РЗИ – Ловеч отчита ръст на заболяемостта, но няма да се обявява грипна епидемия

РЗИ – Ловеч отчита ръст на заболяемостта, но няма да се обявява грипна епидемия

   От РЗИ – Ловеч съобщават ,че за периода 29.01. – 04.02.2024 г. регистрираната заболяемост от остри респираторни заболявания е 199, 07 на 10 хил. население, при 185, 8 на 10 хил. население за предходната седмица. Регистрираната заболяемост е в рамките на нормалните стойности за сезона.

За периода 29.01. – 04.02.2024 г. включително в област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания:

            Варицела – 18случая за гр. Ловеч;

            Скарлатина –  4 случая – по 1 случай за гр. Ловеч, гр. Луковит, гр. Троян и с. Орешак;

            Вирусен хепатит тип Е – 1 случай за гр. Ловеч;

Вирусен хепатит тип неопределен – 1 случай за гр. Ловеч;

Коронавирус –   4 случая.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 04.02.2024 г. включително е 13 на 100 хил. население, при 19  на 100 хил. население за предходната седмица.

Здравен контрол

През периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 27 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места:            гр. Ловеч, гр. Троян, с. Златна Панега, с. Румянцево. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

Извършена е проверка на 13 козметични продукта в 4 обекта за производство на  козметични продукти за съответствие с изискванията на Регламент 1223/2009г. относно козметичните продукти по отношение на състав, етикетиране и срок на годност. Не са констатирани нарушения.