Кметът на Плевен Георг Спартански издаде нова заповед за въвеждане на противоепидемични мерки

Кметът на Плевен Георг Спартански издаде нова заповед за въвеждане на противоепидемични мерки

Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Плевен.

В срок от 1 до 30 май  се преустановяват груповите извънкласни дейности и занимания по интерси в училищна и извънучилищна среда, с изключение на тези за децата до четвърти клас.

Спортните състезания за всички възрастови групи за посочения период ще се провеждат без публика. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждане на спортни жсъстезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30% от местата. Преустановява се провеждането на пазара за покупко-продажба на моторни превозни средства на ул. „Цар Самуил” пред входа на стадион „Плевен”. Преустановява се дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите.

В специализираните институции за предоставяне на социални услуги, както и в домовете за стари хора достъпа на външни лица ще се допуска само по преценка на ръководството  на съответната институция и при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Преустановява се и организирането и провеждането на тържества от частен характер с присъствие на повече от 15 човека.

Лицата, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят някакви услуги на граждани, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, са длъжни да създадат организация за контрол на броя на клиентите, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.

Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси,обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъственаформа се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.


Същото важи и при провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство), както и при посещения на фитнес-клубове.

Ограничава се и достъпа на външни лица в сградата на община Плевен.

Стриктният контрол за пропускателния режим в сградата на общината ще се осъществява от директора на Дирекция „Обществен ред и сигурност“.

Директорите на дирекции „Административно-информационно и техническо осигуряване“, „Приходи от местни данъци и такси“ и „Гражданска регистрация и обредни дейности“  са длъжни да организират  информиране на потребителите на услуги по телефона или чрез интернет страницата на Община Плевен.

Заповедта влиза в сила от 1 май и вече е публикувана на интернет-страницата на община Плевен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.