Областният управител на Ловеч поиска от граждани и партньори оценка за дейността на администрацията

Областният управител на Ловеч поиска от граждани и партньори оценка за дейността на администрацията

Оценка за дейността на администрацията и препоръки за подобрения поиска областният управител от служители, граждани и партньори. Инициативата е във връзка с въвеждането в областната администрация на модела за управление на качеството CAF. „Вярвам, че с Вашето съдействие при внедряването на Общата рамка за оценка (CAF) ще се подобри взаимодействието и координацията между нас“, се казва в писмо, изпратено до кметовете на общините, ръководителите на териториалните структури, на НПО, на здравни, културни и образователни институции, с които областната администрация партнира, и до медиите. Решението да се потърси обратната връзка е на групата по самооценка, която определи на втората си работна среща вчера главните заинтересовани страни.

Моделът CAF е европейски инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор. Основната цел е подобряване на ефективността и ефикасността на институцията, на административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, надграждане квалификацията и административната култура на служителите, подобряване цялостната дейност и постигнатите резултати. В тази връзка областната администрация разпространи информационни материали за инструмента за организационно съвършенство CAF, а в Центъра за административно обслужване всеки гражданин може да попълни анкетна карта, в която да очертае силните страни на администрацията и да посочи сферите за подобрение. Удовлетвореността на служителите ще бъде проучена със специална анкета.

Областна администрация – Ловеч, е първата областна администрация, която въвежда за втори път CAF, предния път бе през 2017 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.