ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ДОСТЪПНИ ПРЕЗ WWW.ZETRAMEDIA.COM

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ДОСТЪПНИ ПРЕЗ WWW.ZETRAMEDIA.COM

Документът съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от  ЕТ „Зетра – Петко Чернев” информационни услуги и ресурси посредством уебсайта  zetramedia.com, („Общите условия”) и урежда отношенията между  ЕТ „Зетра – Петко Чернев” и всеки един от потребителите на достъпните през посочените уебсайт и мобилно приложение информационни услуги и ресурси.

 При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

„Уебсайта” е уебсайтът zetramedia.com, собственост на ЕТ „Зетра – Петко Чернев”, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

ЕТ „Зетра – Петко Чернев” e търговското дружество с бустат BG030068263, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. Ловеч, жк.Здравец бл.202 вх.А ап.5 тел. 0889 024 808 , предоставящо посредством администрирания от него уебсайт информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси.

Неоторизираният достъп, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информациите, съдържащи се в този сайт е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.

Достъпът до този сайт е изцяло безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя.

ЕТ „Зетра – Петко Чернев” притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата като обект на авторското право. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на ЕТ „Зетра – Петко Чернев” .

Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса, ЕТ „Зетра – Петко Чернев” се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към zetramedia.com, като първоизточник. Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на zetramedia.com, представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.

В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта zetramedia.com , ЕТ „Зетра – Петко Чернев” не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която Потребителят е получил достъп.

Интернет страницата на ЕТ „Зетра – Петко Чернев” е насочена към неограничен кръг лица. Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Използвайки zetramedia.com Потребителят се съгласява с Правилата за ползване на zetramedia.com. Тези правила могат да бъдат променяни от ЕТ „Зетра – Петко Чернев” без предварително предупреждение.

При всяко посещение, Потребителят дава достъп до:

Използване на своя IP адрес, за съставяне на метрични данни.

Google Analitics bot, събиране на метрични данни от Гугъл.

Google Adsense bot, за анализиране и показване на реклами от Гугъл.

GemiusTraffic (Гемиус Трафик) и GemiusAudience (Гемиус Оудиенс), измерване на интернет аудиторията на zetramedia.com 

ЕТ „Зетра – Петко Чернев” се води от журналистическите стандарти и е подписало Етичен кодекс на българските медии. Не се публикуват информации, без достоверен източник. Всички мнения, оценки и твърдения, изказани в интервютата отразяват лични виждания и ЕТ „Зетра – Петко Чернев” не носи отговорност за тях.

Всеки потребител има право да не разглежда този сайт. ЕТ „Зетра – Петко Чернев” не носи отговорност за субективни възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, публикувана на zetramedia.com ,не носи отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до този сайт и информацията на него. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайта и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация, предоставена чрез тази интернет страница.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *