Кметът на Ловеч възложи проверка на обществените поръчки

Кметът на Ловеч възложи проверка на обществените поръчки

Кметът Страцимир Петков възложи външна проверка на сключените от Община Ловеч договори за съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и вътрешните правила за периода януари 2020 г. – септември 2023 г. Той изисква анализ при сключването на договорите спазени ли са законовите изисквания, има ли нарушения, на кои разпоредби и по кои договори. Изисква още да се установи налични ли са изменения в договорите в периода на действието им, какви обстоятелства са ги наложили и довело ли е това до изразходване на допълнителни средства.

Срокът за изпълнението на възложената услуга е 90 календарни дни.