Намаляване с на дължимата от учениците такса за ползването на общежитие ще обсъжда ОбС-Ловеч

Намаляване с на дължимата от учениците такса за ползването на общежитие ще обсъжда ОбС-Ловеч

Намаляване с 50% размера на дължимата от учениците такса за ползването на ученическо общежитие на ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ в Ловеч и в Ученическото общежитие за месец февруари ще обсъждат общинските съветници в Ловеч на предстоящото в четвъртък заседание.

Кметът на община Ловеч Корнелия Маринова предлага за времето на действие на противоепидемични мерки, въведени със заповед на Министъра на здравеопазването или друг акт на компетентен орган, размерът на месечната такса за ползването на общежитие да се изчислява пропорционално на броя на дните, през които се провеждат присъствени учебни занятия.

„След преизчисляване на дължимите  такси за месец февруари 2021 г. надвнесените суми да се считат за платени такси за съответстващия период на следващ месец”, се казва още в предложението.

Таксата, която учениците заплащат за общежитие, е в размер на 20 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.