Листа на Коалиция ГЕРБ – СДС Плевен с кандидати за народни представители

Листа на Коалиция ГЕРБ – СДС Плевен с кандидати за народни представители

 1. Член кор. Проф. д-р Григор Горчев, дмн – лекар

Почетен Ректор на Медицински университет – Плевен

Проф. Горчев е лекар с три специалности – акушерство и гинекология, онкология и хирургия. Той е единственият акушер-гинеколог, който е член-кореспондент на Българската Академия на науките и е носител на най-високото държавно отличие Орден „Стара планина“ първа степен за изключително големи заслуги към Рeпублика България в областта на медицинската наука и практика.

Проф. Горчев е провел множество специализации: по лапароскопска хирургия във Франция и Италия; по радикална роботизирана хистеректомия в Университета на Северна Каролина, САЩ.  Лицензиран е като международен експерт – преподавател на специализанти по лапароскопска хирургия и е сертифициран хирург на конзола за операции с роботизираната система da Vinci в Центъра по телехирургия, Страсбург, Франция. Председател на Българската Асоциация по гинекологична ендоскопия, на Българската Асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия и на Балканския медицински съюз.

Носител е на множество високи отличия и награди – „Почетен гражданин на град Трявна” и „Почетен гражданин на град Плевен”; два пъти удостоен с почетното отличие „Лекар на годината” на Българския Лекарски съюз; удостоен с френското държавно отличие – „Офицер“ на Ордена на академичните палми – за високи постижения в областта на образованието и за принос към международното интегриране на МУ-Плевен.

Като първият сертифициран хирург на конзола в България, той е пионер във въвеждането и развитието на нов тип хирургия в клиничната практика – робот-асистирана хирургия в гинекологията през 2007 г. За първи път в България и Източна Европа през 2012 г. въвежда прилагането на „ултразвукова хирургия“ чрез HIFU технологии (високоинтензивен фокусиран ултразвук) за лечение на солидни тумори.

Под ръководството на проф. Горчев като Ректор (2003 – 2013 г.) висшето училище се развива и укрепва – от един факултет „Медицина“ и Висш Медицински Институт прераства през 2004 г. в Медицински университет чрез разкриването на още два факултета „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“. През 2008 г. под ръководството на проф. Григор Горчев се разкрива уникален за Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала със симулатори за обучение на лекари, специализанти и студенти с приоритети телемедицина, телехирургия и роботизирана хирургия. Днес центърът е надграден с 3D студио за обучение, VR студио и 3D медицинска маса за виртуални дисекции.

От 2012 г. проф. Григор Горчев поставя основите на дългосрочно пълноценно сътрудничество с БАН, като Медицински университет – Плевен става част от академичната мрежа на БАН като Регионален академичен център.

Проф. Григор Горчев е ръководител на Департамент по роботизирана хирургия на мащабния европейски проект за изграждане на Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия, с основни партньори по проекта Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН.

 • Петя Веселинова Митрашкова – педагог

С три висши образования: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“ със специалност „Български език и история“, професионална квалификация учител по български език и история, Магистър по „Предучилищна и начална училищна педагогика“,  професионална квалификация – Педагог – детски и начален учител, Национален военен университет „ Васил Левски“ гр. Велико Търново, Магистър по Национална и регионална сигурност. Със  7 години трудов стаж в системата на предучилищното образование. От 2018 година до настоящия момент директор последователно на две детски градини на територията на община Червен бряг. Общински съветник втори мандат от гражданската квота на ПП ГЕРБ в общински съвет Червен бряг. Председател на Постоянна комисия посоциална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси, заместник председател на Постоянна комисия по Образование, култура и вероизповедания. Представител на Общински съвет Червен бряг в Регионалния съвет за развитие в Северозападен район за планиране. Семейна, с две деца.

 • Александър Богданов Николов – юрист

С над десетгодишен юридически стаж в съдебната система. Магистър по право, международни отношения и финансов мениджмънт; Председател на Управителния съвет на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт. Адвокат в една от големите адвокатски кантори, с професионален опит по административни дела. Семеен е, с една дъщеря.

 • Валери Пламенов Лачовски – икономист

Специалист с професионален опит в сферата на финансите и здравеопазването, с магистратура по „Здравен мениджмънт“.

