ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

По окончателни данни през 2010 година на територията на Ловешка област дейност са осъществявали 5435 стопански субекта, с 95 по-малко в сравнение с 2009 година. В общините Ловеч и Троян субектите, които са осъществявали дейност са 69% от общите за областта.
Най-голям е броят на микропредприятията (с персонал до 9 заети) – 91,8% от всички, а големите предприятия (с персонал с над 250 заети) са 10. В пет от осемте общини на Ловешка област и през 2010 година няма големи предприятия.
И през 2010 година няма съществена разлика в отраслевата принадлежност на действащите субекти – 41,5% от тях са в отрасъл „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”, само с 0,4 % по-малко в сравнение с 2009 година. Произведената продукция от тях е 8,5% от общата за областта.
Второто място отново е за отрасъл „Преработващата промишленост” – 13,9% от всички субекти, но произведената от тях продукцие е 68,8% от общата за областта.
Предприятията в Ловешка община са произвели 47,9% от общата за областта продукция. На второ място са предприятията от община Троян, с дял 27,7% в общата произведена продукция.
Произведената продукция през 2010 година е 1 129 789 хил. лева, като на едно предприятие се пада средно 208 хил. лева, а през 2009 година едно предприятие е произвело продукция средно за 203 хил. лева. Едно микропредприятие е произвело продукция в размер средно на 34 хил.лева. Предприятията с персонал с над 250 заети са произвели 38% от общата за областта произведена продукция и средно на едно предприятие тя е 42 923 хил.лева.
И през двете години на 100 лева приходи от дейността се падат средно 97 лева разходи за дейността, като микропредприятията имат средно 96 лева разходи на 100 лева приходи.
През 2010 година 62,7 % от предприятията са реализирали печалба в размер на 92911 хил. лева и загуба – 50713 хил. лева, реализирана от 21,8% от предприятията. 15,5 % от предприятията са приключили 2010 година с нулев резултат. 35% от общата печалба за областта се дължи на микропредприятията, но те носят и 41% от общата загуба. Средно големите предприятия /от 50 до 249 заети/ носят най-малко печалба -16 % от общата, но и най-малко загуба – 13%.
Заетите лица през 2010 година във всички нефинансови предприятия в Ловешка област са 29 887 човека със средно годишно възнаграждение 4806 лева. В микропредприятията заетите са 33,6% от всички заети, като средното възнаграждение за година е 2465 лева. В големите предприятия средното годишно възнаграждение на едно заето лице е 8348 лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.