В Троян се проведе работна среща между Община Ловеч и Община Троян, в която взеха участие председателят на Общински съвет-Ловеч Стефан Тихолов, зам.-кмета на Община Ловеч Цветелин Винчев и служители от общинската администрация на Община Ловеч. Община Троян се представляваше от зам.-кмета Ангел Ангелов и служители от общинска администрация на Община Троян.

На  работната среща бяха обсъдени въпроси относно новите законодателни изисквания за определяне на таксата битови отпадъци и наредбите, които общините трябва да приемат до края на 2024 година.