Областният управител Виктор Стойчев участва в дискусия, свързана с учредяването на Общински младежки съвет в Правец

Областният управител Виктор Стойчев участва в дискусия, свързана с учредяването на Общински младежки съвет в Правец

На 8 февруари, в Правец, се проведе дискусия, посветена на учредяването на Общински младежки съвет.  По покана на г-н Кристиян Ангелов – председател на Национален ученически парламент, в събитието взеха участие областният управител на област Ловеч Виктор Стойчев и председателят на ОКСУП Йохан Георгиев. 

В рамките на дискусията, г-н Стойчев и г-н Георгиев, споделиха успешни практики в областта на младежките политики в област Ловеч.

Областният управител подчерта необходимостта от активно участие на младежите в обществените процеси и подкрепи инициативата за учредяването на Общински младежки съвет в Правец. Той добави, че тези съвети са ключови за развитието на младите хора в процесите по взимане на решения и изразяване на техните идеи.

Председателят на ОКСУП Ловеч добави, че посредством формите на ученическото самоуправление, се предоставя възможност учениците активно и пълноценно да участват в обществения живот. Георгиев подчерта важността на партньорството между публичните власти и младежките съвети за успешното изпълнение на младежките политики.

И Стойчев, и Георгиев, заявиха пълната си подкрепа и готовност за съдействие в процеса по учредяване на Общински младежки съвет в Правец. И двамата са на мнение, че това е правилният подход за сътрудничеството в името на развитието и участието на младите хора в общността.