За периода 25.03. – 31.03.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 21 случая – 19 случая за гр. Ловеч и 2 случая за с. Добревци

            Скарлатина –  2 случая –  по 1 случай  гр. Луковит с. Орешак;

            Гастроентероколит – 1 случай за с. Петревене;

            Туберкулоза – 1 случай за гр. Ловеч

            Коронавирус –   2 случая.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за област Ловеч до 31.03.2024 г. включително е 2 на 100 хил. население, при 5  на 100 хил. население за предходната седмица.

За периода 25.03. – 31.03.2024 г. регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 142, 67 на 10 хил. население, при 179, 16 на 10 хил. население за предходната седмица.