Единадесет схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ реализира ловешката дирекция „Бюро по труда“. Целта е повече безработни да получат квалификация, която да ги улесни в реализацията на пазара на труда, зааяви Снежана Вълкова, началник отдел „Услуги по заетостта“ в Регионалната служба по заетостта в Ловеч.  Според нея се оказва, че особено голям интерес безработните проявяват към схемата „Аз мога“, като най-голям брой от тях желаят да получат ваучер за чуждоезикова подготовка. По тази схема през миналата година са обучени 535 лица, а по схемата „Аз мога повече“ – 741 са одобрени за ваучери, а 536 заети лица са включени в обучение. По схемата „Отново на работа“ през миналата година 28 души са обучени, а 27 са започнали работа. По схема „Развитие“ пък обучение са преминали 493 безработни лица и работа са започнали 432-ма. В схема „Ново начало“ през миналата година 34 безработни са включени в стажуване.
Други схеми, по които се работи, са „Подкрепа на предприемчивите българи“, „По-близо до работа“, „Безопасен труд“, „Квалификационни услуги и обучения за заети лица“ и „Квалификационни услуги и насърчаване вна заетостта“.