Предупреждение във връзка с получена информация за опасни явления от НИХМ– БАН

Предупреждение във връзка с получена информация за опасни явления от НИХМ– БАН

В Оперативният център на РДПБЗН – Ловеч постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за метеорологичната и хидрологичната обстановка. За 07.04.2021 г. НИМХ-МОН обявява предупреждение от първа степен (жълт код). Ще духа умерен временно силен северозападен вятър с пориви до 19-24 m/s.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

5. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации – част „Други възможни извънредни ситуации“.

6. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

7.  Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.

8. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112,  068 668539; GSM 0889402912

Е – mail: fscp-oc-lov@mvr.bg

                      Оперативен център при РД „ПБЗН” – Ловеч   

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.