Ръст на студенти в Ловеч

Ръст на студенти в Ловеч

През учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ в Технически колеж – Ловеч, към Технически университет – Габрово се обучават 180 души като спрямо предходната учебна година броят им нараства с 1.1%. В състава на студентите преобладават мъжете – 67.2%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 3.2 процентни пункта.

Това съобщиха от Отдел „Статистически изследвания-Ловеч“.

През 2020 г. диплома за висше образование са получили общо 35 студенти , от които 51.4% са жени. В сравнение с предходната учебна година броя на дипломираните намалява с 18.6%.

 През  учебната 2020/2021 година студентите са обучавани от 31 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой се запазва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.