Ще се вслушаме във всички разумни предложения, но философията на бюджета е ангажимент, право и задължение на кмета на общината. С тези думи кметът на Ловеч Минчо Казанджиев обобщи вчера на пресконференция общественото обсъждане на бюджет 2012. На самото обществено обсъждане, продължило два часа и половина при сериозен интерес от страна на представителите на граждански организации, квартални и обществени съвети, общински съветници, администрация, кметски наместници, общественици, той коментира основните приоритети в бюджет 2012 г. Те са разработени на база прогнози и действия, съобразени с най-ефективните антикризисни мерки. Това са: планирани приходи, съобразени с реалните възможности на гражданите и бизнеса в условията на криза, като тук освен запазване нивото на данъците и таксите от 2011 г. ще се търсят резерви за допълнителни източници на приходи, увеличаване на събираемостта на просрочените вземания и търсене на приходи за съфинансиране на проекти от държавния бюджет, европейските фондове и други източници. Сред приоритетите са финансово обезпечаване на всички функции в общината с цел подобряване качеството на услугите на гражданите и фирмите; подготовка и кандидатстване с проекти, насочени главно към енергийна ефективност – подобряване на инфраструктурата, екологично устойчиви, водещи до подобряване качеството на обучение и живот, свободно време, привличане на туристи и перспективи за развитие на икономиката. Акцентът пада и върху разширяване на процеса на децентрализация чрез реално управление на средствата от гражданите чрез кварталните, кметските, обществените съвети и НПО-ата, както и въвеждане на делегирани бюджети в детските заведения.
Взаимоотношенията с централния бюджет, изразени в числа, са 14 046 964 лв обща субсидия, 2 041 200 лв обща изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи – 577 100 лв, в това число 372 500 лв за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища, и зимно поддържане и снегопочистване – 95 100 лв. Или общо взаимоотношенията на централния бюджет и бюджета на общината – 16 760 364 лв.
Общо приходите по бюджет 2012 г. са 29 587 153 лв. 15 833 414 лв са приходите за държавни дейности и 14 202 977 лв – приходите за местни дейности. При приходите за местни дейности най-голям е планът при неданъчните приходи – 5 045 194 лв, и при имуществените данъци – 1 853 000 лв.
Разходите за държавни дейности са 15 833 414 лв, а за местни дейности 13 537 472 лв. Най-много са във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 7 165 663 лв, където тежестта в местните дейности пада върху чистотата, осветлението на улици и площади, текущи ремонти, капиталови разходи, в които е включено и изграждането на довеждащата инфраструктура до завода в Баховица. Следва функция „Образование” – 1 727 124 лв. Заложеният резерв е 405 000 лв, задължително условие в година на криза.
И през 2012 г., обясни кметът, продължаваме практиката да предоставяме на кварталите и обществените съвети средства за неотложни текущи ремонти в населените места и кварталите. За тази година те са 4000 лв. Селата получават още и 30 % от средствата, постъпили в общината от сделки – наеми, разпореждания и продажби. Общият размер на парите за кметствата е 192 001 лв. Предвидени са средства и за съфинансиране на проекти на НПО-ата. Те са 20 000 лв и в момента се работи по методиката за взаимоотношенията на общината и неправителствените организации, за начините, по които ще им бъдат предоставяни средствата.
На общественото обсъждане вчера се формулираха няколко предложения от граждани. Генчо Лазаров като представител на Съвета по туризъм в общината предложи в Ловеч да бъде създадено предприятие „Туристическо обслужване”, което да предоставя информационно обслужване на туристите, да прави категоризацията на туристическите обекти – задължение в момента на общината, да организира туристическия продукт и да рекламира Ловеч, да поддържа културно-историческото ни наследство и природните забележителности. Идеята е много хубава, заяви кметът Казанджиев, но обясни, че в бюджет 2012 няма как да бъде заложена подобна структура. Той обаче се ангажира да се обсъди това предложение, да се заложат приходи и разходи, въобще да се разработи.
Данчо Заверджиев, представител на гражданите, поиска общината да закупи паяк, за да се реши проблемът с паркирането. Казанджиев обяви, че това е вариант, когато се реализират транспортно-комуникационният план и Синята зона в града.
Бившият депутат и бивш шеф на хазарта Георги Петров поиска общината да купи на фирма „Еко” нови снегорини, които да могат да влизат в малките улички и да чистят. С общинските съветници работим в тази посока, отговори Казанджиев, ще намерим решение, имаме предвид машини, които освен да чистят снега, ще метат и ще мият. С пари от делегираните бюджети на училищата да се купят роторни снегорини, за да се чистят прилежащите пространства, препоръча лидерът на СДС в Ловеч Иван Арабаджиев. Всяко училище може да инвестира според програмата си, каза кметът, ние може да помогнем с централизирана доставка.
