Общински съвет – Плевен разгледа две предложения за мерки в подкрепа на бизнеса

Общински съвет – Плевен разгледа две предложения за мерки в подкрепа на бизнеса

За разглеждане и гласуване в Общински съвет в Плевен са постъпили две предложения относно приемането на конкретни и възстановяващи мерки с цел подкрепа за местния бизнес в условията на епидемична обстановка и ограничения.

Мерките касаят не само общинските предприятия, но и физическите и юридически лица, които организират и развиват своя бизнес на терени, които са общинска собственост.

Първото постъпило предложение съдържа искане за освобождаване от наем на наемателите на общински имоти и обекти, но само за конкретен период от време. Става дума за периода от 22 март до 30 април. Със 40 гласа „за“ Общинският съвет даде съгласие да освободи изцяло от заплащане на наем тези лица. Освен това, в решението на Общинския съвет се посочва, че те ще бъдат освободени от наем и за бъдещи периоди, ако се наложи да прекратят своята дейност поради въвеждане на нови противоепидемични мерки и ограничения.

Второто предложение е внесено от Временна комисия, която беше създадена към Общинския съвет в отговор на писмо, изпратено от Сдруженията на заведенията. В самото писмо се предлагат доста неща, но Временната комисия реши да внесе за разглеждане в Общински съвет само две предложения – за намаляване с 50% на таксите за ползване на тротоарно право и терени, които са общинска собственост, съгласно член 72 от Закона за местните данъци и такси и за намаляване, отново с 50%, на таксата за издаване на разрешение за удължено работно време заведения и ресторанти. След гласуване, Общински съвет – Плевен е приел да намали с 50 % таксата за тези лица, които ползват общински терени и имат издадено разрешение за функциониране на летни градини пред заведенията. А втората точка, касаеща намаляването на таксата за издаване на разрешение за удължено работно време е отпаднала от дневния ред на заседанието на Общинския съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.