Развитието на архитектурния резерват „Старо Стефаново“ обсъдиха днес на среща кметът Страцимир Петков и сдружение „АР Старо Стефаново – Исвоте“. Председателят на управителния съвет Иван Иванов и членът на управителния съвет Розмари Де Мео посочиха, че в последните години не са срещали разбиране от управленския екип на общината и селото и поставяните проблеми са били неглижирани. Един от основните са рушащите се или нерегламентирано реставрирани сгради със статут на паметник на културата. От сдружението настояват за експертно становище за актуалното състояние на тези сгради със статут на паметник на културата, да бъдат издирени собствениците им и задължени да се погрижат за реновацията им.

През 2022 г. Община Ловеч е възложила изготвяне на задание за разработване на проект на план за опазване и управление на архитектурния резерват Старо Стефаново. Заданието е готово, предстои приемането му и възлагане на изработване на същинския план, съобщи главният архитект на Общината Ралица Маринова. Ще бъде проведена и разяснителна кампания сред населението какво значи да си собственик на паметник на културата. Междувременно Националният институт за недвижимо културно наследство е организирал групи от експерти, участници в териториална програма за проучване, изучаване и отразяване на актуалното състояние на единични недвижими културни ценности в шест населени места, сред които и с. Старо Стефаново. Община Ловеч очаква официалните констатации на експертите.

Розмари Де Мео и Иван Иванов представиха пред кмета Петков и други проблеми на селото, с които са запознали и кметския наместник Красимир Павликянов. Акцент поставиха върху липсата на регламент за реализиране на различни обществени събития в общински обекти на територията на населеното място. Дадоха пример със сцената и бившето училище, за където по думите им няма лице или организация с ясно посочена публична отговорност за стопанисване и поддръжка при текущото им използване за събития. Кметът каза, че бившето училище, което е частна общинска собственост, може да бъде отдавано под наем за образователни, здравни и социални дейности. А селото ще бъде включено в цялостния туристически продукт на Община Ловеч.

Старо Стефаново е обявено за архитектурен резерват през 1982 г. 96 сгради са със статут на паметник на културата.