От 2012 г прокурист на МБАЛ-Кнежа Член на ПП ГЕРБ от 2011 г. Общински ръководител на ГЕРБ – Кнежа. Семеен с три деца.

 • Душко Ненков Душков – юрист

Юрисконсулт. Магистър по право в Югозападен университет. От квотата на СДС – Плевен.

 • Диана Милкова Данова – педагог

         Образование: Математика и информатика в СУ “Св. Климент Охридски” с магистърска степен. Преподавател по математика  в        МГ”Гео Милев”- Плевен от 2000 г. Автор на учебници и сборници           по     математика. Председател на Съюза на математиците –секция Плевен.      Член на ПП ГЕРБ от 2007 г. и общински съветник в          мандатите 2011- 2015 г, 2015-2019 г.

 • Румен Мартинов Мотовски – спортист

Заслужил майстор на спорта. 14 пъти шампион на България по бокс за мъже. Завършил НСА „Васил Левски“, Треньорски и учителски профил. Второ висше, специалност по „Мениджмънт на търговската дейност“ към Стопанска академия „Д. Ценов“ Свищов.

 • Д-р Иван Цветанов Малкодански – лекар

Възпитаник на математичка гимназия „Гео Милев” гр. Плевен и в Медицински университет – гр. Плевен. Специализация в Катедра по реанимация и интензивно лечение към Университетска болница „Георги Странски“, гр. Плевен с насоченост към онкологична, лапароскопска и роботизирана хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт. От 2013 г. е част от екипа на УМБАЛ „Света Марина-Плевен“. През февруари 2018 г. завършва специализация по клинично хранене в интензивно отделение в гр.Тел Авив Израел. През септември 2018 г. завършва специализация по периферни нервни блокади и лечение на остра и хронична болка в гр. Дъблин Ирландия. През 2021 г. успешно защитава дисертационен труд на тема “ Превенция на следоперативното гадене и повръщане при миниинвазивни коремни операции” и придобива образователна и научна степен „доктор по медицина”.  От 2016 г. е асистент към катедрата по Анестезиология и интензивно лечение към МУ-Плевен. Лектор е към Телекомуникационен ендоскопски център, гр. Плевен. От 2019 г. започва специализация по Клинично хранене и диетология.  Член е на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа (SEEASS). Член на европейската асоция по ентерално и параентерално хранене (ESPEN). Член на европейската асоциация по регионална анестезия (ESRA) . Член на  българския лекарски съюз (БЛС), българската асоциация по анестезиология и реанимация, българската асоциация за изследване и лечение на болката и българската асоциация по ентерално и параентерално хранене. Автор и съавтор е на множество публикации  публикувани в български и  международни списания на английски и руски език.  Носител на наградата младите лидери на Плевен – направление медицина за 2019 г.

 • Дочко  Димитров Дочев – спортист

Треньор по футбол. От 1992 г. – до 2011 г. – ръководител на собствен частен бизнес. От 2007 г. и към настоящия момент – Общински ръководител на ПП ГЕРБ Левски. От 2007 г. общински съветник в Общински съвет Левски, избран с листата на ПП ГЕРБ . От 2011 г. – до 2019 г. – 2 мандата – Председател Общински съвет Левски. Член на УС на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в България. От 2011 г. и към настоящия момент – 2 мандата – Член на УС на Аматьорската футболна лига при БФС. От 1999 г. до 2020 г. – Председател на Управителния съвет на „Общински футболен клуб Левски – 2007” – Левски. От 2020 г. и към настоящия момент член на Управителния съвет на „Общински футболен клуб Левски – 2007” – гр. Левски

 1.  Атанас Кръстев Върбанов – инженер

Офицер от запаса – ШЗО – Плевен. Средно образование  – ТХВП – Плевен. Висше образование – Технически университет – Русе, магистър на инженерните науки. Работодател. От 2000 г. е собственик и управител на книгоиздателство с прилежаща печатна база. Живее и работи в Плевен. Председател на училищното настоятелство на Основно училище „Д-р Петър Берон“, Плевен. Учредител на партия ГЕРБ. Семеен с двама сина.

