизиране на младежите са подготвени за участниците.
Първата сесия на Академията ще се проведе в периода 24–28 април 2014 г.Освен повишаването на знанията на младежите проектът цели подобряване на взаимодействието между неправителствените организации и местните власти чрез иницииране и реализиране на съвместни политики за развитие.
Задача на проекта е и разпространението на резултатите сред представители на НПО и местни власти от България и други страни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.