С 10 гласа „за“, 6 „против“, 10 „въздържали се“ общинските съветници не одобриха продажбата на движима вещ „Атракционно влакче – локомотив с два вагона“, частна общинска собственост, представляващо: локомотив с два вагона, с регистрационна табела „Община Ловеч 001“, марка и модел: GREATWALL HOVER, дата на първа регистрация 29.01.2014 г., идентификационен номер LGWDA3N55DB653252, номер на двигател 4G69S4NSML6149, вид гориво: бензин с допълнително монтирана уредба с втечнен нефтен газ, чрез провеждане на публичен търг.

Влакчето е с прекратена регистрация от 07.07.2015 г. и ще продължава да се съхранява в имот – общинска собственост.