Няма нарушения на противоепидемичните мерки в Ловешко

Няма нарушения на противоепидемичните мерки в Ловешко

За периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 45 насочени проверки на обекти с обществено предназначение (2 места за настаняване, 1 концертна зала, 8 фризьорски и козметични салони, 1 обществена тоалетна, 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 4 детски ясли и градини, 15 училища, 2 общежития, 1 център за работа с деца, 1 дом за възрастни хора, 2 плувни басейна и 2 хотела), включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Троян, с. Галата, с. Български извор, гр. Тетевен, с. Бабинци, гр. Ябланица и с. Брестница. Не са констатирани нарушения.

Във връзка с провеждане на засилен противоепидемичен контрол са извършени насочени проверки по изпълнение на Заповед №РД-01-748/02.09.2021г. на министъра на здравеопазването в 5 банкови институции в гр. Ловеч, 5 търговски обекта и 1 питейно заведение в гр. Троян, с. Галата, с. Български извор и с. Бежаново. При проверките е констатирано, че всички клиенти в търговските и обществени обекти  носят защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба; има осигурени и поставени на входовете дезинфектанти за ръце, разрешени от МЗ и в срокове на годност; не се допуска струпване на клиенти. В заведението за хранене се спазва изискването за отстояние от 1,5 м. между облегалките на столовете на две съседни маси, а персонала е с поставени защитни маски за лице.

През изтеклия период са проверени 17 козметични продукта и 11 химични вещества и смеси в 6 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч и гр. Троян. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Не са установени нарушения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.