Областният съвет за тристранно сътрудничество избра за зам.-председател директора на Инспекцията по труда в Ловеч Пенка Николова

Областният съвет за тристранно сътрудничество избра за зам.-председател директора на Инспекцията по труда в Ловеч Пенка Николова

Директорът на дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч, инж. Пенка Николова бе избрана за зам.-председател на областния съвет за тристранно сътрудничество. Мандатът й е една година според правилата за организацията и дейността на съвета. В предходния период на поста бе директорът на териториалното поделение на НОИ Боян Боянов, сега той остава член.

Председател на съвета е областният управител Виктор Стойчев, секретар Виолета Николова, старши експерт в областната администрация, останалите членове са директорите на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч, Снежанка Алексиева, на Регионалната служба по заетостта – Ловеч, изпълнителният директор на Стопанска камара – Ловеч, Мариета Младенова, Татяна Тодорова, представител на Търговско-промишлена и земеделска палата – Ловеч, Павлина Стоянова, председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Ловеч, и Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ.

Структурите запознаха на заседание на съвета с информация за дейността си за деветте месеца на годината.

Областният съвет за тристранно сътрудничество осъществява сътрудничество на регионално равнище по въпросите на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.