Общината в Ловеч поема напълно за три месеца таксата по хранене на деца в предучилищното образование

Общината в Ловеч поема напълно за три месеца таксата по хранене на деца в предучилищното образование

Общинските съветници в Ловеч взеха решение с 28 гласа „За“ и без гласове „Против“ и „Въздържал се“ да се поеме на 100 % таксата по хранене на деца в задължително предучилищно образование в периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. Това стана на заседание на 27 януари 2022 г. под председателството на Петър Цолов.

Предложението бе внесено от Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч. То е формулирано като подпомагане на заплащане на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на деца в задължително предучилищно образование  в срок от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., съгласно чл. 34в, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Децата в задължителното предучилищно образование са 4, 5 и 6 годишни. Средствата са от преходния остатък от миналата година, който възлиза на 56 000 лева и това дава възможност за освобождаване от такса за три месеца.

С предлаганите изменения ще се улесни достъпът до предучилищно образование и ще се увеличи обхватът на деца, без да се нарушава размерът на приходите от такси в общинския бюджет.

Община Ловеч, пресцентър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.