Арабаджиев, обявил, че говори като гражданин, а не като политик, заяви още, че община Ловеч е загубила доверието на гражданите. Виждате ли тук представители на дребния и средния бизнес или пък на културната общност, попита той и призова: Борете се да върнете това доверие, защото когато няма доверие от страна на гражданите, влиза корупционният натиск. На това отговори общинският съветник Милко Недялков, дългогодишен председател на общинския съвет. Когато гражданите наблюдават под лупа работата на общината, тогава има доверие, каза той. Но когато управлението се съюзи с някакви си „граждани”, тогава корупцията тръгва. Недялков попита защо всички са се вторачили само в разходната част на бюджета, а никой не говори за приходната. Той препоръча администрацията на кмета да направи преглед на сградния фонд в общината, защото има граждани, които не плащат данък сгради. Това ще даде възможност за по-добри приходи, като общинска администрация и като общински съветници ние ще бъдем много по-справедливи към гражданите, които почтено си плащат данъците, заяви Недялков. Той предложи това да стане и с имотите на юридическите лица и едноличните търговци. Да се потърсят и пътища най-големите замърсители да плащат по-висока такса битови отпадъци, предложи още Недялков.
Един от приоритетите ни е да търсим допълнителни източници на приходи, съгласи се кметът. В тази посока обаче трябва да работим заедно с държавата, каза той, защото има жилища без акт 16, а в същото време хората си живеят в тях. С бизнеса коментираме всичко на консултативен съвет, тази седмица има среща за сформиране на новия му екип и там ще обсъдим бюджет 2012, отговори Казанджиев на Арабаджиев. Присъствието на толкова много хора на общественото обсъждане говорят, че общината не е загубила доверието на гражданите, опроверга кметът другата теза на Арабаджиев. Казанджиев предложи политическите сили, гражданските сдружения, кметските и обществените съвети, както и общинските съветници и общинската администрация заедно да решат кога занапред да се организират обществените обсъждания, след като техни представители заявиха, че часът на вчерашното събитие е избран неподходящо и е твърде ранен.
Целият процес е сбъркан, обяви Павлин Иванов, председател на сдружение „Ловеч днес”. Той упрекна кмета, че започва от цифра, а не от това, което трябва да се случи. Иванов поиска на всеки гражданин да бъде изяснено какво ще се случи в неговия квартал, в неговото село и даде предложение в капиталовата програма на общината да бъдат заложени 40 хил. лв за градски паркове и градинки. Философията на правене на бюджет е различна, заяви кметът. Не се гледат първо исканията, а после числата. Защото, ако удовлетворим всички искания в разходната част, как ще се справим с приходната, попита той. И обясни, че само когато знаеш с какво разполагаш, тогава може да планираш какво да вършиш. Задача на администрацията е да направи бюджет, съобразен с Програмата за управление и Общинския план за развитие и няма други обекти извън тези средносрочен и краткосрочен документи за управление.
Другите поставени въпроси бяха защо са малко средствата за култура (Доротея Цанкова, общински съветник), за ремонт на кои точно улици се отнасят средствата в капиталовата програма (Павлин Иванов), има ли регистър за поети общински задължения (Ирина Митева, ръководител на групата общински съветници от ГЕРБ), как ще се увеличи събираемостта на просрочените вземания (Корнелия Маринова, председател на общинския съвет), заложени ли са в бюджета средства за обезопасяване на районите около училищата (Венцислав Христов, директор на ОУ „Хр. Никифоров”). Основната част от философията на бюджета е да гарантираме нормалното функциониране на всички дейности, където недостигат средства, кандидатстваме по оперативни програми, проектите, които предстои да реализираме, в по-голямата си част са в сферата на културата, отговори Казанджиев. Ремонти по улиците се правят след съгласуване с плановете на експлоатационните дружества, асфалт се полага след реконструкция на подземната инфраструктура, уточни кметът. Той обясни още, че регистър за общинските задължения няма, но всяко едно се води много точно, че средства за обезопасяване на районите около училищата са заложени във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” в бюджет 2012, че 12 % от просрочените задължения са на държавни институции, но като цяло общината изпраща ежедневно писма и уведомления на некоректните платци и си търси парите и по съдебен ред.
Накрая на общественото обсъждане Казанджиев призова за още предложения и идеи, но даде да се разбере, че няма как всяко желание на гражданите да бъде включено в бюджета за тази година. Защото това е бюджет в условия на криза.