На церемония днес бе официално открита обновената сграда на Младежкия дом след приключването на строителните дейности и предстоящото въвеждане в експлоатация. Изпълнението е по проект „Преустройство на сградата на Младежки дом – Ловеч за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“, последен основен обект от инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 и реализиран чрез комбинация на безвъзмездната финансова помощ и финансов инструмент.

Главната цел на проекта е развитие на културния живот, обогатяване на културната инфраструктура в община Ловеч и подобряване на условията за достъп и социално включване на хората в уязвимо и неравностойно положение.

С реализацията на дейностите е извършена цялостна реконструкция на сградата, променено е разпределението на всички етажи, обособена са няколко функционални зони и подзони, повишена е енергийната ефективност на сградата,  осигурена е достъпна среда, доставено е обзавеждане.

Част от зоните са предвидени за Регионалния исторически музей – музеен комплекс, включващ осем музейни зали, административна част, лаборатория, фондохранилища. Залите ще бъдат отворени за посетители след съгласуване на експозициите с Министерството на културата. В сградата се помещават още Детски интерактивен център „Пътуване през вселената“, предназначен за игра на закрито и открито, мултифункционална зона за STEAM и експозиционна част, фондохранилище на Художествената галерия, експозиционна зала за художествени творби, три танцови зали, зала за културни събития и две прожекционни зали за срещи, кафе-сладкарница, търговски обект за сувенири.

Съгласно инвестиционния проект е променена фасадата с максимално запазване на съществуващата каменна облицовка и с нова дървена обшивка по еркери с идеята за адаптация към средата на АИР „Вароша”.

Този проект е част от цялостната концепция на Община Ловеч за устойчиво и интегрирано градско развитие, логически свързан с вече реализирания проект, обхващащ централната градска част, включително и площад „Свобода“ с обособените три детски площадки и една скейтборд зона, и площад „Тодор Кирков“, където е разположен Младежкият дом.

Окончателната стойност на проекта след разплащане с изпълнителите е 5,6 млн. лв, от които 3,9 млн. лв безвъзмездна финансова помощ и 1,7 млн. лв инвестиционен кредит. Продължителността му е от август 2021 г. до май 2024 г.