На 04 юли 2024 година, на Общо събрание на съдиите от Окръжен съд – Плевен, младши съдия Даяна Василчина подписа акта си за встъпване в длъжност и положи клетва по чл.155 от ЗСВ.

Същата е  назначена като „младши съдия“ в Окръжен съд – Плевен, с решение на Висшия съдебен съвет от 25.06.2024 година.

Младши съдия Василчина е родена в град Благоевград. Средното си образование завършва в град София, в 33-та Езикова гимназия. Владее английски и немски език.

Завършва с отличие висшето си образование през 2019 година, в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Печелила е второ място на факултетно и национално състезание по решаване на наказателно-правни казуси и е награждавана със специалната награда „Студент на годината“ на Софийския университет.

Участвала е в обучителните курсове „Международно сътрудничество по наказателни дела“ и „Въведение в правораздаването за деца“.

Работила е като юрисконсулт и като адвокатски сътрудник.