РЗИ гр. Ловеч  във връзка с 19 май Европейски ден за борба със затлъстяването в рамките на един месец  проведе информационна – скринингова кампания – 1-ви етап.

Скрининга е процес на идентифициране на здрави хора, които е възможно да са в определен риск от развитие на дадено заболяване. Скринингът е част от програмите за профилактика на дадена страна и в случая е част от Национална програма  за превенция и профилактика на хронични незаразни болести – провеждане на информационни и скринингови кампании на регионално ниво за диабет тип 2 и затлъстяване сред здраво население. Изпълнява се от Министерство на здравеопазването, Национален център по обществено здраве и анализи и РЗИ на регионално ниво. Терминът означава пресяване и именно това е същността на скрининга – чрез изследвания, осигурени за всички, които биха могли да бъдат в риск от развиване на дадено заболяване, да се определят онези с по-висок риск и да им се предложи допълнителна информация, доуточняващи изследвания и ако е необходимо насочване към специалист за съответно лечение.

През последните години затлъстяването се превръща в епидемия не само сред възрастното население, но и сред децата в Европа ето защо в рамките на кампания се  проведоха обучителни модули в част от училищата на гр. Ловеч и се разпространиха здравни материали по темата.

Извършиха се и скринингови изследвания на кръвна захар, тегло, Боди-мас-индекс, степен на затлъстяване, препоръчителен прием на дневни калории, измерване на мускулна маса и процент мазнини в тялото  с уред за измерване състава на организма HEALT MONITOR. Целева група на кампанията е работещо „здраво“ население и млади хора на в.15-16. Обхванаха се ОУ и СУ и ПГ както и Областна администрация, НОИ и Дирекция Социално подпомагане гр. Ловеч. Изследвани са общо около 150 човека. При изследване състава на организма при ученици не са открити отклонения в теглото, наблюдавани са единични случай на момичета с тегло под нормалното, на които се препоръча здравословно хранене и се определи необходимия прием калории според степен на натоварване, години и ръст.

От проведените скринингови изследвания за ниво на кръвна захар сред работещите на гладно или след нахранване се отчетоха също  единични случай на по високи стойности, констатирани за първи път по данни на изследваното лица. На лицата е предложено повторно изследване в РЗИ и в последствие насочени към лекар специалист при отклонение в стойностите.

В ПГИТУ се проведе модул свързан със здравословното хранене с група ученици паралелка готварство и ресторантьорство.

Целта  е да се помогне на хората, да намалят и риска от редица заболявания.

Втори етап на кампанията ще продължи през м. октомври – Световен ден за борба със затлъстяване, като ще бъдат включени училища, които не са обхванати с първи етап на кампанията и население от градовете Ловеч, Тетевен, Луковит и Угърчин с изнесен мобилен кабинет за изследвания и измервания.

По Национална програма за превенция на хронично незаразни болести фактор  тютюнопушене през месец май са проведени:

Интерактивни занимания включващи  групова работа  със   сформирани групи от    ученици 12-13 години (7-ми  клас) на тема „Не пушете, за здравето помислете“  в  гр. Ловеч и гр. Летница.

Изнесен кабинет за отказване от тютюнопушенето с раздаване на  здравни материали и скринингови измервания със спирометър и пулсометър за персонал и учители от училища в  гр. Тетевен, гр. Луковит и  гр. Троян.