РДГ- Ловеч разполага с необходимата наличност от дърва за огрев – над 3 000 куб. м. С най-голяма наличност разполага РДГ – Русе – 30 000 куб. м. , следвана от Регионалната дирекция по горите в Бургас – над 4 800 куб.м. Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов поиска информация от Регионалните дирекции по горите за наличните количества дърва за огрев в складовете, в териториалния обхват на всяка дирекция. Целта е да се предприемат спешни мерки за пренасочване на дърва за населението в областите, в които има недостиг. По данни на Регионалните дирекции по горите недостиг в момента е констатиран в териториалните обхвати на РДГ – София, Кюстендил и Благоевград. В последните две седмици дърва за огрев се добиват в по-малки количества и веднага се реализират. Причината за ограничения добив са обилните снеговалежи, дебелата снежна покривка и ниските температури. Обилните снеговалежи през последните две седмици доведоха до снежна покривка с дебелина до 150 см при държавните горски и ловни стопанства, които се намират на над 1000 м надморска височина. Тежките зимни условия в тези части затрудняват достъпа до обектите за добив.