Служител от РУ-Ловеч: повсеместно се предлага „Райски газ“

Служител от РУ-Ловеч: повсеместно се предлага „Райски газ“

На 27.01.2022 г. се проведе  онлайн заседание на Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ към Община Ловеч с  платформа zoom. На него присъстваха членовете на съвета, които представляват всички институции, имащи отношение по проблема „Наркотици и наркомании“. Водещ на заседанието бе Нели Патаринска – секретар на ОСНВ.
Единодушно бе приет отчета за дейността на ОСНВ за 2021 г. Представени бяха нови Превантивни програми: Програма „Сърфирам безопасно“ за 1 и 2 клас; Програма „Без дрога на пътя“ за 11 и 12 клас; Програма за превенция на употребата на наркотични вещества за деца и младежи от 1-12 клас.

Членове на ОСНВ споделиха мнение, че са осъществени много дейности през изминалата 2021 г. и екипа на Превантивно-информационния център за борба с наркотичните вещества /ПИЦ/ много бързо се е адаптирал към Ковид обстановката разработвайки и разпространявайки електронни превантивно-информационни и здравно-образователни материали. К. Колев, като служител от РУ-Ловеч информира членовете на съвета, че повсеместно се предлага „Райски газ“ и показа удовлетворението си от факта, че ПИЦ /като действащо звено към съвета/ своевременно е взел мерки, разработвайки превантивно-информационна брошура за Райския газ.  М. Митев -директор на ДПБ Ловеч, сподели, че през 2021 г. няма повишаване на броя на лица с психични и поведенчески разстройства, вследствие на употреба на наркотични вещества.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.