Днес по инициатива на Съюза на народните читалища се проведе кръгла маса на тема „Нови идеи, нови възможности“. Събитието премина под патронажа на областния управител на област Ловеч – Виктор Стойчев. На събитието присъстваха областният управител – Виктор Стойчев, Нели Читинова- заместник областен управител, както и председателят на Съюза на народните читалища д-р Николай Дойнов. .Представители на читалища и читалищни дейци от област Ловеч се включиха в срещата, за да обсъдят бъдещето развитие на читалищата и тяхната роля в съхранението на нематериалното културно наследство.

Областният управител приветства всички участници във форума и подчерта изключителната роля на читалищата за създаване условия за опазване и разпространение на духовните ценности, за подпомагане развитието на творческите способности и задоволяване културните потребности на населението.

Д-р Николай Дойнов от своя страна изтъкна, че сътрудничеството между читалищата и Областната администрация е изключително важно за тяхната успешна работа. Председателят на Съюза се обърна към колегите си с призив да се намерят креативни идеи за развиване и подобряване на работата им, така че тяхната дейност да бъде популяризирана, за да могат да се привлекат повече хора, които да ползват услугите им.

На всички представители на читалища от областта, беше дадена възможност да споделят своите проблеми, свързани най-вече с липсата на съвременна материална база, недостатъчните средства и трудностите до които води това. В залата се чуха и различни предложения за разкриване на нови дейности към читалищата, които да бъдат атрактивни за младото поколение.