Кметът на Ловеч свиква на среща всички участници в строителния процес в ОУ „Проф. Димитър Димов“

Кметът на Ловеч свиква на среща всички участници в строителния процес в ОУ „Проф. Димитър Димов“

Всички участници в строителния процес в ОУ „Проф. Димитър Димов“ свиква на среща в понеделник кметът Страцимир Петков. На нея ще бъде обсъдено на място кои извършени строителни дейности ще бъдат приети със съответния акт и какви допълнителни мероприятия са необходими за довършване строителството на обекта.

Кметът възложи на екипа си в Общината да подготви в спешен порядък цялата проектна документация с количествена сметка и последващо остойностяване с цел подаване за целево финансиране от държавния бюджет.