На 8 юни 2024 г., събота, кандидат-студентите за бакалавърските специалности ще се явят на редовен присъствен изпит по биология в Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен). Те ще заемат местата си от 8:00 до 8:30 часа в изпитните зали на Ректората на университета. Точно в 8:40 часа, в зала „Асклепий”, произволно избран зрелостник ще изтегли изпитния вариант по биология. Това ще се случи в присъствието на представители на ръководството и членове на комисията за оценяване на конкурсните работи, техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи, родители и журналисти.

Това е четвъртият от поредицата конкурси по биология за зрелостниците, които са се насочили към специалностите на факултетите „Здравни грижи“, „Обществено здраве“ и Медицинския колеж. Кандидатите ще участват в класирането с най-високата оценка от изпита по биология, в случай, че са се явявали на повече от един изпит, или с оценката от втория задължителен зрелостен изпит.

Редовните присъствени изпити по биология и химия за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ са на 2 юли.

В периода 14 – 27.06.2024 г. кандидатите за магистърските и бакалавърските специалности задължително трябва да подадат в профилите си диплома за завършено средно образование и да посочат желания ред на специалностите.

Първо класиране на кандидат-студентите за бакалавърските специалности очаквайте на 9 юли 2024 г.

Повече информация за хода на кандидатстудентската кампания можете да намерите на сайта на МУ-Плевен в секция „ПРИЕМ 2024“: