Общинският съвет прие бюджета на Община Ловеч за 2024 г. Бюджетът е 74 645 105 лева

Общинският съвет прие бюджета на Община Ловеч за 2024 г. Бюджетът е 74 645 105 лева

С 16 гласа „за“, пет „против“ и петима въздържали се от общо гласували 26-има Общинският съвет прие на заседанието си днес бюджетът на Община Ловеч за 2024 г. Той е в размер на 74 645 105 лв.

По предложение на кмета бяха приети промени, като бе намален трансферът за Драматичния театър от 50 хил. лв на 30 хил. лв и културният календар на Общината от 180 хил. лв на 170 хил. лв. Тези 30 хил. лв бяха одобрени за дофинансиране на ОУ „Васил Левски“ – с. Малиново, което тази година не е в списъка на защитените училища и бюджетът му е намален със 100 хил. лв.

Капиталовата програма за 2024 г. възлиза на 11 852 368 лв – 3 219 600 целева субсидия за капиталови разходи, 2 820 190 лв собствени бюджетни средства, 1 567 636 средства от преходен остатък и 4 244 942 средства от външни източници.

Като приоритет в капиталовата програма се залага на изпълнението и разплащането на изграждането на клетка №2 на депото – 2 557 715 лв са от целева субсидия за капиталови разходи, 1 332 874 лв са собствени бюджетни средства. Те покриват двете фактури – авансово и междинно плащане, които са издадени и неразплатени от 2023 г. За сумата от 4 244 942 лв, която е за довършване на строителството и разплащане по договора, ще се търси външен източник.   

„Определяща особеност на бюджета е, че приемането му дава шанс навреме да допълним предложенията си за инвестиционни проекти по чл. 107 от Закона за държавния бюджет“, коментира кметът Страцимир Петков. По думите му това насочва развитието на Община Ловеч през следващите три години – инфраструктура, озеленяване, ВиК проекти, благоустройство. Той изтъкна още, че наследството от финансовото необезпечение и скъп строеж на клетка №2 е поставило пред изключително затруднение взимането на решение точно как да изглежда капиталовата програма за 2024 г. „Определено не така, както си я представях“, заяви Петков.

По отношение на театъра кметът уточни, че го уважава като структуроопределяща и важна за културното развитие на Ловеч институция, затова прави възможно най-коректното предложение за него. Посочи и че е наложително да бъде протегната ръка и на училището в Малиново, защото в противен случай то няма да може да издържи финансово до завършване на учебната година.

Общинският съвет не прие предложенията, направени от съветници от ГЕРБ-СДС за включване на допълнителни разходи в капиталовата програма за близо 7 млн. лв, за увеличаване на средствата, които се възстановяват на селата от собствените им приходи с почти 700 хил. лв, както и на БСП за компенсирани промени в капиталовата програма.