ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Следните известия за защита на данните са предназначени да Ви информират за обработката на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и допълнителните приложими закони за защита на данни.

б) Администратор на лични данни

ЕТ „Зетра – Петко Чернев”  с бустат BG030068263, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. Ловеч, жк.Здравец бл.202 вх.А ап.5 тел. е администратор съгласно ОРЗД и е с отговорност за обработката на данни които Вие  предоставяте.

За какви цели и на какво основание обработваме личните Ви данни?

a) Клиентска регистрация

Ние ще обработваме личните данни, събрани от сключени договори  с  клиенти по време на предстоящи бизнес сделки, с цел и на основание сключване и изпълнение на клиентски договор.

б) Маркетинг и анализ на клиенти

Ние ще обработваме личните данни, събрани от сключени договори  с  клиенти по време на предстоящи бизнес сделки, с цел и на основание сключване и изпълнение на клиентски договор. Това включва проучване на пазара, проучвания за обратна връзка и удовлетвореност на клиентите, анализ на клиентите, сегментиране на клиентите и профилиране, за да можем да предложим услуги, които биха представлявали интерес за клиентите, както и анализ на услугите. Също така ще се свържем с вас за тези цели чрез електронна поща. За горепосочените цели Вашите данни ще се съхраняват в нашия склад за данни и ще бъдат обогатени с данни, които събираме от обществени източници (например от Търговския регистър). Това обработване е основано на легитимния ни интерес за подобряване на нашите услуги и взаимоотношенията с Вас, което е ключов фактор за нашия успех в бизнеса.

Какви са личните Ви данни, които обработваме?

В зависимост кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и т.н.) и как взаимодействате с нас (напр. по интернет, не чрез интернет, по телефона и т.н.), ние може да обработваме различни данни за Вас.  Може да събираме данни за Вас например когато посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите уебсайтове, приложения или канали за социални медии, когато купувате или използвате нашите продукти, услуги, системи или приложения. стоки и 4. За колко време съхраняваме личните Ви данни?

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до прекратяване на отношенията, освен в случаите, когато сме задължени по закон да съхраняваме допълнително данните Ви за целите на предоставянето им на публични органи, например на данъчните власти. Това съхранение и прехвърляне на Вашите лични данни на публични органи с цел изпълнение на правно задължение е основано на чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД.

Задължително / доброволно предоставяне на данни

Предоставянето на следните данни е необходимо за сключването на договор с Вас и за да можем да обработим Вашата клиентска регистрация: име на клиента (името на Вашата фирма), бранш, правна форма, служебен адрес за фактуриране, служебен телефонен номер, ЕИК, данни за поне едно упълномощено лице . Останалите данни, събрани в процеса на регистрацията, се предоставят от вас доброволно.

Вашите права:

Като субект на данните, можете да се свържете с нас по всяко време с писмено уведомление на посочените в точка 1 буква в), данни за контакт, да упражнявате правата си съгласно ОРЗД. Тези права са следните:

• Правото да получава информация за обработката на данни и копие на обработените данни.

• Право на изискване за поправка на неточни данни или попълване на непълни данни.

• Правото да изисква изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, информацията относно други искания за заличаване.

• Право да изисква ограничаване на обработката на данни.

• Правото да получава личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат и да изисква предаването на тези данни на друг администратор.

• Право на възражение срещу обработката на данни, за да я спре.

• Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.

• Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на личните данни.

При промени в закона може да се наложи промяна на Уведомлението за защита на данните. За подобни промени, ще Ви информираме своевременно на предоставените от Вас данни за контакт – служебен телефон, пощенски адрес или служебна електронна поща. Доколкото промените засягат обработката, която се основава на Вашето съгласие, при необходимост ще Ви помолим за ново съгласие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.