 1.  Ивайло Петров Минков – икономист

Завършил бакалавър в С.А. „Димитър А. Ценов“ със специалност „Икономика на туризма“, в момента кара магистратура със същата специалност. Собственик и мениджър на фирми с главни офиси в гр. Плевен, работещи успешно в сферите на международните данъчни услуги, ТОЛ услуги за транспортни фирми в целия Европейски съюз, консултации по европейски и национални проекти, Ейч Ар Мениджмънт, изработка на бизнес софтуер и осигуряване на киберсигурност. Предстои му стартиране на фирма за технологични иновации. Семеен с две деца.

 1. Тони Крумов Крумов – студент

Студент във ВВВУ “ Георги Бенковски „, специалност “ Авиационна електроника „. Инспектор в отдел “ Контрол и правоприлагане “ в НТУ.  Завършил програмата „Обучение на политически лидери“ в Институт за политика към БАН. От 2018 общински организационен секретар на общинската структура в община Гулянци. От 2020 член на областното ръководство на МГЕРБ Плевен.

 1.  Владимир Ивов Георгиев – земеделски производител

Завършил средно образование СУ „Стоян Заимов“ гр. Плевен (опериране с компютърни системи). Общински съветник в Община Долни Дъбник мандат 2007-2011 от листата на ПП ГЕРБ. Студент по право в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Земеделски стопанин – отглеждане на пчелни семейства. Общински съветник в Община Долни Дъбник мандат 2019-2023 (зам. председател).

 1.  Мариана Йорданова Бонджева  –  педагог, психолог

С над 25 годишен стаж като педагог, психолог в Дом за медико-социални грижи за деца – Плевен. Психолог в Детска градина „Калина”.Магистър по предучилищна педагогика, психология към ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново, медицинска психология, Психология и психотерапия на кризисни състояния към Медицински университет – Пловдив. С един син и една внучка.

 1.  Велислава Тончева Величкова – Христова – юрист   

С 20 г. юридически стаж в областта на административно, гражданско и търговско право, както и изпълнителен процес. Работила е в Община Червен бряг, НК“ЖИ“ гр. София,“ Плама“ Плевен в несъстоятелност, Районна здравноосигурителна каса –  Плевен, Община Плевен, Топлофикация Плевен. Семейна, с две деца.

 1. Проф. Димитър Константинов Господинов

     Специалист по кожни и венерически болести (1990 г.) Член на      български и чуждестранни дружества. Председател на Държавна изпитна комисия за придобиване на специалност в медицината (2010 и сега). Асистент, старши и главен асистент (1986 – 2006), доцент (2007 – 2012) и професор (след 2013) по дерматология и венерология. Ръководител на Катедра по кожни и венерически болести в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ Плевен. Автор и съавтор на 170 научни публикации – 2 дисертации, 4 монографии (1 в България, 1 в Белгия и 2 в САЩ), 38 публикации  в чужбина и 126 в страната. Гражданска квота. Семеен с две деца и 4 внуци.

 1.  Доц. д-р Цветан Христофоров Луканов – лекар

От 1994 г. работи  като ординатор в Централна имунологична лаборатория. От 2001 г. е последователно хоноруван преподавател, асистент, старши асистент и главен асистент по „Клинична имунология” към МУ-Плевен. През 2001 г. придобива специалност по „Клинична имунология”. През 2007 г. получава диплома за образователна и научна степен „Доктор”, а през 2010 г. придобива научно звание доцент по „Имунология”. Оттогава е ръководител на „МДЛ по Имунология” при „УМБАЛ – Д-р Г. Странски” ЕАД-Плевен. През 2009 г. е назначен за Заместник-изпълнителен директор по диагностично-лечебна дейност. От 15.12.2014 г. до момента заема длъжността Изпълнителен директор на „УМБАЛ – Д-р Г. Странски” ЕАД – Плевен. Семеен с едно дете.

 1.  Александър Стефанов Домусчиевтреньор/преподавател

Дългогодишен треньор по спортна гимнастика в Спортното училище в Плевен. Средно образование завършва във Втора смесена гимназия в Плевен. Следва във ВИФ – София, днешната НСА. Има придобита следдипломна квалификация в СУ „Св. Климент Охридски”. Преподавател в Спортно училище – Плевен, у-ще „Лазар Станев”, ВТУ – Велико Търново. Семеен с две деца и четири внуци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.