Приключи ловния сезон в „Сдружение ловно рибарско дружество Троян“ Троян.

За членовете на троянското ловно-рибарско дружество (СЛРД) най-важно е, че след проведените излети на групов и индивидуален лов няма инциденти и всички са при семействата си и хората,  които обичат,  живи и здрави.

Констатацията е, че ловният сезон беше успешен. Радващо е, че популацията на дивеча постепенно се стабилизира и  дори увеличава.

Постигнатите резултати са следните:

Дивата свиня

Но Общото събрание на СЛРД Троян проведено през месец май 2023 година беше взето решение да се отстрелват основно приплоди от дива свиня. Целта беше зрелите мъжки и женски екземпляри да не се стрелят, което ще доведе до бързо възстановяване на популацията. В следствие на това бяха отстреляни 219 диви свине. Най много отстреляни са в Ловно-рибарска дружинка (ЛРД)  Врабево – 26, Борима  – 20 и Велчево  – 17 броя. Другите ловни дружини са с по-слаби резултати. През 2023 година няма констатиран случай на болестта „Африканска чума по свинете“ и „Трихинелоза“. Изследвани са всички отстреляни диви свине.

Сърната

Забелязва се лек спад в популацията на сърната. Причините вероятно са болестта „Син език“, хищници и не на последно място бракониерство.

При план на отстрел 175 сърни са отстреляни 67 броя. Трябва да отбележим, че от страна на ловците няма интерес към отстрела на този вид дивеч.

Благороден елен

 Популацията на този вид дивеч расте на територията на Сдружението. При план на отстрел 87 животни са отстреляни 17. Целта на Сдружението и дружините е по голяма част от отстрела да се провежда по линия на Организиран ловен туризъм. Това ще доведе до по големи финансови постъпления, които да се използват за охрана, строеж на биотехнически съоръжения и подхранване на дивеча.

Хищници

Не спира системната борба с хищниците. През ловния сезон са отстреляни 618 чакала, 366 лисици, 34 белки,    57 язовеца, 48 скитащи кучета. С най – голям отстрел на хищници е ловна дружина Врабево с 205 броя, Орешак с 119 броя и Голяма Желязна 71 броя.

Прелетен и водоплаващ дивеч

Ловците от СЛРД Троян отстреляха 1238 пъдпъдъка, 569 гривяка и 40 зеленоглави патици.

През 2023 година разселихме 14 броя елен лопатар в Ловно рибарска дружинка Велчево. С миналогодишното разселване бройката става внушителна. Констатираме, че опита за адаптация на този вид дивеч в нашия регион е успешно и има бъдеще.

               Бяха разселени 550 броя ловен фазан на територията на Сдружението. Изградихме волиер за доотглеждане и адаптация на птици /основно фазан и яребица/ на територията на ЛРД Дълбок дол. Популацията на тези пернати видове расте и все повече се забелязват и красят нашата природа.

               Членовете на троянското ловно-рибарско дружество  продължават да стопанисват язовир „Ледево“ в с. Врабево, като осигуряваме място за спорт на Нашите риболовци.

Руслана Попсавова,връзки с Обществеността